Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

ST

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, jednak obecna sytuacja nie pozwala na spotkania w większym gronie rodziny i przyjaciół. Coraz większe znaczenie mają słowa otuchy i wsparcia wypowiedziane w tym czasie.

W oparciu o tradycję składania życzeń świąteczno-noworocznych Siemiatycki Ośrodek Kultury ogłosił wyjątkowy konkurs.  „Życzenia z serca płynące” to pocztówki z życzeniami własnego autorstwa do rodziny, przyjaciół czy znajomych. Jury zwróci szczególną uwagę na autorskie życzenia zawarte w treści kart.

Prace będą ocenianie w oparciu o zdjęcia pocztówek wraz z opisem (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) umieszczone w komentarzu pod postem na portalu społecznościowym Facebook SOK do 21 grudnia 2020 r. (kliknij tutaj).

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, jednak obecna sytuacja nie pozwala na spotkania w większym gronie rodziny i przyjaciół. Coraz większe znaczenie mają słowa otuchy i wsparcia wypowiedziane w tym czasie.

W oparciu o tradycję składania życzeń świąteczno-noworocznych Siemiatycki Ośrodek Kultury ogłosił wyjątkowy konkurs.  „Życzenia z serca płynące” to pocztówki z życzeniami własnego autorstwa do rodziny, przyjaciół czy znajomych. Jury zwróci szczególną uwagę na autorskie życzenia zawarte w treści kart.

Prace będą ocenianie w oparciu o zdjęcia pocztówek wraz z opisem (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) umieszczone w komentarzu pod postem na portalu społecznościowym Facebook SOK do 21 grudnia 2020 r. kliknij tutaj

Spotkanie zakładkowe to tytuł warsztatów online organizowanych przez siemiatycką bibliotekę wspólnie z Agnieszką Korzeniewską, pisarką, blogerką i założycielką grupy Zaczarowana Codzienność, oraz członkiniami Dyskusyjnego Klubu Książki.

Warsztaty odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM w poniedziałek 14 grudnia br. o godz. 15.00. Pomocne będą m.in. kartoniki po czekoladkach, herbacie itp., kolorowe guziki, elastyczne gumki, kawałki tkanin, kolorowe papiery, ilustracje z różnych starych magazynów itp., tasiemki, wstążki. Przydadzą się z pewnością także nożyczki, igła, klej, dziurkacz, linijka i ołówek.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, organizatorzy proszą o punktualne logowanie na platformie – link udostępniony zostanie na stronie internetowej siemiatyckiej biblioteki strona MBP i profilu Facebook 14 grudnia o godz. 9.00. Spotkanie zostało podzielone na dwie części:
I 15.00 - 15.35
*** przerwa techniczna
II 15.40 – 16.20

Monday, 07 December 2020 09:37

Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021

Zarządcy dróg, do których należy zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Siemiatycze:

 

Ulice w ciągu drogi krajowej nr 19: Ciechanowiecka, Plac Jana Pawła II, 11 listopada, droga od. Weski w kierunku Drohiczyna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

Rejon w Bielsku Podlaskim

ul. Sportowa 4

tel. 85 730 01 36

 

Ulice w ciągu dróg wojewódzkich: Grodzieńska, Górna, Weska w kierunku Adamowa, odcinek ulicy od drogi nr 19 kierunku Ciechanowca

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 253

tel. 85 655 26 23

 

Ulice w ciągu dróg powiatowych: Drohiczyńska, Jana Kilińskiego, 3 Maja, Bartosza Głowackiego, Słowiczyńska, Wysoka, Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 253

tel. 85 655 26 34

tel. 85 655 26 80

 

Ulice lokalne miejskie, pozostałe ulice

Urząd Miasta Siemiatycze

ul. Pałacowa 2

tel. 85 65 65 830

85 65 65 825

 

Problemy związane ze stanem dróg można zgłaszać również za pośrednictwem aplikacji naprawmyTo - zgłoszenia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wykonawcą zimowego utrzymania ulic miejskich na terenie miasta Siemiatycze jest:

Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J
ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze
tel. 660 885 800 lub 507 604 898

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Na wsparcie mogą liczyć w szczególności projekty skierowane do kobiet oraz osób LGBT+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Program skierowany jest w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Osoby zainteresowane Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Fundacji im. Stefana Batorego pod linkiem (https://crm.batory.org.pl/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11137&qid=856158).

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). Program oparty jest na uniwersalnych wartościach zapisanych w Traktacie Europejskim: poszanowaniu godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządach prawa, poszanowaniu praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

Monday, 30 November 2020 12:40

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2019 r.

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy oraz podmioty odbierające odpady komunale z terenu danej gminy na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, zobowiązani są osiągnąć za 2019 rok następujące poziomy:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - TR – nie więcej niż 40%;
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - Ppmts – co najmniej 40%;
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowanych i rozbiórkowych - Pbr – co najmniej 60%.

 Za 2019 rok Miasto Siemiatycze osiągnęło następujące poziomy:

  • TR0,15 %
  • Ppmts – 68,73 %
  • Pbr – 88,73 %

 

            Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Siemiatycze osiągnęli za 2019 rok następujące poziomy:

Nazwa przedsiębiorcy

TR

Ppmts

Pbr

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Siemiatycz

0,10%

47,57%

61,72%

MPO Sp. z o.o. z Białegostoku

0,17%

40,21%

-

MPO-J Przedsiębiorstwo Usługowe z Siemiatycz

0,19%

94,19%

-

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki

-

-

100%

Wszystkie odebrane z terenu Miasta Siemiatycze w 2019 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odpad o kodzie 20 03 01, zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Hajnówce, gdzie poddano je mechaniczno – biologicznemu przetworzeniu (proces R12). W wyniku tego przetwarzania powstał m.in. odpad 19 05 99 (inne niewymienione odpady) oraz odpad 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, które poddane zostały procesowi D5 tj. unieszkodliwieniu na kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce,

Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) – odpad o kodzie 20 02 01, odebrane w 2019 roku przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi kompostowania (R3).

Odpady komunalne zbierane selektywnie tj. szkło i papier przekazywane były bezpośrednio do instalacji prowadzących proces ich recyklingu.

Zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi segregacji (proces odzysku R12). W wyniku ww. procesu sortowania odpadów nie powstały pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania na składowisku odpadów.

Kącik Koziołka Matołka pojawił się w Przedszkolu nr 1 w Siemiatyczach – instalację wykonały maluchy razem ze starszakami – każda grupa przygotowała coś od siebie.

Kącik to jeden z elementów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego promującego czytelnictwo pt. „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” przygotowanego we współpracy z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. W ramach cyklicznych zajęć przedszkolaki rozpoczynają swoją przygodę z literaturą. Ponadto projekt ma za zadanie kształtowanie właściwych postaw społecznych i poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021.

Zdjęcia - Przedszkole Nr 1

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, iż w celu zapewnienia możliwości oddania odpadów komunalnych, które przyjmowane są jedynie w PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie ponownie otwarty dla mieszkańców Siemiatycz  od dnia 21 listopada 2020 roku. PSZOK będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8:00-14:00. PSZOK będzie zamknięty we wtorki i czwartki do odwołania.

PSZOK został zamknięty z dniem 1 listopada br. do odwołania w związku z epidemią koronawirusa.

Thursday, 19 November 2020 08:35

Zmiana terminu odbioru odpadów segregowanych

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że odbiór odpadów segregowanych (zbieranych w workach: żółtych, zielonych i niebieskich) z ulic: Kasztanowa, Bohaterów Lenino, Raginisa, Bohaterów Monte Cassino, Obrońców Wizny, Obrońców Warszawy, Obrońców Helu, Obrońców Westerplatte, Fiołkowa, Lawendowa, Kościelna, Cerkiewna, Głowackiego, Powstania Styczniowego, Kosynierów, Okulickiego, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa, Liniarskiego, Ks. Brzóski, Cichorskiego-Zameczka, Białostocka został przeniesiony z dnia 24 grudnia na dzień 23 grudnia 2020 roku.

Stroiki bożonarodzeniowe, bombki, łańcuszki, pocztówki z życzeniami oraz wszelkiego rodzaju ozdoby związane nie tylko ze Świętami Bożego Narodzenia, ale również z adwentem, karnawałem i zimą można zgłaszać do konkursu „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”.

Konkurs organizowany przez Siemiatycki Ośrodek Kultury to sposób na podtrzymywanie i popularyzację twórczości ludowej, a także wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej. Dlatego też w konkursie mogą wziąć udział nie tylko osoby indywidualne, ale również całe rodziny (dzieci wspólnie z rodzicami lub dziadkami). Szczególnie w obecnej sytuacji warto wspólnie przygotować prace, które mogłyby się znaleźć w fabryce Świętego Mikołaja.

Gotowe przedmioty należy dostarczyć do 11 grudnia 2020 roku do siedziby Siemiatyckiego Ośrodka Kultury (ul. Zaszkolna 1). Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej w załączeniu. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Malewska (tel. 85 655 25 54).