Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 marca 2019 r.

czwartek, 08 sierpień 2019 10:11

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Upłynął dość długi okres, kiedy to miałem okazję przedstawiać Radzie Miasta bieżące sprawozdanie z zadań realizowanych w mieście, dlatego też dzisiejsze sprawozdanie obejmuje okres od grudnia ubiegłego roku. Ze względu jednak na dość bogaty dzisiejszy porządek obrad ograniczę się do spraw najważniejszych.

Po zakończeniu okresu zimowego można podsumować koszty zimowego utrzymania dróg na terenie miasta. Ostatnia zima przyniosła trudniejsze warunki drogowe w porównaniu z rokiem poprzednim. Koszt odśnieżania dróg oraz zwalczania śliskości zimowej w ostatnim okresie zimowym wyniósł ok. 116,8 tys. zł. Dla porównania w sezonie 2017/18 było to ok. 61 tys. zł, a w sezonie 2016/17 – ok.105 tys. zł. Szczególnie wymagający pod względem zimowego utrzymania dróg był miesiąc styczeń, kiedy to koszty odśnieżania dróg i zwalczania śliskości na drogach wyniosły ok. 69,8 tys. zł. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie trzech sezonów zimowych począwszy od sezonu 2018/19 po wygraniu przetargu wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz. W tym roku wcześniej niż zwykle przystąpiono do sprzątania ulic i terenu miasta po okresie zimowym. Prace wykonują pracownicy obsługi miasta przy udziale osób skierowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prac społecznie użytecznych.

Uporządkowany został teren po dawnych przystankach na Placu Jana Pawła II.  Przy wykorzystaniu elementów ze zdemontowanych  wiat, wykonano i zamontowano wiatę przystankową na przystanku Miejskiej Komunikacji Samochodowej przy ul. Kościuszki. Odnowiono również i zabudowano wiatę stojącą na przystanku przy ul. 11 Listopada. Oprócz tego zamówiona została nowa wiata przystankowa z przeznaczeniem do ustawienia przy ul. Ogrodowej przed Szkołą Podstawową Nr 1. 

Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opróżnianie i wywóz zawartości koszy ulicznych na terenie miasta w 2019 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych usługę tę będzie wykonywać Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz. Wartość umowy – 108 tys. zł brutto.

Od 10 października ubiegłego roku kiedy to przekazano firmie Zab-Bud plac budowy, trwają prace związane z największą w ostatnich dekadach inwestycją miejską „Budową krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód ”. W tym miejscu chcę przypomnieć, że - wartość inwestycji wynosi 28 290 000 zł brutto.  Sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że prace kontynuowane były bez większych przerw, przez cały okres zimowy. Do tej pory wykonano większość prac ziemnych związanych z powstaniem wykopu. Wykonano również całkowite zabezpieczenie ścian wykopu, zabezpieczając tym samym fundamenty sąsiednich budynków gimnazjum i hali widowiskowo-sportowej. W bieżącym miesiącu wykonano izolację termiczną i przeciwwilgociową, zbrojenie i betonowanie dwóch części płyty dennej czyli fundamentu budynku zaprojektowanego pod całą powierzchnią obiektu a nie tylko pod ścianami i słupami.   Do końca marca mają zostać wykonane pozostałe, najniższej posadowione elementy płyty dennej. Etapowość betonowania narzuca reżim technologiczny przyjęty w trakcie projektowania basenu. Równolegle trwają prace związane ze wznoszeniem konstrukcyjnych elementów pionowych podziemnej kondygnacji – ścian i słupów.  Poza tym trwają odbiory zmontowanego żurawia – dużego dźwigu budowlanego, których zakończenie w znacznym stopniu zaowocuje przyśpieszeniem prac. W trakcie realizacji inwestycji odbyły się już dwa częściowe odbiory robót. Wartość wykonanych i odebranych dotychczas prac wynosi 2.350.000 zł.

W marcu b.r. ogłoszono przetarg na budowę budynku sanitarno-socjalnego przy ul. Sportowej, w pobliżu kąpieliska i plaży. W jego skład wchodzą: toaleta męska, toaleta dla osób niepełnosprawnych i kobiet oraz pomieszczenie socjalne ratowników. Posadowienie budynku zaplanowano przy pochylni dla osób niepełnosprawnych i w bliskiej odległości od istniejących schodów. Będzie on częściowo zagłębiony w istniejącej skarpie. Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony zachodniej, z istniejącej pochylni przez chodnik przed budynkiem. Inwestycja powinna zostać zakończona do 1 lipca br.

Na początku lutego przeprowadzono przetarg na wykonanie przebudowy części ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa wraz z budową kanału deszczowego. W ramach planowanego zadania przewiduje się budowę  kanału deszczowego na całej ulicy Kosynierów i na odcinku ulicy Fieldorfa oraz wykonanie nawierzchni na części ulicy Kosynierów (103 mb) i ulicy Fieldorfa (161 mb). Łączna długość ulic objętych przebudową wynosi 264 mb a długość kanału deszczowego 428,5 mb. Termin wykonania zadania wyznaczono do 15 lipca br. W przetargu wzięło udział dwóch oferentów, z których korzystniejszą ofertę, na kwotę ok. 968,2 tys. zł, złożył Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Mając na uwadze zaplanowane  w budżecie miasta środki finansowe na to zadanie, ewentualne podpisanie umowy z wykonawcą uzależnione jest od decyzji Rady i wprowadzenia zmian w budżecie miasta. Zakres tego zadania jest częścią większej inwestycji - przebudowy ulic na os. Ciechanowieckie. Przebudowa ulic na tym osiedlu zostanie po raz kolejny zgłoszona do dofinansowania  z Funduszu Dróg Samorządowych w aktualnie ogłoszonym przez Wojewodę Podlaskiego naborze wniosków do dofinansowania na rok 2019. Kwota środków przeznaczonych na dofinasowanie w roku 2019 wynosi ponad 332,5 mln zł, co po odjęciu rozdysponowanej już, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, kwoty ok. 69,3 mln zł daje jeszcze 263,2 mln zł na rok bieżący – po 131,6 mln zł na drogi powiatowe i gminne. Stosownie do zapisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie może wynieść od 50% do 80% wartości zadania. W województwie podlaskim wstępnie planowane jest dofinansowanie zadań na poziomie 60%, jako wysokości podstawowej (zamiast 50% jak w dotychczasowych naborach). Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji był już składany  trzykrotnie (dwa razy do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i raz do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej), niestety wcześniej nie udało się uzyskać dofinansowania. Obecnie wysokość środków przeznaczonych do podziału znacznie zwiększa  możliwość otrzymania dotacji. Wnioski będą przyjmowane do dnia 12 kwietnia br.

W związku z planowaną rozbudową ulicy Pałacowej miasto nabyło 2 działki o pow. 103 m2 i o pow. 350 m2. Wysokość odszkodowania za w/w nieruchomości, zgodnie z decyzją Starosty Siemiatyckiego, ustalono na kwotę 44 546 zł. W toku postepowania administracyjnego przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględniono wysokość zabezpieczenia wynikającego z hipoteki przymusowej zwykłej na rzecz Miasta w kwocie 26 661,86 zł. Ostatecznie Miasto wypłaciło odszkodowanie w wysokości 17 884,14 zł. Obecnie przystąpiono do porządkowania terenu zaniedbanych działek wokół zrujnowanego budynku przy ul. Pałacowej 22. Kolejnym etapem będzie rozbiórka budynku. Przystąpiono również do procedury nabycia na rzecz Miasta nieruchomości niezabudowanej, o pow. 440 m2, położonej przy ulicy Sadowej. Działka stanowi obecnie własność osób fizycznych i zostanie nabyta, za cenę 14 080 zł, w związku z realizacją zadań własnych  z przeznaczeniem pod układ komunikacyjny.

W związku z adaptacją nowych pomieszczeń na potrzeby Żłobka w budynku przy ul. 11 Listopada z dniem 1 lutego przekazano udział wynoszący 3755/171155 części nieruchomości w trwałym zarządzie nieruchomości gruntowej o pow. 0,5816 ha, stanowiącej działkę nr 1151/10, zabudowanej budynkiem murowanym przedszkola, między jednostkami organizacyjnymi Miasta Siemiatycze: Przedszkolem Nr 3 a Żłobkiem Miejskim.

W dniu 28 stycznia podpisane zostały dwa akty notarialne w sprawie sprzedaży przez Miasto niezabudowanych nieruchomości, położonych przy ul. Kościelnej:

  • działki o pow. 783 m2 za kwotę 75 135 zł netto plus 23% podatek VAT
  • oraz działki o pow. 923 m2 za kwotę 88 565 zł netto plus 23% podatek VAT .

Niestety dotychczas brak jest zainteresowanych zakupem miejskiej działki przy ul. Kościuszki o pow. 2,1160 ha, która została wyceniona na kwotę 400 000 zł netto.  Przeprowadzony 4 lutego trzeci przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił określonego wadium i nie przystąpił do przetargu.

W marcu głoszone zostały przetargi na sprzedaż 11 działek miejskich. W przypadku jednej z działek o pow. 296 m2 położonej róg ul. Mickiewicza i Sportowej przetarg jest ograniczony i skierowany do właścicieli działek przyległych. Cena wywoławcza tej działki to 10 000 zł netto. Dla pozostałych  10 działek, położonych przy ul. Kościelnej, w dniach 15-16 kwietnia zostanie przeprowadzony  przetarg ustny nieograniczony. Powierzchnia działek wynosi od 624 m2 do 667 m2  natomiast ceny wywoławcze kształtują się od 51 168 zł do 56 695  zł netto.

Do sprzedaży przeznaczono również 2  działki położone przy ul. Kasztanowej o pow. 2620 m2 i  o pow. 576 m2 oraz działkę o pow. 128 m2, położoną przy ul. A. Mickiewicza w Siemiatyczach. Informacja o planowanej sprzedaży w formie wykazu została podana do publicznej wiadomości i po upływie wymaganych terminów zostaną uruchomione kolejne etapy procedury sprzedaży.

Pierwszy kwartał każdego roku to czas odbywania zebrań wspólnot mieszkaniowych na których Zarządy Wspólnot składają  sprawozdania z wykonania planów gospodarczo-finansowych za rok poprzedni i  właściciele lokali przyjmują roczne plany gospodarczo-finansowe dla swoich wspólnot na rok bieżący. Ponieważ Miasto posiada 66 lokali komunalnych w 14 wspólnotach mieszkaniowych w zebraniach tych uczestniczą również przedstawiciele miasta. W tym roku wszystkie zebrania odbyły się w lutym. Zarządcą wszystkich wspólnot pozostaje nadal Zarząd Mienia Komunalnego.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła 24 wnioski o przydział lokalu komunalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta,1 wniosek o lokal socjalny i 1 wniosek o zamianę. Na projektach list zatwierdzonych przez Burmistrza umieszczono:

  • na przydział przydziału lokalu komunalnego 6 osób,
  • na przydział lokalu socjalnego 1 osobę,
  • na zamianę lokalu 1 osobę.

Odwołania i skargi w sprawie listy przydziałów przyjmowane będą  w Urzędzie Miasta do 7 kwietnia.

Realizując uchwałę Rady Miasta z grudnia ubiegłego roku zmieniającą z dniem 1 kwietnia br. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do właścicieli ponad 2160 nieruchomości skierowano w  lutym br zawiadomienia o zmianie wysokości opłat. Zawiadomienia dostarczone zostały przez pracowników urzędu wraz z decyzjami w sprawie ustalenia wysokości  podatku od nieruchomości na 2019 r.

31 stycznia 2019 r. upłynął termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku. Wszyscy przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze w 2019 r. złożyli oświadczenia i wnieśli opłaty w terminie. Wpływy z opłat I raty, z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2019, wyniosły

171 740,11 zł. II rata będzie płatna do 31 maja,  natomiast III rata - do 30 września 2019 r.

W zakresie promocji przedsiębiorczości kontynuowana była inicjatywa „Fundusze na lata 2014-2020. Dostępne krajowe i europejskie środki finansowe dedykowane przedsiębiorcom”, mająca charakter informacyjny. Przedsiębiorcy drogą mailową otrzymują co miesiąc raporty o dostępnym wsparciu dla firm. Raporty wysyłane są do ponad 180 zainteresowanych osób. W styczniu i w lutym osoby zainteresowane miały także możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas spotkania można było uzyskać informacje w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych oraz procedury ubiegania się o dofinansowanie. Pomimo zainteresowania tematem i wykazywaną przez nasze Miasto chęcią kontynuacji współpracy w tym zakresie, cykliczne dyżury specjalisty ds. funduszy europejskich zostały niespodziewanie odwołane przez Urząd Marszałkowski. Informację o odwołaniu dyżurów w Urzędzie Miasta otrzymaliśmy drogą telefoniczną z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się  realizowany od lipca ubiegłego roku Społeczny program wsparcia osób starszych - Karta Seniora. Od początku 2019 r.  wydano już blisko 150 Kart Seniora. W  sumie od początku funkcjonowania programu wydano ponad 360 kart. Karta uprawnia do bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie miasta oraz zniżek oferowanych przez jednostki kultury, sportu czy partnerów programu.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi rozstrzygnięte zostały 4 konkursy ofert. W konkursie na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu dofinansowanie przyznano dwóm klubom sportowym- 100 tys. zł Cresovii i 40 tys. zł Towarzystwu Sportowemu. CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej otrzymała  dofinansowanie 40 000 zł na prowadzenie świetlicy. Najwięcej ofert, bo 12, wpłynęło na konkurs - wsparcie realizacji programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży.  Jedna oferta   ze względu na błędy została odrzucona i ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane 11 organizacjom. Łącznie wśród organizacji na zagospodarowanie czasu wolnego rozdysponowano kwotę  54 000 zł. Dwukrotnie był ogłaszany konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej. Ostatecznie przyznano 10 tys. dofinansowania Stowarzyszeniu Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” na organizację Turnieju Tańców o Podlaską Szyszkę. W związku ze zmianą formularzy ofert, sprawozdań i umów zawieranych z organizacjami na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego zorganizowano, dla organizacji, szkolenie przybliżające tę problematykę. Nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do konkursów ogłoszonych po 1 marca br.

W ramach programu MALUCH+2019, miastu, przyznano z budżetu państwa, dotację na funkcjonowanie miejskich żłobków w wysokości 187 200 zł. Niestety wraz ze zwiększaniem ilości żłobków w kraju przyznawane dotacje poszczególnym gminom są coraz mniejsze. Dotacja przyznana w tym roku stanowi 17,17 % wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na funkcjonowanie żłobków.

Bezpośrednio po zakończeniu ferii zimowych rozpoczęła się akcja przeglądów zębów u uczniów szkół prowadzonych przez miasto. W ramach współpracy miasta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej EURODENT usługi stomatologiczne są świadczone w mobilnym gabinecie stomatologicznym tzw. Dentobusie. Jako pierwsi z Dentobusu skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 a obecnie przeglądy są realizowane w Szkole Podstawowej NR 3. Przeglądy będą przeprowadzane także w przedszkolach. Świadczenia są  w 100 % finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.    

2 marca 2019 r. Siemiatycze odwiedziła delegacja z Białorusi, z zaprzyjaźnionego z Siemiatyczami Miasta Kobryń. Spotkanie w Urzędzie Miasta odbyło się w związku z przygotowywanym projektem współpracy partnerskiej. Wstępne założenia projektowe przewidują m.in. dalsze zagospodarowanie terenu w okolicy zalewów oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców. W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty plenerowe, powstaną także budki lęgowe, karmniki i domki dla owadów.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 395 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 sierpień 2019 10:14

Kalendarz imprez

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
×