Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 742

Stypendium im. Jana Pawła II

Wednesday, 15 July 2015 07:54

KARTA USŁUGI

STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II

Numer karty SP 5 wersja 1 z dnia 23 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIV/209/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II (Dz.U. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3731; z 2020 r. poz. 3393)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium Samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II wraz załącznikami:

kopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzone  przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, a w przypadku stypendium artystyczno-kulturalnego także inne załączniki wymienione we wniosku.

Wnioski mogą składać:

  • dyrektorzy szkół;
  • rodzice lub prawni opiekunowie uczniów;
  • pełnoletni  uczniowie;
  • przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju  nr 116  lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY  - nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych, pokój 116, telefon 85 65 65 817
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY - nie dotyczy.

UWAGI

Stypendium może być przyznane uczniom szkół podstawowych (kl.VI-VIII) i szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Siemiatycze, którzy nie ukończyli 20 roku życia.

Stypendium posiada charakter motywacyjny.

Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia  w nauce, sportowe lub artystyczno - kulturalne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub rejonowym, zgodnie z w/w regulaminem.

Wniosek należy złożyć w  terminie do 20 września każdego roku;

Wszystkie osiągnięcia wymienione we wniosku powinny być udokumentowane kopiami świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzonych zdjęciami, publikacjami, artykułami z prasy.

W przypadku większej ilości wniosków wysoko ocenianych przez komisję, w pierwszej kolejności stypendia otrzymują  uczniowie z najwyższą średnią ocen.

Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy w danym roku szkolnym i wypłacane w miesięcznych ratach na wskazany we wniosku rachunek.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania lub odmowy stypendium im. Jana Pawła II. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres -  zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrywania złożonego wniosku o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

  • karta usługi - stypendium im. Jana Pawła II
  • wniosek o przyznanie stypendium samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II
Read 4161 times Last modified on Monday, 30 November 2020 15:30