Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Monday, 27 April 2015 17:18

KARTA USŁUGI

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Numer karty SP 2 wersja 1 z dnia 23 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378) – art. 122

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r, poz.1636) - § 3a

WYMAGANE DOKUMENTY

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (przykładowy wzór zawiadomienia w załączeniu);

Kserokopia umowy zawartej z młodocianym pracownikiem potwierdzona za zgodność z oryginałem.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju  nr 116  lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY  - nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie należy złożyć niezwłocznie po zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

Na podstawie zawiadomienia złożenie zapotrzebowania na środki na dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika w terminie określonym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych, pokój 116, telefon 85 65 65 817
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY - nie dotyczy.

UWAGI

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Miasta Siemiatycze, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Siemiatycze, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zawiadomienie składa się do właściwego urzędu ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) wraz z innymi aktami prawnymi i aktami wykonawczymi. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Poniżej w załączeniu:

  • karta usługi -  zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  • formularz zawiadomieniaRead 3965 times Last modified on Monday, 30 November 2020 16:51