Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Wednesday, 18 December 2019 07:39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach od 1 stycznia 2020 r. będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program ma na celu:

  1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu - osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)  albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na: 

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwieniu spraw urzędowych;

- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 22:00. W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Jak zacząć korzystać z Programu asystenta osobistego:

Osoba niepełnosprawna powinna złożyć do MOPS Siemiatycze (ul. 11 Listopada 35A) „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Po analizie zgłoszenia, MOPS będzie mógł przyznać usługę asystenta.

Koszt usługi: Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne. Koszty realizacji usług (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) będą pokryte ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta. Po przekroczeniu tego limitu gmina lub powiat będą mogły przyznać kolejne godziny ze środków własnych. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Read 521 times Last modified on Wednesday, 18 December 2019 07:48

Kalendarz imprez

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
×