Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 czerwca 2014 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:17

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Dzisiejsza sesja będzie obfitowała w sprawozdania z racji zaplanowanej na dzisiejszy dzień procedury absolutorium. Teraz jednak, tradycyjnie, chciałbym skoncentrować się na sprawach bieżących.

Tematem numer jeden ostatnich tygodni była nawałnica połączona z gradobiciem, która przeszła nad naszym miastem 26 maja. Szkody, które zostały wyrządzone były na tyle poważne, że jeszcze tego samego dnia do Siemiatycz przyjechał Wojewoda Podlaski. A od następnego dnia rozpoczęło się szacowanie szkód przez specjalnie powołany zespół.

Dokonano oględzin w 97 gospodarstwach domowych. Uszkodzenia budynków mieszkalnych, oszacowano na kwotę 200 255 zł. Na likwidację szkód miasto otrzymało za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego 186 326 zł. Jest szansa na otrzymanie pozostałej kwoty. Świadczenia wypłacane poszkodowanym wahały się od 190 zł do 6 000 zł.
    
Wraz z nastaniem wiosny przystąpiono do realizacji inwestycji i remontów zaplanowanych na bieżący rok.

Zakończona została budowa ciągu pieszo-jezdnego szerokości 4,0 m łączącego ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z budową wjazdów na działki sąsiadujące. Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Wartość zadania wyniosła 119 310 zł. Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem ulicznym wykonanym w poprzednim roku rozwiązuje problem infrastruktury komunikacyjnej do osiedla Tarasy.

Zakończono również budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego o długości 560 m. Wykonawcą robót była Firma „DIMEX” z Siemiatycz. Wartość zadania wyniosła 182 712 zł. Nowo wybudowany ciąg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta korzystających z tego odcinka drogi, zwłaszcza młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół przy ul. T. Kościuszki.

Przystąpiono do realizacji największej inwestycji tego roku, jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat, budowy ulic: Jabłoniowej, Wiśniowej, Anny Jabłonowskiej, Szpitalnej oraz budowy i przebudowy ul. Ogrodowej o łącznej długości 2 266 m w ramach zadania pod nazwą „Powiązanie infrastruktury komunalnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych”. Zadanie jest współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogowej, parkingów, zatok autobusowych, chodników, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej i gazociągu kolidujących z inwestycją. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest konsorcjum siemiatyckich firm: Rejonowy Związek Spółek Wodnych i „DIMEX”. Wartość robót zgodnie z ofertą wynosi 4 500 395 zł. Termin zakończenia prac upływa 15 listopada br.

W pierwszej połowie czerwca zostały ogłoszone przetargi na kolejne zadania:
- przebudowę 200 m ulicy Sportowej w zakresie zmiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną;
- przebudowę boiska przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II - na istniejącym boisku o nawierzchni bitumicznej zostanie przeprowadzony remont i położona zostanie nawierzchnia poliuretanowa tzw. TARTAN oraz wykonane zostanie nowe ogrodzenie;
- trzecie zadanie to modernizacja oświetlenia ulicznego na Placu Jana Pawła II w zakresie wymiany słupów i lamp oświetleniowych. Otwarcie składanych ofert zaplanowano na 2 lipca br.

Trwają prace związane z budową pływającego pomostu, rekreacyjnego i cumowniczego z deszczochronami przy plaży w rejonie ulicy Sportowej. Wykonawcą robót jest firma PPHU DEKAR Dariusz Olszewski z Lublina. Wartość zadania – 328 410 zł. Wykonawca deklaruje zakończenie zadania z końcem czerwca. W ramach dalszego zagospodarowywania plaży zakupione zostały kolejne ławki, kosze i 2 stojaki rowerowe. Zakupiono także 5 szt. ławek typu „łódzkiego”, które zostaną ustawione na terenie miasta.

17 i 25 czerwca przeprowadzono drugi etap rozpoczętego w ubiegłym roku procesu rekultywacji i rewitalizacji zalewu nr I i II. Zabieg polegał na zastosowaniu roztworu siarczanu miedzi w celu zwalczenia sinic następnie wprowadzeniu preparatu zawierającego mikroorganizmy w ilości 5 0000 litrów. Podjęte działania mają na celu oczyszczenie zbiorników, likwidację osadu, zablokowanie procesów gnilnych, ograniczenie zakwitu toksycznych glonów, zwiększenie bioróżnorodności, a przez to poprawę warunków biologicznych zbiornika oraz poprawę przejrzystości wody. Metoda jest całkowicie bezinwazyjna, nieszkodliwa dla środowiska oraz bezpieczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Wszystkie działania zostały wykonane pod nadzorem ichtiologa dr inż Marcina Sitarka. Koszt zabiegów wyniósł 37 000 zł. W działania związane z ochroną wód zalewu włączono również młodzież, która przygotowała ok. 2000 kul wielkości śnieżek z gliny z dodatkiem mikroorganizmów, które po okresie dojrzewania, 8 sierpnia w ramach międzynarodowej akcji „Rzucanie kul bokashi” zostaną wrzucone do zbiorników wodnych. Ich umieszczenie w zbiornikach ma służyć oczyszczeniu dna zbiorników z namułów.

Gospodarka nieruchomościami

Po wejściu w życie uchwały Rady znoszącej stosowanie bonifikat przy sprzedaży mieszkań na rzecz najemców zainteresowanie zakupami mieszkań spadło do zera. W tej chwili są jeszcze realizowane wnioski złożone przed 1 stycznia bieżącego roku, tj. z zastosowaniem bonifikaty. W tym trybie ostatnio zostało zbyte 1 mieszkanie, a w stosunku do trzech pozostałych prowadzone jest postępowanie.

Nie ma też dużego zainteresowania nabywaniem gminnych działek. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej o powierzchni 439 m2 przy cenie wywoławczej 19 755 zł + podatek VAT zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. II przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został ustalony na 14 lipca 2014 r. Cena wywoławcza nieruchomości nie zmieniła się.

15 lipca 2014 r. odbędzie się również przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy 11 Listopada o pow. 1044 m2 za cenę wywoławczą - 54 900zł + podatek VAT.

Inne działania związane z gospodarką komunalną

Wraz z nastaniem wiosny przystąpiono do prac przy zieleni miejskiej. Wykonywane są nowe nasadzenia. Pomiędzy chodnikiem a parkingiem przy ul. Grodzieńskiej ułożono nawierzchnię z kamienia płukanego. Podobne rozwiązanie zastosowano przy parkingu na ul. Kościelnej. Zamontowano kwietniki ozdobne na latarniach przy ul. Grodzieńskiej oraz przy wejściu na skwer przy Placu Jana Pawła II. Koszt nasadzeń roślin jednorocznych wyniósł 2 725 zł a konstrukcji kwietnikowych 12 584 zł.

W ramach wieloletniego programu usuwania wyrobów zawierających azbest kontynuowane było przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych w naszym mieście. Ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 37 wniosków, które objęły łącznie ok. 69,5 ton odpadów do usunięcia i unieszkodliwienia. 9 czerwca podpisano umowę z firmą Inwestbud Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych na szacunkową kwotę 29 272 zł. Termin realizacji zadania upływa z końcem października. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17 czerwca rozpoczęto kontrolę firmy MPO Białystok Oddział w Siemiatyczach, która na zlecenie miasta odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych. Kontrola jest przeprowadzana pod kątem realizacji zapisów umowy, dotyczących prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zakończenie kontroli planowane jest do końca czerwca br.

Oświata

Do końca maja każdy z samorządów zatwierdza arkusze organizacyjne szkół określające ramy, w których placówki będą funkcjonowały w kolejnym roku szkolnym. W przypadku naszego miasta nie zachodzą radykalne zmiany. W szkołach nieznacznie wzrosła ilość uczniów, największy wzrost wystąpił w Szkole Podstawowej Nr 1, natomiast w przedszkolach liczba wychowanków pozostała na tym samym poziomie, stworzono jedynie dodatkowy oddział integracyjny. W okresie wakacyjnym zapewniona zostanie opieka przedszkolna dzieciom w wieku do 6 lat. Przedszkole Nr 5 będzie pełniło dyżur w lipcu, a Przedszkole Nr 3 w sierpniu.

Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa wybrała na to stanowisko Agnieszkę Sitarską, stąd też w porządku dzisiejszej sesji uchwały o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i wygaszeniu mandatu.

Po raz kolejny miasto przystąpiło do programu „wyprawka szkolna”. W tym roku o dofinansowanie podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów: klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas III szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych rodzice uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie I klas szkoły podstawowej otrzymają podręczniki za darmo w ramach nowego rządowego programu.

Pozostałe działania

Od 16 czerwca br. miasto realizuje, jako zadanie zlecone, rządowy program skierowany do rodzin wielodzietnych tzw. Kartę Dużej Rodziny. Uprawnionymi do posiadania karty są członkowie rodzin posiadających co najmniej troje dzieci niezależnie od wysokości dochodu. Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z ulg i zniżek za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. do niektórych muzeów, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje. System ulg będzie ciągle rozbudowywany. Obok tego programu nadal będzie funkcjonował nasz lokalny program skierowany do rodzin wielodzietnych „Rodzina 5+”

W dniach 13-15 czerwca br. odbyły się Dni Siemiatycz. Święto Miasta rozpoczęła projekcja filmu opowiadającego historię uczestników Powstania Warszawskiego pt. „Był sobie dzieciak” połączona ze spotkaniem z reżyserem Leszkiem Wosiewiczem. W sobotę i niedzielę na scenie przy ul. Grodzieńskiej zaprezentowały się zespoły i grupy artystyczne, działające na terenie naszego miasta oraz zespoły zamiejscowe. Gwiazdami tegorocznych Dni Siemiatycze był zespół KULT oraz piosenkarka ELENI. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy z Teatrem, oraz przedstawienie i pokaz filmu. Do dyspozycji najmłodszych był park rozrywki – z karuzelami i samochodzikami elektrycznymi. Na siemiatyckich ORLIKACH rozegrano zawody drużynowe. Po zawodach odbył się spacer Nordic Walking z instruktorem. Podczas Dni Siemiatycz już po raz czwarty została wręczona statuetka Ambasadora Siemiatycz. Statuetkę otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” świętujący w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia. W niedzielę Dni Siemiatycz zakończył pokaz laserów. Impreza po raz drugi transmitowana była przez internet.

Warto również odnotować uczczenie przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych dwóch rocznic 25 lat wolności oraz 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Kolorowa Parada Wolności przeszła ulicami Pałacową i Legionów Piłsudskiego 11 czerwca.

Przeprowadzone zostały pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Odbyło się spotkanie nowo wybranych radnych z władzami miasta oraz przedstawicielem fundacji Civis Polonus, na którym w sposób ogólny omówiono sposoby funkcjonowania Młodzieżowych Rad w kraju. W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady, na której zostały wybrane organy Rady I kadencji.

Przed nami wakacje. Znaczna grupa dzieci i młodzieży będzie mogła wyjechać na wypoczynek dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta. Dla osób pozostających w mieście przygotowano szereg atrakcji. Wśród nich zaplanowane są pokazy filmowe na plaży. Pierwsze już 28 i 29 czerwca 2014 r. Seanse będą się odbywały w każdą sobotę i niedzielę o godz. 21.00. W przypadku aury niesprzyjającej plenerowemu oglądaniu filmów seanse będą przeniesione na halę widowiskowo-sportową. Poza tym będzie można korzystać:
- z odkrytego basenu od środy do poniedziałku w godz. 11:00-19:00
- z kąpieliska i plaży miejskiej od wtorku do niedzieli w godz. 11:00-18:00,
- z wypożyczalni sprzętu wodnego (rowery wodne, kajaki) od 28.06.2014 r. w godz. 11:00-17:00,
- z boisk piłkarskich i boisk uniwersalnych ORLIK w dni powszednie od godz. 7:30-21:30, w soboty i niedziele od 14:00-20:00,
- z boisk z nawierzchnią syntetyczną przy hali widowiskowo-sportowej (koszykówka, siatkówka) przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00.

Na ORLIKACH rozegrane zostaną wakacyjne ligi piłki nożnej w 3 kategoriach dziewcząt i 5 kategoriach chłopców oraz wakacyjna liga siatkówki plażowej dla wszystkich chętnych. W okresie wakacyjnym MOSiR planuje organizację 46 imprez sportowych i rekreacyjnych. Wakacyjną ofertę przygotował też Siemiatycki Ośrodek Kultury. Od 7 do 18 lipca będą prowadzone zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieście”. Poza tym jak co roku w amfiteatrze nad zalewem odbędą się imprezy kulturalne: Siemiatycki Przegląd Kapel (20 lipca), Międzynarodowy Festiwal „Kultura bez granic” i Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza (27 lipca) oraz Siemiatycze Blues Festiwal (15 sierpnia).

Mam nadzieję, że przygotowana oferta zadowoli zarówno mieszkańców jak i odwiedzający nas gości. Pozostaje mi życzyć wszystkim udanego wypoczynku.

Czytany 2276 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 27 wrzesień 2016 11:37

Kalendarz imprez

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
×