Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Rodzina 500 plus

Wednesday, 30 March 2016 09:38

1 kwietnia br. rusza program „Rodzina 500 plus”. W Siemiatyczach obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Pomoc ma posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Beneficjenci programu - z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub posiadający kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze. O świadczenia może starać się matka, ojciec a także opiekun prawny i faktyczny dziecka. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

Wysokość świadczenia wychowawczego - świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które określają warunki programu 500 Plus.

Kryterium dochodowe - świadczenie na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto - jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Pod uwagę brane będą dochody uzyskiwane w kraju i poza granicami z różnych tytułów: pracy na etacie, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, świadczeń rodzicielskich, alimentów otrzymanych na dzieci, świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także dochody z gospodarstw rolnych.

Rozpoczęcie programu i terminy wypłat – osoby zainteresowane otrzymaniem świadczenia wychowawczego, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o świadczenie będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście, wysłać listem poleconym albo złożyć przez Internet. Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. Empatia. W tym przypadku możliwe będzie przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć za pośrednictwem PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony. Do programu będzie można przystąpić w dowolnym momencie. Do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach niepodlegających opodatkowaniu oraz w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – oświadczenie o jego powierzchni w ha. przeliczeniowych (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko). Mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty pozwalające potwierdzić prawo do nabycia świadczenia. Świadczenie będzie przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

Okres, na który będzie przysługiwało prawo do świadczenia - prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku – od 1 października do 30 września roku następnego. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy program wejdzie w życie.

Wysokość świadczenia wychowawczego - 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone też do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Prawo do świadczenia wychowawczego dla rodzin mieszkających za granicą - Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Ustawa przewiduje, że świadczenie nie będzie należne, jeżeli rodzinie przysługuje świadczenie o podobnym charakterze poza granicami kraju, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z Programem Rodzina 500 plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałka województwa w Polsce. Marszałek zaś przekazuje informacje do właściwej gminy.

Terminy i miejsce składania wniosków o świadczenie wychowawcze – Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 35a (dział świadczeń rodzinnych) oraz w Urzędzie Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2 (biuro Rady Miasta, parter) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek od 8.00 (w urzędzie od godz. 9.00) do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500 plus można uzyskać pod numerem telefonu 85 730 41 74 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

 


W załączeniu ulotka informacyjna i wniosek do pobrania.

 

 

Read 2342 times Last modified on Friday, 01 April 2016 10:33

Kalendarz imprez

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
×