Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2017 r.

Tuesday, 29 May 2018 15:08

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy oraz podmioty odbierające odpady komunale z terenu danej gminy na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, zobowiązani są osiągnąć za 2017 rok następujące poziomy:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. - Tr - nie więcej niż 45%;
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - Ppmts - co najmniej 20%;
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowanych i rozbiórkowych - Pbr - co najmniej 45%.

Za 2017 rok Miasto Siemiatycze osiągnęło następujące poziomy:

  • Tr - 1,14 %
  • Ppmts - 46,64 %
  • Pbr-100%

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Siemiatycze osiągnęli za 2017 rok następujące poziomy:

Nazwa przedsiębiorcy

Tr

Ppmts

Pbr

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Siemiatycz

0,08%

66,51%

-

MPO Sp. z o.o. z Białegostoku

0,14%

21,18%

-

MPO-J Przedsiębiorstwo Usługowe z Siemiatycz

0,15%

62,04%

-

PU-A „ASTWA” Sp. z o.o. z Białegostoku

0,86%

28,34%

-

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki

0,088%

83,061%

-

Wszystkie odebrane z terenu Miasta Siemiatycze w 2017r. zmieszane odpady komunalne (odpad 20 03 01) zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Hajnówce, gdzie poddano je mechaniczno - biologicznemu przetworzeniu (proces R12) w celu wysortowania odpadów, które następnie poddano recyklingowi lub odzyskowi.

Odpady zielone odebrane w 2017 roku przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi kompostowania (R3), a odpady powstałe po tym procesie przekazano do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów lub do ich rekultywacji.

Odpad 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) poddany został procesowi R12 w instalacji do sortowania odpadów MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, a powstały po sortowaniu odpad 19 12 12 (pozostałość przeznaczona do składowania) został przekazany na składowisko odpadów przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (proces unieszkodliwiania D5).

Read 1490 times Last modified on Tuesday, 02 March 2021 10:52

Kalendarz imprez

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
×