Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

NGO Logowanie

Nawigacja

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 742

Mapa aktywności NGO (1)

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA SIEMIATYCZE


Procedura wdrażania, aktualizacji i udostępniania

 

  1. Wprowadzenie


Mapa aktywności organizacji pozarządowych ma na celu promocję lokalnych organizacji pozarządowych oraz ułatwienie dostępu do lokalnych organizacji pozarządowych wszystkim zainteresowanym podmiotom. Mapa jest zbiorem najważniejszych informacji dotyczących organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Siemiatycze.

Mapa aktywności organizacji pozarządowych zawiera w szczególności następujące dane:

1) pełną nazwę organizacji pozarządowej

2) adres

3) kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail - o ile dotyczy

4) status prawny

5) status OPP

6) nr KRS

7) datę rejestracji/powstania

8) zakres działalności, inicjatywy

 

Mapa aktywności organizacji pozarządowych oraz procedura jej aktualizacji i udostępniania powstały w ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt zakłada poprawę współpracy siemiatyckich NGO z władzami miasta poprzez wdrożenie zasad komunikacji i standardów współdziałania przy opracowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz wzmocnienie lokalnych NGO przez promocję członkostwa w NGO i doskonalenie kompetencji ich przedstawicieli. Dotychczasowa aktualizacja danych dotyczących ngo z terenu miasta dokonywana była w sposób niejednolity i bez przyjętych w tym zakresie procedur. Przygotowanie i wdrożenie procedury aktualizowania mapy aktywności NGO utworzonej w ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” wprowadzają nową jakość w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Dane zawarte w „Mapie aktywności organizacji pozarządowych” wykorzystywane będą m.in. do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

- przekazywania mieszkańcom oraz innym podmiotom aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Siemiatycz;

- informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez miasto;

- konsultowania projektów programu współpracy, strategii oraz innych projektów istotnych dla sektora pozarządowego;

- organizowania spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie wzajemnej współpracy.

 

II. Diagnoza

Miasto Siemiatycze zamieszkuje ok. 15 tys. osób. Z dokonanej na potrzeby opracowania mapy analizy środowiska organizacji pozarządowych wynika, iż na terenie miasta siedzibę posiada kilkadziesiąt stowarzyszeń oraz 2 fundacje. Analiza dokumentu pt. Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi wskazuje konkretne problemy z jakimi borykają się lokalne organizacje. Wśród nich wymienić należy m.in. problemy dotyczące współpracy i wsparcia finansowego uzyskiwanego przez organizacje pozarządowe od jednostki samorządu terytorialnego, problemy natury finansowej, ale także kwestie dotyczące spraw organizacyjnych i proceduralnych, księgowych itp. Niepokój budzi także słabe zaplecze lokalowe i techniczno-sprzętowe. Niedostateczna jest także wiedza mieszkańców na temat lokalnie działających organizacji pozarządowych. Pomimo podejmowanych przez samorząd prób pobudzenia lokalnych NGO w zakresie wymiany informacji i promocji działalności, w tej dziedzinie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Tworzona mapa aktywności organizacji pozarządowych ma to zmienić umożliwiając zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych i aktualnych informacji prezentujących jak największą ilość podmiotów z sektora NGO. 

III. Aktualizacja mapy

Warunkiem tego, aby mapa mogła spełniać swoje zadania jest jej regularna aktualizacja. Aktualizacji podlegać będą dane organizacji już widniejących na mapie aktywności, lecz także informacje o organizacjach nowych lub tych, które z jakiegoś powodu nie zostały zawarte w pierwotnej wersji mapy.

W celu zmiany informacji zawartych w mapie aktywności organizacji pozarządowych – ich aktualizacji, uzupełnienia lub dodania organizacji dotychczas, której nie ma w spisie – prosimy uprawnionych przedstawicieli NGO o kontakt z Referatem Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 65 65 808/818 pok. nr 10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i przekazanie wypełnionej ankiety identyfikacyjnej/aktualizacyjnej organizacji pozarządowej.

Ankiety mogą być dostarczone w postaci elektronicznej lub papierowej. Wszelkie zmiany informacji w pierwotnej wersji mapy będą dokonywane wyłącznie na podstawie wypełnionych ankiet, aby wyeliminować ryzyko pomyłek i niejasności towarzyszących informacjom przekazywanym ustnie lub na piśmie w postaci innej niż ankieta. Ankiety identyfikacyjne/aktualizacyjne organizacji pozarządowej umieszczone są w wersji do pobrania w zakładce Informator NGO oraz dostępne są w wersji papierowej w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki UM Siemiatycze, tel. 85 65 65 808/818, pok. nr 10.


Po otrzymaniu wypełnionej ankiety identyfikacyjnej/aktualizacyjnej pracownik 
odpowiedzialny w możliwie jak najszybszym terminie wprowadza stosowne zmiany w pierwotnej wersji mapy aktywności.

Niezależnie od zmian zgłaszanych na bieżąco przez organizacje, mapa aktywności będzie regularnie i całościowo weryfikowana z urzędu. W tym celu raz w roku (w I kwartale roku) do organizacji pozarządowych wystosowane zostanie odpowiednie pismo z prośbą o wypełnienie i odesłanie/dostarczenie ankiety identyfikacyjnej/aktualizacyjnej. Po zgromadzeniu wszystkich ankiet informacje na mapie zostaną zweryfikowane, a następnie jeżeli zajdzie taka potrzeba, dokonane zostaną stosowne zmiany.


IV. Sposób prezentacji mapy


Pierwotna wersja mapy umieszczona jest na stronie
www.siemiatycze.eu w zakładce 
Informator NGO w postaci pliku PDF wraz opisem. Plik jest udostępniony w wersji do pobrania. Zamieszczonej mapie towarzyszy plik z ankietą identyfikacyjną/aktualizacyjną.

Zachęcamy do korzystania i aktualizowania mapy.