Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

ST

Monday, 30 November 2020 12:40

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2019 r.

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy oraz podmioty odbierające odpady komunale z terenu danej gminy na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, zobowiązani są osiągnąć za 2019 rok następujące poziomy:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - TR – nie więcej niż 40%;
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - Ppmts – co najmniej 40%;
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowanych i rozbiórkowych - Pbr – co najmniej 60%.

 Za 2019 rok Miasto Siemiatycze osiągnęło następujące poziomy:

  • TR0,15 %
  • Ppmts – 68,73 %
  • Pbr – 88,73 %

 

            Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Siemiatycze osiągnęli za 2019 rok następujące poziomy:

Nazwa przedsiębiorcy

TR

Ppmts

Pbr

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Siemiatycz

0,10%

47,57%

61,72%

MPO Sp. z o.o. z Białegostoku

0,17%

40,21%

-

MPO-J Przedsiębiorstwo Usługowe z Siemiatycz

0,19%

94,19%

-

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki

-

-

100%

Wszystkie odebrane z terenu Miasta Siemiatycze w 2019 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odpad o kodzie 20 03 01, zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Hajnówce, gdzie poddano je mechaniczno – biologicznemu przetworzeniu (proces R12). W wyniku tego przetwarzania powstał m.in. odpad 19 05 99 (inne niewymienione odpady) oraz odpad 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, które poddane zostały procesowi D5 tj. unieszkodliwieniu na kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce,

Odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) – odpad o kodzie 20 02 01, odebrane w 2019 roku przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi kompostowania (R3).

Odpady komunalne zbierane selektywnie tj. szkło i papier przekazywane były bezpośrednio do instalacji prowadzących proces ich recyklingu.

Zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi segregacji (proces odzysku R12). W wyniku ww. procesu sortowania odpadów nie powstały pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania na składowisku odpadów.

Kącik Koziołka Matołka pojawił się w Przedszkolu nr 1 w Siemiatyczach – instalację wykonały maluchy razem ze starszakami – każda grupa przygotowała coś od siebie.

Kącik to jeden z elementów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego promującego czytelnictwo pt. „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” przygotowanego we współpracy z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. W ramach cyklicznych zajęć przedszkolaki rozpoczynają swoją przygodę z literaturą. Ponadto projekt ma za zadanie kształtowanie właściwych postaw społecznych i poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021.

Zdjęcia - Przedszkole Nr 1

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, iż w celu zapewnienia możliwości oddania odpadów komunalnych, które przyjmowane są jedynie w PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie ponownie otwarty dla mieszkańców Siemiatycz od dnia 21 listopada 2020 roku w każdą sobotę w godz. 8.00-14.00. PSZOK pozostaje zamknięty we wtorki i czwartki do odwołania.

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, iż w celu zapewnienia możliwości oddania odpadów komunalnych, które przyjmowane są jedynie w PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie ponownie otwarty dla mieszkańców Siemiatycz  od dnia 21 listopada 2020 roku. PSZOK będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8:00-14:00. PSZOK będzie zamknięty we wtorki i czwartki do odwołania.

PSZOK został zamknięty z dniem 1 listopada br. do odwołania w związku z epidemią koronawirusa.

Thursday, 19 November 2020 08:35

Zmiana terminu odbioru odpadów segregowanych

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że odbiór odpadów segregowanych (zbieranych w workach: żółtych, zielonych i niebieskich) z ulic: Kasztanowa, Bohaterów Lenino, Raginisa, Bohaterów Monte Cassino, Obrońców Wizny, Obrońców Warszawy, Obrońców Helu, Obrońców Westerplatte, Fiołkowa, Lawendowa, Kościelna, Cerkiewna, Głowackiego, Powstania Styczniowego, Kosynierów, Okulickiego, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa, Liniarskiego, Ks. Brzóski, Cichorskiego-Zameczka, Białostocka został przeniesiony z dnia 24 grudnia na dzień 23 grudnia 2020 roku.

Thursday, 19 November 2020 08:33

Zmiana terminu odbioru odpadów segregowanych

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że odbiór odpadów segregowanych (zbieranych w workach: żółtych, zielonych i niebieskich) z ulic: Kasztanowa, Bohaterów Lenino, Raginisa, Bohaterów Monte Cassino, Obrońców Wizny, Obrońców Warszawy, Obrońców Helu, Obrońców Westerplatte, Fiołkowa, Lawendowa, Kościelna, Cerkiewna, Głowackiego, Powstania Styczniowego, Kosynierów, Okulickiego, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa, Liniarskiego, Ks. Brzóski, Cichorskiego-Zameczka, Białostocka został przeniesiony z dnia 24 grudnia na dzień 23 grudnia 2020 roku.

Stroiki bożonarodzeniowe, bombki, łańcuszki, pocztówki z życzeniami oraz wszelkiego rodzaju ozdoby związane nie tylko ze Świętami Bożego Narodzenia, ale również z adwentem, karnawałem i zimą można zgłaszać do konkursu „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”.

Konkurs organizowany przez Siemiatycki Ośrodek Kultury to sposób na podtrzymywanie i popularyzację twórczości ludowej, a także wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej. Dlatego też w konkursie mogą wziąć udział nie tylko osoby indywidualne, ale również całe rodziny (dzieci wspólnie z rodzicami lub dziadkami). Szczególnie w obecnej sytuacji warto wspólnie przygotować prace, które mogłyby się znaleźć w fabryce Świętego Mikołaja.

Gotowe przedmioty należy dostarczyć do 11 grudnia 2020 roku do siedziby Siemiatyckiego Ośrodka Kultury (ul. Zaszkolna 1). Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej w załączeniu. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Malewska (tel. 85 655 25 54).

Stroiki bożonarodzeniowe, bombki, łańcuszki, pocztówki z życzeniami oraz wszelkiego rodzaju ozdoby związane nie tylko ze Świętami Bożego Narodzenia, ale również z adwentem, karnawałem i zimą można zgłaszać do konkursu „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”.

Konkurs organizowany przez Siemiatycki Ośrodek Kultury to sposób na podtrzymywanie i popularyzację twórczości ludowej, a także wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej. Dlatego też w konkursie mogą wziąć udział nie tylko osoby indywidualne, ale również całe rodziny (dzieci wspólnie z rodzicami lub dziadkami). Szczególnie w obecnej sytuacji warto wspólnie przygotować prace, które mogłyby się znaleźć w fabryce Świętego Mikołaja.

Gotowe przedmioty należy dostarczyć do 11 grudnia 2020 roku do siedziby Siemiatyckiego Ośrodka Kultury (ul. Zaszkolna 1). Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej w załączeniu. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Malewska (tel. 85 655 25 54).

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, iż do 20 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siemiatycze w 2021 roku.

W ramach podejmowanych działań sfinansowane zostaną w 100% zadania z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie usunięcia azbestu mogą ubiegać się właściciele nieruchomości (budynków) znajdujących się na terenie miasta Siemiatycze, w których NIE JEST PROWADZONA DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZA LUB ROLNICZA oraz WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST SĄ JUŻ ZDEMONTOWANE (AZBEST ZMAGAZYNOWANY).

Wniosek i niezbędne załączniki są dostępne na stronie www.siemiatycze.eu - w załączeniu do poniższej informacji oraz w Urzędzie Miasta Siemiatycze w punkcie Informacja.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Bernadeta Miłkowska, tel. 85 65 65 826, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, iż do 20 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siemiatycze w 2021 roku.

W ramach podejmowanych działań sfinansowane zostaną w 100% zadania z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie usunięcia azbestu mogą ubiegać się właściciele nieruchomości (budynków) znajdujących się na terenie miasta Siemiatycze, w których NIE JEST PROWADZONA DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZA LUB ROLNICZA oraz WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST SĄ JUŻ ZDEMONTOWANE (AZBEST ZMAGAZYNOWANY).

Wniosek i niezbędne załączniki są dostępne na stronie www.siemiatycze.eu - w załączeniu do poniższej informacji, w zakładce Środowisko oraz w Urzędzie Miasta Siemiatycze w punkcie Informacja.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Bernadeta Miłkowska, tel. 85 65 65 826, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 185

Kalendarz imprez

December 2020
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
×