Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2019 r.

Monday, 30 November 2020 12:40

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy oraz podmioty odbierające odpady komunale z terenu danej gminy na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, zobowiązani są osiągnąć za 2019 rok następujące poziomy:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - TR – nie więcej niż 40%;
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - Ppmts – co najmniej 40%;
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowanych i rozbiórkowych - Pbr – co najmniej 60%.

 Za 2019 rok Miasto Siemiatycze osiągnęło następujące poziomy:

  • TR0,15 %
  • Ppmts – 68,73 %
  • Pbr – 88,73 %

 

            Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Siemiatycze osiągnęli za 2019 rok następujące poziomy:

Nazwa przedsiębiorcy

TR

Ppmts

Pbr

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Siemiatycz

0,10%

47,57%

61,72%

MPO Sp. z o.o. z Białegostoku

0,17%

40,21%

-

MPO-J Przedsiębiorstwo Usługowe z Siemiatycz

0,19%

94,19%

-

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki

-

-

100%

Wszystkie odebrane z terenu Miasta Siemiatycze w 2019 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odpad o kodzie 20 03 01, zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Hajnówce, gdzie poddano je mechaniczno – biologicznemu przetworzeniu (proces R12). W wyniku tego przetwarzania powstał m.in. odpad 19 05 99 (inne niewymienione odpady) oraz odpad 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, które poddane zostały procesowi D5 tj. unieszkodliwieniu na kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce,

Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) – odpad o kodzie 20 02 01, odebrane w 2019 roku przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi kompostowania (R3).

Odpady komunalne zbierane selektywnie tj. szkło i papier przekazywane były bezpośrednio do instalacji prowadzących proces ich recyklingu.

Zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi segregacji (proces odzysku R12). W wyniku ww. procesu sortowania odpadów nie powstały pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania na składowisku odpadów.

Read 95 times Last modified on Tuesday, 02 March 2021 10:45

Kalendarz imprez

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
×