Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

„Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I”

Friday, 11 June 2021 08:07
Grafika z rysunkiem rodziców, dzieci i dziadków oraz napisem Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I Grafika z rysunkiem rodziców, dzieci i dziadków oraz napisem Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I

logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny flaga RP logotyp Podlaskie flaga UE Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie z dnia 15 lipca 2021 r.

Rekrutacja uczestników do projektu „Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I” została przedłużona do 31 lipca 2021 r.

 

Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2021 r. 

Rekrutacja uczestników do projektu „Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I” została przedłużona do 9 lipca 2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„WZMACNIAMY TRADYCJE- ANIMACJA SPOŁECZNOSĆI LOKALNEJ (SL) I”

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin ogłasza nabór uczestników w wieku 5-100 lat do uczestnictwa w projekcie pn. „Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I”. Uczestnicy muszą spełniać kryteria wskazane w par. 5 regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. - 30.06.2022 r.

Rodzaj zaplanowanych do realizacji działań:

- warsztaty z dietetyki,

- warsztaty kuchni tradycyjnej oraz zero waste,

- warsztaty stylowe Podlasie,

- warsztaty lokalna fabryka dekoracji - projektowanie i tworzenie ozdób i przedmiotów użytkowych,

- warsztaty moja twórczość,

- warsztaty media społecznościowe - potencjał, wykorzystanie,

- warsztaty planowanie,

- 5 eventów podsumowujących nabyte umiejętności.

Chętne osoby proszone są o zapoznanie się z treścią regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Wzmacniamy tradycje - animacja społeczności lokalnej (SL) I”, a następnie wypełnienie KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO - wzór kwestionariusza jest dostępny w:

- Podlaskim Stowarzyszeniu Gmin, ul. Warszawska 51, lok. 10

- Gminie Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17-315   Grodzisk,

- Gminie Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn,

- Gminie Perlejewo, Perlejewo 14, 17- 322 Perlejewo,

- Gminie Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze,

- Mieście Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze,

- na stronie PSG KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO STRONY w zakładce informacje,

- na stronie partnera projektu LOT KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO STRONY

Osoby zainteresowane powinny złożyć wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy:

  1. osobiście w siedzibie PSG,
  2. lub przesłać go pocztą,
  3. lub przesłać e-mail jako skan wypełnionego, podpisanego dokumentu na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH OD: 11.06.2021 r. DO: 31.07.2021 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu PSG. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym także wszystkie dokumenty zgłoszeniowe i regulamin naboru są dostępne na stronie internetowej PSG: KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO STRONY

 

INFORMACJA DO PROJEKTU WZMACNIAMY TRADYCJE- ANIMACJA SPOŁECZNOSĆI LOKALNEJ (SL) I

 

 PODLASKIE STOWARZYSZENIE GMIN

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt „WZMACNIAMY TRADYCJE - ANIMACJA SPOŁECZNOSĆI LOKALNEJ (SL) I” na terenie Gmin Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo, Siemiatycze oraz Miasta Siemiatycze.

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny

Działanie 9.1: Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

LIDER PROJEKTU: PODLASKIE STOWARZYSZENIE GMIN

PARTNER PROJEKTU: LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „LOT NAD BUGIEM”

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie 150 (80 K, 70 M) uczestników projektu, w tym 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 140 osób z najbliższego otoczenia (75 uczestników warsztatów i eventów oraz 75 osób zaproszonych na eventy), mieszkańców powiatu siemiatyckiego z Gmin: Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo, Siemiatycze oraz Miasta Siemiatycze w zakresie integracji społeczności lokalnej poprzez nabycie nowych umiejętności w okresie 01.04.2021- 30.06.2022.

Wartość projektu: 105 343,75 zł, w tym:

wkład własny: 5 343,75 zł,

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 100 000,00 zł

W ramach projektu będą realizowane działania w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie i inspirowanie mieszkańców do udziału w wydarzeniach i warsztatach o charakterze międzypokoleniowym, integrujące społeczność lokalną.

Szczegółowy zakres działań obejmować będzie:

- warsztaty z dietetyki,

- warsztaty kuchni tradycyjnej oraz zero waste,

- warsztaty stylowe Podlasie,

- warsztaty lokalna fabryka dekoracji - projektowanie i tworzenie ozdób i przedmiotów użytkowych,

- warsztaty moja twórczość,

- warsztaty media społecznościowe - potencjał, wykorzystanie,

- warsztaty planowanie,

- 5 eventów podsumowujących nabyte umiejętności.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie gmin objętych projektem.

Read 114 times Last modified on Wednesday, 18 August 2021 14:24