Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wydanie zaświadczenia o położeniu działki w obszarze rewitalizacji

poniedziałek, 21 grudzień 2020 11:59
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

WYDANIE ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU DZIAŁKI W OBSZARZE REWITALIZACJI

Numer karty IF 6 wersja 2 z dnia 20 maja 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji
  • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Opłata skarbowa:

Od wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w zw. z Załącznikiem do ustawy, część II, pkt 21).

Jednocześnie wyjaśnia się, że istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego. W związku z tym, opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie. Wydanie zatem zaświadczenia obejmującego większą liczbę nieruchomości (działek ewidencyjnych lub nieruchomości lokalowych) wymaga wniesienia opłaty skarbowej stanowiącej iloczyn liczby tych nieruchomości oraz stawki opłaty skarbowej (liczba nieruchomości wymienionych we wniosku x 17 zł = kwota opłaty skarbowej).

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Miasta Siemiatycze o numerze:

66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 lub w kasie Urzędu Miasta, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800
fax. 85 65 65 803
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury
pok. 1, tel. 85 65 65 815

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY - nie przysługuje.

UWAGI

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji może uzyskać każdy, niezależnie od prawa własności nieruchomości.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o wydania zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta usługi - wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

 

Czytany 478 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 maj 2021 10:47