Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

ST

KARTA USŁUGI

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO  W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA DZIECKA

Numer karty USC 28 wersja 1. z dnia 19 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.)

Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka do wglądu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

FORMULARZE DO POBRANIA

Brak

OPŁATY

11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 204
tel. 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Siemiatyczach  przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI

 • Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.
 • Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.
 • Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu: 

 • karta usługi - Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka
Tuesday, 19 January 2021 12:56

Rozkład godzin pracy aptek w 2021 roku

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Siemiatycze w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.

Dane teleadresowe

poniedziałek - piątek

 sobota

niedziela

1.

Apteka mgr farm. Barbara Onieszczuk

ul. Gen. W. Andersa 7A, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 6422

8ºº - 18ºº

nieczynne

nieczynne

2.

„One & Oni Onieszczuk” Sp. J. Apteka Rodzinna, ul. Szpitalna 1A, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 7525

8ºº - 20ºº

8ºº - 16ºº

9ºº - 17ºº

3.

Doz. Apteka. Dbam o Zdrowie. Bożena Lesner

ul. Pałacowa 19, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 656 1347

8ºº - 16ºº

8ºº - 14ºº

nieczynne

4.

Doz. Apteka. Dbam o Zdrowie. Bożena Lesner

ul.11-Listopada 45, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 6499

8ºº - 20ºº

8ºº - 18ºº

nieczynne

5.

„Cefarm” Białystok S.A, Apteka 36,6

ul. Plac Jana Pawła II 16, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 2227

7³º -2030

7³º - 19ºº

nieczynne

6.

Andrzej J. Krajewski Apteka

ul. Grodzieńska 36, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 656 1425

8ºº - 17ºº

8ºº - 15ºº

nieczynne

7.

Apteka. Janina Karp

ul. Pałacowa 20, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 6758

9ºº - 1600

nieczynne

nieczynne

8.

Apteka Społeczna na Placu Jana Pawła II Grupa Nowa Farmacja

ul. Plac Jana Pawła II 14, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 2425

7³º - 20ºº

8ºº - 16ºº

nieczynne

9.

LM Farmacja Choma Sp.J. Apteka Miejska ul. Plac Jana Pawła II 38, 17-300 Siemiatycze

tel. 85 655 2080

8ºº - 20ºº

8ºº - 15ºº

nieczynne

Tuesday, 19 January 2021 10:16

Dyżury aptek w 2021 roku

Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Siemiatycze
pełniących dyżury w 2021 roku

Harmonogram dyżurów w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Andrzej J. Krajewski Apteka
ul. Grodzieńska 36, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 656 14 25

miesiąc dzień
styczeń 1, 10, 19, 28.
luty 6,  15, 24.
marzec 5, 14, 23.
kwiecień 1, 10, 19, 28.
maj 7, 16, 25.
czerwiec 3, 12, 21, 30.
lipiec 9, 18, 27.
sierpień 5, 14, 23.
wrzesień 1, 10, 19, 28.
październik 7, 16, 25.
listopad 3, 12, 21, 30.
grudzień 9, 18, 27.

 

Apteka Społeczna, Plac Jana Pawła II, Grupa Nowa Farmacja
Plac Jana Pawła II 14, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 24 25

miesiąc dzień
styczeń 2, 11, 20, 29.
luty 7, 16, 25.
marzec 6, 15, 24.
kwiecień 2, 11, 20, 29.
maj 8, 17, 26.
czerwiec 4, 13, 22.
lipiec 1, 10,  19, 28.
sierpień 6, 15, 24.
wrzesień 2, 11, 20, 29.
październik 8, 17, 26.
listopad 4, 13, 22.
grudzień 1, 10, 19, 28.

 

One&Oni Onieszczuk Spółka Jawna, Apteka Rodzinna
ul. Szpitalna 1A, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 75 25

miesiąc dzień
styczeń 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30.
luty 3, 8, 12, 17, 21, 26.
marzec 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29.
kwiecień 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30.
maj 4, 9, 13, 18, 22, 27, 31.
czerwiec 5, 9, 14, 18, 23, 27.
lipiec 2, 6, 11, 15, 20, 24, 29.
sierpień 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29.
wrzesień 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30.
październik 4, 9, 13, 18, 22, 27, 31
listopad 5, 9, 14, 18, 23., 27.
grudzień 2, 6, 11, 15, 20, 24, 29.

 

DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Bożena Lesner
ul. 11-Listopada 45, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 64 99

miesiąc dzień
styczeń 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31.
luty 4, 9, 13, 18, 22, 27.
marzec 3, 8, 12, 17, 21, 26, 30.
kwiecień 4, 8, 13, 17, 22, 26.
maj 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28.
czerwiec 1, 6, 10, 15, 19, 24, 28.
lipiec 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30.
sierpień 3, 8, 12, 17, 21, 26, 30.
wrzesień 4, 8, 13, 17, 22, 26.
październik 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28.
listopad 1, 6, 10, 15, 29, 24, 28.
grudzień 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30.

 

Apteka mgr farm Janina Karp
ul. Pałacowa 20, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 67 58

miesiąc dzień
styczeń 5, 14, 23.
luty 1, 10, 19, 28.
marzec 9, 18, 27.
kwiecień 5, 14, 23.
maj 2, 11, 20, 29.
czerwiec 7, 16, 25.
lipiec 4, 13, 22, 31.
sierpień 9, 18, 27.
wrzesień 5, 14, 23.
październik 2, 11, 20, 29.
listopad 7, 16, 25.
grudzień 4, 13, 22, 31.

 

LM Farmacja Choma Spółka Jawna, Apteka Miejska
ul. Plac Jana Pawła II 38, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 20 80

miesiąc dzień
styczeń 6, 15, 24.
luty 2, 11, 20.
marzec 1, 10, 19, 28.
kwiecień 6, 15, 24.
maj 3, 12, 21, 30.
czerwiec 8, 17, 26.
lipiec 5, 14, 23.
sierpień 1, 10, 19, 28.
wrzesień 6, 15, 24.
październik 3, 12, 21, 30.
listopad 8, 17, 26.
grudzień 5, 14, 23.

 

CEFARM Białystok Spółka Akcyjna Apteka CEF@RM 36,6
Plac Jana Pawła II 16, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 22 27

miesiąc dzień
styczeń 9, 18, 27.
luty 5, 14, 23.
marzec 4, 13, 22, 31.
kwiecień 9, 18, 27.
maj 6, 15, 24.
czerwiec 2, 11, 20, 29.
lipiec 8, 17, 26.
sierpień 4, 13, 22, 31.
wrzesień 9, 18, 27.
październik 6, 15, 24.
listopad 2, 11, 20, 29.
grudzień 8, 17, 26.

Apteki dyżurują w systemie jednodobowym w godz. od 8:00 dnia wyszczególnionego na grafiku do godz. 8:00 dnia następnego w dni powszednie, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

KARTA USŁUGI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Numer karty USC 26 wersja 1. z dnia 18 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz 1359 z późn. zm.)

Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wraz z uzasadnieniem złożony osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 • Dokument tożsamości do wzglądu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek do pobrania w pokoju 204 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY

39 zł  opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Bez zbędnej zwłoki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 204
tel. 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

UWAGI

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia wniosku o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

 • karta usługi - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 • wniosek o wydanie zezwolenia skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Thursday, 14 January 2021 15:15

Wydarzenie dla organizacji pozarządowych

Challenge #   CEO4ProNGO zaktywizował środowisko biznesowe do wsparcia organizacji pozarządowych. Eksperci, prezesi i dyrektorzy z wielu firm zadeklarowali swoje wsparcie dla NGO, poświęcając na szkolenia oraz debaty swój czas.

20 stycznia 2021 roku rozpoczyna się cykl spotkań z przedstawicielami biznesu, aby organizacje pozarządowe mogły się rozwijać i działać jeszcze prężniej.


„NGO i Biznes. Co przyniesie 2021 rok i jak się do tego przygotować?"

Termin: 20.01.2021 r. godz. od 10:00.

Prelegenci:

Wojciech Mach – Dyrektor Zarządzający GFT Poland

Mirosława Morawska - Prezes Zarządu ABM S.A.

Marcin Dyński - Head of Business Support and Procurement Department, UNIQA Insurance Group AG.


Bezpłatna rejestracja: tutaj

KARTA USŁUGI

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Numer karty USC 23 wersja 1. z dnia 14 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2020 r. 1359 z późn. zm.).

Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dokumenty tożsamości do wzglądu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

FORMULARZE DO POBRANIA

Brak

OPŁATY

11 zł za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 204
tel. 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Siemiatyczach, przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI

 1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 2. Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • karta usługi - przyjęcia oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

KARTA USŁUGI

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM – MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO WYWOŁUJĄCEGO SKUTKI CYWILNO – PRAWNE

Numer karty USC  21 wersja 1. z dnia 13 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1546 z  późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2020 r. 1359 z późn. zm.)
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U.1998.51.318)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 • Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

FORMULARZE DO POBRANIA

Brak

OPŁATY

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest bez zbędnej zwłoki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 204
tel. 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia bądź sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

UWAGI

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 3. Zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, duchowny przekazuje do miejscowego urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy
 • Akt małżeństwa zostaje sporządzony bez zbędnej zwłoki, po dostarczeniu przez duchownego zaświadczenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym, małżeństwa wywołującego skutki cywilno-prawne na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • karta usługi - Zawarcie małżeństwa przed duchownym - tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne

KARTA USŁUGI

WYDAWANIE WIELOJĘZYCZNYCH STANDARDOWYCH FORMULARZY

Numer karty USC 17 wersja 1. z dnia 7 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 860)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • Oryginał odpisu aktu lub zaświadczenia jeżeli był wydany wcześniej
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 203, 204 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wynosi 17 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 203, 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 203, 204
tel.  85 65 65 831, 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Brak

UWAGI

 1. Wielojęzyczny standardowy formularz załącza się do zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie ma pobyt stały lub pobyt czasowy a także do odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.
 2. Wnioski o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza można złożyć:
  a) jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
  b) po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz
 3. W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu odpisu aktu stanu cywilnego bądź zaświadczenia, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, do wniosku załącza się oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Oryginał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.
 4. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Burmistrz Miasta Siemiatycze, mający siedzibę w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Siemiatycze można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Miasta Siemiatycze wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres administratora. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania wielojęzycznego standardowego formularza na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • karta usługi - wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy
 • wniosek o wielojęzyczny formularz odpisy i zaświadczenia z usc
 • wniosek o wielojęzyczny formularz zaświadczenie o zameldowaniu

KARTA USŁUGI

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW W MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Numer karty USC 12 wersja 1.z dnia 31 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia  2011  r. - Kodeks wyborczy  (t.j Dz.U z  2020 r. poz. 1319 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.  w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim  Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U z 2017 r., poz. 1316 )

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (+ kserokopia tego dokumentu)

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz wniosku o   wpisanie do rejestru wyborców do pobrania w pokoju 203  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

5 dni od daty złożenia wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze, II piętro, pokój nr  203.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro, pok. 203
tel. 85 656 58 31
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji  lub powodującą skreślenie z rejestru wyborcy wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem  właściwego urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:

 1. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.
 2. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
 4. Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
 5. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Urząd potwierdza stałe zamieszkiwanie na terenie gminy poprzez przeprowadzenie dowodu z oględzin lokalu, który wnioskodawca wskazuje jako adres stałego przebywania.
 6. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 7. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek , do wglądu w urzędzie gminy.
 8. Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru wyborców na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawna opiekę będą przechowywane w przypadku: prowadzenia rejestru wyborców w systemie informatycznym przez okres stałego zameldowania lub 1 roku od daty wyłączenia informacji dodatkowej w rejestru wyborców; dokumentacji prowadzonej w formie papierowej dotyczącej rejestru wyborców przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone; załatwiania spraw, dotyczących prowadzenia spisu wyborów i spisu osób uprawnionych do głosowania w referendum, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

 • Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Udostępnianie rejestru wyborców
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców A i B
 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 • pisemna deklaracja załącznik do wniosku o dopisanie do rejestru wyborców

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA SIEMIATYCZE W 2021 ROKU


Słowiczyńska, Słowicza, Plażowa, Górna, Wysoka, Sikorskiego, Andersa, Bukowa, Dębowa, Leszczynowa, Wrzosowa, Lipowa, Akacjowa, Polna, Leśna

Odpady zmieszane: 11, 25 stycznia; 8, 22 lutego; 8, 22 marca; 6, 19 kwietnia; 5, 17, 31 maja; 14, 28 czerwca; 13, 26 lipca; 9, 23 sierpnia; 6, 20 września; 4, 18 października; 2, 16, 29 listopada; 13, 27 grudnia.

Popiół i żużel: 11, 25 stycznia; 8, 22 lutego; 8, 22 marca; 6, 19 kwietnia; 17 maja; 14 czerwca; 13 lipca; 9 sierpnia; 6 września; 4, 18 października; 2, 16, 29 listopada; 13, 27 grudnia.

Odpady ulegające biodegradacji: 11, 25 stycznia; 8, 22 lutego; 8, 22 marca; 6, 19 kwietnia; 5, 17, 31 maja; 14, 28 czerwca; 13, 26 lipca; 9, 23 sierpnia; 6, 20 września; 4, 18 października; 2, 16, 29 listopada; 13, 27 grudnia.

Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne: 22 stycznia; 19 lutego; 19 marca; 16 kwietnia; 14 maja; 11 czerwca; 9 lipca; 6 sierpnia; 3 września; 1, 29 października; 26 listopada; 22 grudnia.
Odpady wielkogabarytowe: 7 maja; 10 września.


Nadrzeczna, Asnyka, Prusa, Mickiewicz, Chopina, Moniuszki, Orzeszkowej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Reja, Reymonta, Sportowa, Krzywa, Sosnowa, Świerkowa, Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa

Odpady zmieszane: 12, 26 stycznia; 9, 23 lutego; 9, 23 marca; 7, 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 14, 27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 3, 17, 30 listopada; 14, 28 grudnia.

Popiół i żużel: 12, 26 stycznia; 9, 23 lutego; 9, 23 marca; 7, 20 kwietnia; 18 maja; 15 czerwca; 14 lipca; 10 sierpnia; 7 września; 5, 19 października; 3, 17, 30 listopada; 14, 28 grudnia.

Odpady ulegające biodegradacji: 12, 26 stycznia; 9, 23 lutego; 9, 23 marca; 7, 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 14, 27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 3, 17, 30 listopada; 14, 28 grudnia.

Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne: 19 stycznia; 16 lutego; 16 marca; 13 kwietnia; 11 maja; 8 czerwca; 6 lipca; 3, 31 sierpnia; 28 września; 26 października; 23 listopada; 17 grudnia.

Odpady wielkogabarytowe: 7 maja; 10 września.


Annopolska, Jabłonowskiej, Kościuszki, Żeromskiego, Sadowa, Jabłoniowa, Szpitalna, Wiśniowa, Miłkowskiego, Letnia, Grodzieńska, Fabryczna, Małopolska, Pałacowa, Świętojańska, 3 Maja, Dąbrowskiego, Ciechanowiecka

Odpady zmieszane: 4, 20 stycznia; 3, 17 lutego; 3, 17, 31 marca; 14, 28 kwietnia; 12, 26 maja; 9, 23 czerwca; 7, 21 lipca; 4, 18 sierpnia; 1, 15, 29 września; 13, 27 października; 10, 24 listopada; 8, 21 grudnia.

Popiół i żużel: 4, 20 stycznia; 3, 17 lutego; 3, 17, 31 marca; 14, 28 kwietnia; 26 maja; 23 czerwca; 21 lipca; 18 sierpnia; 15 września; 13, 27 października; 10, 24 listopada; 8, 21 grudnia.

Odpady ulegające biodegradacji: 4, 20 stycznia; 3, 17 lutego; 3, 17, 31 marca; 14, 28 kwietnia; 12, 26 maja; 9, 23 czerwca; 7, 21 lipca; 4, 18 sierpnia; 1, 15, 29 września; 13, 27 października; 10, 24 listopada; 8, 21 grudnia.

Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne: 9 stycznia; 5 lutego; 5 marca; 2, 30 kwietnia; 28 maja; 25 czerwca; 23 lipca; 20 sierpnia; 17 września; 15 października; 15 listopada; 10 grudnia.

Odpady wielkogabarytowe: 21 maja; 8 października.


Kasztanowa, Boh. Lenino, Raginisa, Boh. Monte Cassino, Obr. Wizny, Obr. Warszawy, Obr. Helu, Obr. Westerplatte, Fiołkowa, Lawendowa, Kościelna, Cerkiewna, Głowackiego, Powstania Styczniowego, Kosynierów, Okulickiego, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa, Liniarskiego, Ks. Brzóski, Białostocka, Cichorskiego-Zameczka

Odpady zmieszane: 14, 28 stycznia; 11, 25 lutego; 11, 25 marca; 9, 22 kwietnia; 6, 20 maja; 4, 17 czerwca; 1, 16, 29 lipca; 12, 26 sierpnia; 9, 23 września; 7, 21 października; 5, 19 listopada; 3, 16, 30 grudnia.

Popiół i żużel: 14, 28 stycznia; 11, 25 lutego; 11, 25 marca; 9, 22 kwietnia; 20 maja; 17 czerwca; 16 lipca; 12 sierpnia; 9 września; 7, 21 października; 5, 19 listopada; 3, 16, 30 grudnia.

Odpady ulegające biodegradacji: 14, 28 stycznia; 11, 25 lutego; 11, 25 marca; 9, 22 kwietnia; 6, 20 maja; 4, 17 czerwca; 1, 16, 29 lipca; 12, 26 sierpnia; 9, 23 września; 7, 21 października; 5, 19 listopada; 3, 16, 30 grudnia.

Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne: 21 stycznia; 18 lutego; 18 marca; 15 kwietnia; 13 maja; 10 czerwca; 8 lipca; 5 sierpnia; 2, 30 września; 28 października; 25 listopada; 23 grudnia.

Odpady wielkogabarytowe: 21 maja; 8 października.Drohiczyńska, Bursztynowa, Zielona, Witosa, Szarych Szeregów, Młodych Orłów, Wesoła, Kilińskiego, Nowa, Ks. Ściegiennego, Mokra, Łąkowa, Słoneczna, Rumiankowa, Lewandowskiego, Chabrowa, Ogrodowa

Odpady zmieszane: 13, 27 stycznia; 10, 24 lutego; 10, 24 marca; 8, 21 kwietnia; 5, 19 maja; 2, 16, 30 czerwca; 15, 28 lipca; 11, 25 sierpnia; 8, 22 września; 6, 20 października; 4, 18 listopada; 1, 15, 29 grudnia.

Popiół i żużel: 13, 27 stycznia; 10, 24 lutego; 10, 24 marca; 8, 21 kwietnia; 19 maja; 16 czerwca; 15 lipca; 11 sierpnia; 8 września; 6, 20 października; 4, 18 listopada; 1, 15, 29 grudnia.

Odpady ulegające biodegradacji: 13, 27 stycznia; 10, 24 lutego; 10, 24 marca; 8, 21 kwietnia; 5, 19 maja; 2, 16, 30 czerwca; 15, 28 lipca; 11, 25 sierpnia; 8, 22 września; 6, 20 października; 4, 18 listopada; 1, 15, 29 grudnia.

Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne: 5 stycznia; 2 lutego; 2, 30 marca; 27 kwietnia; 25 maja; 22 czerwca; 20 lipca; 17 sierpnia; 14 września; 12 października; 9 listopada; 7 grudnia.

Odpady wielkogabarytowe: 18 czerwca; 22 października.


Plac Jana Pawła II, Przybyszewskiego, Targowa, Krótka, Zaszkolna, Armii Krajowej, 11 Listopada, Wiosenna, Walendziuki, Sobieskiego, Żwirki i Wigury, Konopnickiej, Kraszewskiego, Gilewskiego

Odpady zmieszane: 4, 18 stycznia; 1, 15 lutego; 1, 15, 29 marca; 12, 26 kwietnia; 10, 24 maja; 7, 21 czerwca; 5, 19 lipca; 2, 16, 30 sierpnia; 13, 27 września; 11, 25 października; 8, 22 listopada; 6, 20 grudnia.

Popiół i żużel: 4, 18 stycznia; 1, 15 lutego; 1, 15, 29 marca; 12, 26 kwietnia; 24 maja; 21 czerwca; 19 lipca; 16 sierpnia; 13 września; 11, 25 października; 8, 22 listopada; 6, 20 grudnia.

Odpady ulegające biodegradacji: 4, 18 stycznia; 1, 15 lutego; 1, 15, 29 marca; 12, 26 kwietnia; 10, 24 maja; 7, 21 czerwca; 5, 19 lipca; 2, 16, 30 sierpnia; 13, 27 września; 11, 25 października; 8, 22 listopada; 6, 20 grudnia.

Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne: 8 stycznia; 4 lutego; 4 marca; 1, 29 kwietnia; 27 maja; 24 czerwca; 22 lipca; 20 sierpnia; 16 września; 14 października; 12 listopada; 9 grudnia.

Odpady wielkogabarytowe: 18 czerwca; 22 października.


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW - ZABUDOWA JEDNORODZINNA


POJEMNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALU o min. poj. 120 l - Odpady zmieszane

WRZUCAMY
Wyroby piankowe, niewielkie kawałki wykładzin dywanowych, zabawki trwale połączone z kilku materiałów, jednorazowe opakowania z papieru oraz naczynia i sztućce plastikowe, opakowania po aerozolach, płynach chłodniczych, szczoteczki do zębów, podpaski, pieluchy jednorazowe (pampersy), opakowania ze styropianu, kalki, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, opakowania po jajkach, papier toaletowy, zdjęcia, papier woskowy, worki po cemencie, klejach budowlanych, zaprawach murarskich, szkło okienne, szkło zbrojone, szkło żaroodporne, fajans, porcelana, ceramika, doniczki, kryształ, kieliszki, szklanki, lustra, szyby samochodowe, pojemniki szklane po lekach, aereometry, wyroby ze szkła nietłukącego się typu duralex, znicze (szklane i plastikowe), pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, folie do pieczenia, zabrudzony i tłusty papier, flamastry, mazaki, obuwie, tłuste resztki żywności, odpadki mięsne, zmiotki, odchody zwierzęce.

NIE WRZUCAMY
Plastikowych opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, olejach silnikowych, smarach, kineskopów, termometrów, świetlówek, zużytych żarówek, zużytych akumulatorów i baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano – rozbiórkowych, odzieży i tekstyliów, lekarstw, igieł i strzykawek - ZBIÓRKA TYCH ODPADÓW WYŁĄCZNIE W PSZOK, PUNKTACH SPRZEDAŻY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO LUB APTEKACH.

WOREK NIEBIESKI o pojemności 120 l - PAPIER

WRZUCAMY
Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY
Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

WOREK ŻÓŁTY o pojemności 120 l - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY
Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), plastikowe opakowania po produktach spożywczych (tj. jogurt, masło, śmietana), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., aluminiowe puszki po napojach i sokach, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, folię aluminiową, puszki po konserwach, kapsle, zakrętki od słoików, metale kolorowe.

NIE WRZUCAMY
Butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, plastikowych zabawek, części samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego AGD i RTV.

WOREK ZIELONY o pojemności 80 l - SZKŁO

WRZUCAMY
Opróżnione butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) – BEZ ZAKRĘTEK.

NIE WRZUCAMY
Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, zniczy z zawartością wosku, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, reflektorów, szyb okiennych i zbrojonych, luster, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

WOREK SZARY o poj. 120 l - POPIÓŁ

WRZUCAMY
Popiół i żużel z palenisk domowych.

NIE WRZUCAMY
Zmiotek z ulic, piachu, ziemi i kamieni.

WOREK BRĄZOWY o pojemności 120 l lub kompostownik BIO

WRZUCAMY
Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY
Kości zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odchodów zwierząt, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODBIÓR SPRZED POSESJI - Odpady wielkogabarytowe

WRZUCAMY
Fotele, kanapy, stoły, krzesła, regały, szafki, wykładziny, dywany, wózki dziecięce, foteliki dziecięce samochodowe itp.

NIE WRZUCAMY
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz odpadów budowlano-remontowych tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian budowlany, panele itp.

UWAGA: ODPADY WYSTAWIAMY PRZED POSESJĘ DO GODZ. 7.00 W DNIU ODBIORU

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK):
Usytuowany jest przy składowisku odpadów w Siemiatyczach tzw. „Rososze” - dojazd drogą odchodzącą od ul. Drohiczyńskiej, od ul. 11 Listopada (wjazd pomiędzy nr 122 a 124) oraz ul. Żeromskiego, otwarty: wtorek i czwartek w godz. 12-18 oraz sobota w godz. 8-14, przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
a) Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie z podgrupy 15 01 i 20 01
b) Odpady biodegradowalne
c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe
d) Opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm
e) Odpady budowlane i remontowe (grupa 17 w katalogu odpadów) – z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego
f) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory
g) Popiół i żużel z palenisk domowych
h) Przeterminowane leki i chemikalia (np. opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, olejach silnikowych, smarach itp.)
i) Odpady odzieży i tekstyliów
j) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi np. igły i strzykawki.


UWAGA! Mieszkaniec Siemiatycz oddający odpady do PSZOK powinien posiadać ze sobą aktualny dowód dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ramach działalności PSZOK Wykonawca będzie mógł odbierać odpłatnie odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tam gdzie powstają odpady) i przedsiębiorców.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 655 21 90, 85 655 25 77, PSZOK – tel. 790 317 112.
Urząd Miasta Siemiatycze - Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, pokój nr 2, tel. 85 65 65 826.