Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od dnia 1 kwietnia 2020 roku

Wednesday, 01 April 2020 15:32

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, iż Rada Miasta Siemiatycze przyjęła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 roku (Uchwała Nr XV/103/20 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1168).

Uchwała ta wprowadza również zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Nowe stawki opłaty przedstawione są poniżej.


Powyższa uchwała określa również definicję gospodarstwa domowego:


„Poprzez gospodarstwo domowe rozumie się osoby zamieszkujące razem i wspólnie utrzymujące się. Członkowie rodzin mieszkający wspólnie, ale utrzymujący się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe. Osoby mieszkające same, utrzymujące się samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa domowe.”


W przypadku chęci skorzystania z powyższych zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany danych będących podstawą ustalenia nowej wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Wobec powyższego, każdy właściciel nieruchomości, który złożył do Urzędu Miasta Siemiatycze deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma zawiadomienie o wysokości tej opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


Opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu należy uiszczać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie:


a) za I kwartał do 31 marca danego roku,
b) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
c) za III kwartał do 30 września danego roku,
d) za IV kwartał do 30 grudnia danego roku.

Read 1644 times Last modified on Tuesday, 02 March 2021 10:48

Kalendarz imprez

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
×