Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 18:03
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU

Numer karty IF 8 wersja 1. z dnia 21 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek
  • Załączniki do wniosku:
  • szczegółowy mapa sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu z podaniem jego wymiarów (2 egz.),
  • pełnomocnictwo wraz z kopią opłaty (jeśli występuje pełnomocnik).

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

  • Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część III ust. 44 pkt. 2 załącznika. Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach, konto Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą zezwolenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

Powyższe opłaty nie dotyczą inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym (zwolnienie zgodnie z art. 2 pkt 1 ppkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej)

  • W przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – opłata w wysokości 17,00 zł – zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do jednego miesiąca.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury

Pok. 103, Tel. 85 65 65 830

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

-poniedziałek od 7:30 do 17:00,

-od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

-piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

We wniosku należy określić rodzaj zjazdu (indywidualny, publiczny).

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z wydaniem decyzji na lokalizację zjazdu, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o wydaniem decyzji na lokalizację zjazdu. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta usługi - wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

wniosek o wydanie zgody na budowę zjazdu

Czytany 3841 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 10:34