Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zawieszenie wykonywania transportu w zakresie przewozu osób taksówką

Friday, 21 February 2020 10:31
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Numer karty PR 14 wersja 3. z dnia 8 lipca 2021 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego. (Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1255)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Załączniki:

  • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  • wypis z licencji (o ile dotyczy)

 

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 10 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

 

OPŁATY - nie dotyczy.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki

pokój numer 10, telefon 85 65 65 818 (808)

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY - nie dotyczy.

 

UWAGI

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości lub części, wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczął się okres zawieszenia zawiadomić organ, który udzielił licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego oraz zwrócić licencję. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji, proporcjonalnie do okresu zawieszenia. Zwrotu części opłaty dokonuje się po spełnieniu łącznie następujących warunków: pisemnym zawiadomieniu organu, który udzielił licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego ze wskazaniem okresu zawieszenia i zwrotem licencji oraz wskazaniem sposobu, w jaki ma nastąpić zwrot części opłaty. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

W załączeniu:

karta usługi - zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Read 645 times Last modified on Thursday, 08 July 2021 11:02