Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

ST

Do końca lipca br. można składać wnioski w ramach programu Rozgrzewamy Polskie Serca, którego celem jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program prowadzony z myślą o pielęgnowaniu lokalnej tradycji, historii i kultury skierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji. Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, w terminie do 31.07.2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Rozgrzewamy Polskie Serca - kliknij tutaj

rol wieś konkurs

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

#SolidarnizRolnikami

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi” - pokaż jak zmienia się polska wieś - to ogólnopolski, konkurs filmowy dla amatorów.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I – mieszkańcy wsi w wieku od 16 do 25 lat
Kategoria II – rolnicy w wieku do 40 lat

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody
Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.
1) za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
2) za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
3) za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.
Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku
1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
2. Nagraj film.
3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej – kliknij tutaj

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:
- organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego,
- upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 500 000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – kliknij tutaj

Fundacja Most the Most zachęca do udziału w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór potrwa do 5 lipca 2021 r.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacji Most the Most zależy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie, a właściciel zwycięskiego zabytku w prace przy realizacji projektu włączył studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:
- I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start 7 czerwca 2021 r);
- II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start w sierpniu 2021 r. - po zakończeniu I Konkursu).

W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?
I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń 7 czerwca – 5 lipca 2021 r.)
• Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
• Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
• Zrób zdjęcie zabytku.
• Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej fundacji – kliknij tutaj.

Fundacja Most the Most zachęca do udziału w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór potrwa do 5 lipca 2021 r.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacji Most the Most zależy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie, a właściciel zwycięskiego zabytku w prace przy realizacji projektu włączył studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:
- I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start 7 czerwca 2021 r);
- II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start w sierpniu 2021 r. - po zakończeniu I Konkursu).

W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?
I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń 7 czerwca – 5 lipca 2021 r.)
• Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
• Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
• Zrób zdjęcie zabytku.
• Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej fundacji – kliknij tutaj.

Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Mazurek, który pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności, zaprasza organizacje pozarządowe, obywatelskie i młodzieżowe rady do udziału w „Korpusie Narodowego Programu Szczepień”!

Celem inicjatywy jest promowanie potrzeby zaszczepienia jak największej części społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych oraz wsparcie osób, które chcą się zaszczepić, ale potrzebują w tej czynności pomocy drugiej osoby.

Więcej informacji na stronie internetowej Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego – kliknij link 

Tuesday, 25 May 2021 13:56

Plac Integracji Społecznej

logooze2020

Umowa na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego" została podpisana 13 grudnia 2019 r.

Celem projektu jest nadanie nowych walorów funkcjonalnych przestrzeni miejskiej zlokalizowanej nad zbiornikiem wodnym w Siemiatyczach oraz ulepszenie jej estetyki poprzez nadanie funkcji rekreacyjnej. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie Placu Integracji Społecznej jako miejsca rekreacji i wypoczynku dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów ze wszystkich grup wiekowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty ziemne i prace rozbiórkowe, przygotowanie trawników, ścieżek chodnikowych, nawierzchni bezpiecznych, wyposażenie w urządzenia rekreacyjne oraz ogrodzenie i oświetlenie terenu. W ramach małej architektury zaplanowano urządzenia dla różnych grup wiekowych - zarówno siłownię zewnętrzną jak i elementy placu zabaw dla dzieci. Wśród celów szczegółowych podkreślić należy ten dotyczący włączenia społecznego osób zamieszkujących tereny zdegradowane poprzez stworzenie im godnych warunków do życia, poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwienie aktywizacji tych osób. Grupą docelową są dzieci i młodzież oraz osoby po 50 roku życia w tym seniorzy. Do grupy pośrednich beneficjentów należy także zaliczyć całą społeczność lokalną, która będzie mogła korzystać ze wspartej infrastruktury.

Zakres projektu wynika wprost z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2023, który znajduje się w prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wykazie programów rewitalizacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 547 962,14 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 392 998,44 zł.

Monday, 24 May 2021 08:35

Spacer badawczy 2021/05/22

W sobotę, 22 maja odbył się spacer badawczy w ramach konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej. W spacerze uczestniczyli mieszkańcy oraz inne osoby zainteresowane tematem zagospodarowania tego obszaru, w tym przedstawiciele samorządu miasta. Spotkanie w plenerze było okazją do wymiany zdań i przekazania opinii na temat przyszłości konsultowanego terenu. Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych zostało wyznaczone na dzień 31 maja 2021 r., godz. 1500 w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 i będzie to warsztat pn. "Grupy robocze w tym zespoły eksperckie". Zgłoszenia udziału w warsztacie są przyjmowane do 24 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Przez cały czerwiec w bibliotece przy ul. Górnej 23A można oglądać wystawę prac pt. „ONO. Dziecko w grafice Anny Jakoniuk”.

Seria grafik zebranych pod wspólnym tytułem Ono, to projekt artystyczny poświęcony dziecku.
Wystawa wpisuje się doskonale w zbliżające się święto – Dzień Dziecka – i dlatego też jej otwarcie zostało zaplanowane na ten właśnie dzień. Autorką grafik jest Anna Jakoniuk z zawodu architekt, z zamiłowania pasjonatka rysunku i grafiki. Jej projekty można znaleźć m.in. na Fecebooku, gdzie prowadzi profil „RysowAnki” - kliknij tutaj.

Thursday, 20 May 2021 12:34

Żyj zdrowo! Żyj długo! - zaproszenie

„Żyj zdrowo! Żyj długo!” – pod takim hasłem 27 maja (czwartek) w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachów przy ul. Świętojańskiej 25 odbędzie się spotkanie z Radosławem Krajewskim specjalistą ds. technologii żywienia i zdrowego stylu życia. Początek spotkania o godz. 17.30.

Radosław Krajewski, olsztynianin z urodzenia, siemiatyczanin z wyboru. Pasjonat zdrowego stylu życia, dobrej kuchni i aktywności fizycznej, lubiący eksperymenty dietetyczne. Dzięki wykształceniu i pasji, poznawaniu ludzi i ich problemów oraz pomocy w ich rozwiązywaniu, zyskał znaczącą popularność przede wszystkim jako dietetyk. Dzięki zaś zainteresowaniu literaturą naukową, rozpoczyna działalność związaną nie tylko z promowaniem zdrowej, wartościowej kuchni, ale także koniecznością zaprowadzenia zmian w nawykach.

Na spotkanie zapraszają Burmistrz Miasta Siemiatycze, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.