Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 sierpnia 2018 r.

środa, 05 wrzesień 2018 12:22

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Za nami wakacje i czas urlopów oraz wyjątkowo upalne lato. Mam nadzieję, że tegoroczna bogata oferta wakacyjna przygotowana przez miasto i miejskie jednostki zadowoliła nawet najbardziej wybrednych. Mimo okresu wypoczynku realizowanych było szereg zadań, o których pokrótce powiem.

Zakończył się kolejny etap remontu budynku komunalnego, mieszkalnego przy ul. Ks. Ściegiennego, w ramach projektu współfinasowanego ze środków rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Częściowy remont obejmował wymianę pozostałej drewnianej stolarki okiennej na pcv oraz docieplenie wraz z wyprawą tynkarską murowanej ściany budynku. Wartość prac wyniosła 17 500 zł, w tym dofinansowanie 11 659 zł. Na kolejne lata zostanie remont pozostałej części elewacji budynku.

Dobiega końca realizacja drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu oraz elementów małej architektury na tzw. cyplu. Aktualnie pozostaje do pokrycia trzciną dach.

Dotychczas nie udało się zrealizować zaplanowanej na bieżący przebudowy części ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa. Przetarg na przebudowę był ogłaszany trzykrotnie. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim i trzecim przetargu wpłynęła tylko jedna oferta jednakże z ceną, znacznie przewyższającą planowane koszty przebudowy. By zwiększyć zainteresowanie potencjalnych wykonawców, dopuszczono alternatywnie wybór przez oferenta technologii wykonania nawierzchni: bitumiczna lub z kostki brukowej betonowej. W trzecim przetargu zmieniono również czas zakończenia przebudowy na 30 czerwca 2019 r., co pozwalało oczekiwać wzrostu zainteresowania kontraktem potencjalnych wykonawców, z uwagi na możliwość wykonywania części robót w okresie o mniejszym obciążeniu zleceniami i dostosowanie terminu wykonania do aktualnych możliwości wykonawców. Niestety otrzymana oferta również znacznie przewyższa planowane koszty. Aktualnie zrezygnowano z ogłaszania czwartego przetargu. Planowane jest złożenie do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, wniosku dotyczącego dofinansowania inwestycji w 2019 roku. Z uwagi na fakt, iż wniosek obejmować może maksymalnie trzy odcinki dróg do wniosku zgłoszona zostanie przebudowa ulicy Kosynierów, Fieldorfa oraz Grottgera wraz z budową kanału deszczowego w tych ulicach. Stanowi to największą możliwą część inwestycji. Termin na składanie wniosków o dofinansowanie wyznaczony został na: do 15 września br.

W trakcie realizacji jest projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” . Przypomnę, że projekt jest związany z zagospodarowaniem terenów zielonych i obejmuje obszar ok. 5 ha. Nasadzenia rozpoczęły się w czerwcu. Niestety, pogoda w czasie wakacji, chociaż wymarzona dla wypoczywających, jest wyjątkowo niekorzystna dla tego typu prac. Co prawda wykonawca po posadzeniu podlewa rośliny jednak widać gołym okiem, że kondycja niektórych budzi poważne obawy. Pocieszające jest to, że wykonawca zapewnia roczną gwarancję i ewentualne wypadnięcia roślin będą uzupełniane przez wykonawcę bez dodatkowych kosztów dla miasta. Jesteśmy w trakcie negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotującym to przedsięwzięcie o rozszerzenie zakresu zadania o budowę skweru przy ul. Gen. W. Andersa oraz zakup i montaż zestawu fontann pływających na zalewie nr 1. Wykonanie skweru planowane jest do 19 października. Oferta na wykonanie tego zadania wpłynęła dopiero po ogłoszeniu trzeciego przetargu dlatego też znacznemu wydłużeniu uległ termin realizacji. Aktualnie trwa ocena złożonej oferty – wykonawca zaproponował cenę za wykonanie 360 000 zł brutto. Ufam, że dojdzie do podpisania umowy i powstanie kolejne miejsce wypoczynku i relaksu dla mieszkańców. Jeśli chodzi o zestaw fontann to złożona oferta opiewa na kwotę 217 710 zł brutto. Zestaw fontann pływających, typu osiem strumieni (osiem pomp), o mocy pojedynczej pompy co najmniej 4-8 dysz kumulacyjnych jednostrumieniowych, o wysokości pojedynczego strumienia przy maksymalnym trybie pracy pompy wynoszącej co najmniej 24 m. Każda dysza będzie posiadać oświetlenie – łącznie 8 lamp typu LED RGB, kolorowych, w pełni programowalnych w efekty świetlne, o mocy co najmniej 150 W każda lampa. Zmiany podświetlenia kolorami będą płynne – 16 mln kolorów. Oświetlenie będzie ściśle zsynchronizowane z pracą pomp. Załączenie podświetlenia fontanny zostanie wykonane sterownikiem astronomicznym. Sterownik do pomp umożliwi zaprogramowanie fontanny w dowolny sposób zarówno co do wypływu wody jak i podświetlenia.

Dostawa i montaż instalacji kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych jest na etapie kolejnego postępowania przetargowego. Wykonawca wybrany w pierwszym postępowaniu, po odwlekaniu podpisania umowy ostatecznie zrezygnował z jej podpisania. Termin otwarcia w obecnym postępowaniu został wyznaczony na początek września. Po problemach związanych z dodatkowym VAT od dotacji zmniejszyła się ilość uczestników projektu (część mieszkańców zrezygnowała z udziału w projekcie), w związku z tym miasto musiało uzyskać zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zmianę wskaźników w projekcie (zmniejszenie ilości montowanych zestawów ze 120 na 90). Po uzyskaniu zgody, podjęto działania zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą, który jako jedyny złożył w tym postępowaniu ofertę. Wykonawca, po przeciąganiu terminów przetargowych, odmówił podpisania umowy (na początku sierpnia br). W związku z wycofaniem się wykonawcy musimy ogłosić nowe postępowanie, opiewające na 90 szt. instalacji. Termin realizacji projektu przesunie się na jesień. Do zimy planujemy zrealizować dostawy i montaże.

W przypadku kotłów ogrzewania c.o. zakończyły się prace montażowe, realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Siemiatyczami”. W ramach zadania, wymieniono na rzecz mieszkańców miasta 30 szt. zużytych, nieekonomicznych i nieekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne, oszczędne i niskoemisyjne kotły kondensacyjne na paliwo gazowe. W obecnej chwili trwają czynności odbiorowe, których zakończenie planuje się do końca bieżącego miesiąca.

Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach jest na etapie czwartego już przetargu na wyłonienie wykonawcy. Zawarty w dokumentach przetargowych termin realizacji zadania wydłużono do października 2020 r.

W związki z planowanym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trwają przygotowania do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w związku z planowanymi inwestycjami:
- odtworzenie zdegradowanej zabudowy amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego w ramach programu rewitalizacji (posiadamy dokumentację techniczną dotyczącą wykonania amfiteatru, zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy terenu miejskiego targowiska przy ul. Grodzieńskiej, w tym wykonanie kompleksu parterowych pawilonów handlowych w zabudowie szeregowej w technologii modułowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Trwa również opracowywanie dokumentacji technicznej dot. monitoringu miejskiego); kolejna planowana inwestycja to termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – aktualizowana jest dokumentacja techniczna i ostatnia inwestycja, na którą planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie z RPOWP, to kompleksowa termomodernizacja obiektu edukacyjnego przy ul Świętojańskiej 25 – dokumentację techniczną posiadamy kompletną i trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Podobnie jak w latach poprzednich również w tym roku realizowany jest program usuwania z terenu miasta azbestu. Zadanie jest dofinansowywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Przyznane w tym roku dofinansowanie - 6,5 tys. zł stanowi zaledwie ok. 30% wnioskowanej przez nas kwoty. W związku z tym, w tym roku dofinansowany zostanie odbiór azbestu już zdemontowanego w kolejności składania wniosków do urzędu. Szacunkowo obejmie to 22 tony azbestu z 16 nieruchomości. 8 sierpnia br. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 454 zł. Pozostałe 25 wniosków będzie realizowanych w miarę przyznawania dotacji przez Wojewódzki Fundusz w kolejnych latach.

W związku ze stwierdzoną, na naszych terenach suszą przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, wspólnie z Wojewodą Podlaskim zostały podjęte działania mające na celu wsparcie poszkodowanych rolników. Do Urzędu Miasta wpłynęło 29 wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Szacowania szkód dokonywała powoływana przez Wojewodę, na wniosek Burmistrza, Komisja. Protokoły zostały odesłane już do odpowiednich instytucji i będą podlegały dalszej weryfikacji.

W ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w czasie wakacji, w trybie przetargu nieograniczonego, zbyta została działka o pow. 241 m2 położona przy ul. Fryderyka Chopina. Nieruchomość sprzedano za kwotę 20 200 zł netto. Jednocześnie do zasobu, miasto nabyło, za cenę brutto 45 780 zł, nieruchomość niezabudowaną, o pow. 1 635 m2 położoną w przy ulicy Górnej, w związku z realizacją zadań własnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod drogę.

Wynikiem negatywnym zakończył się pierwszy przetarg ustny ograniczony, skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza o pow. 185 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 11 000 zł netto.

Podjęto kolejną próbę sprzedaży, w przetargu nieograniczonym, niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki o pow. 2,1160 ha. Cena wywoławcza wynosi 700 tys. zł. Rozstrzygnięcie nastąpi 9 października.

10 sierpnia została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Siemiatycze na realizację projektu mającego na celu ratowanie pszczół. Działania na rzecz ginących owadów, podejmowane są w trosce o środowisko oraz w celach edukacyjnych. Już Albert Einstein przekonywał, jak ważne są w życiu człowieka pszczoły. Noblista powiedział, że jeśli z Ziemi znikną te pracowite owady, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia. Pasieka to drugi etap podjętego przez Miasto Projektu „Miodek”, którego koszt wyniesie 12 tys. zł, w tym środki z Województwa Podlaskiego 5 tys. zł. W ramach projektu współorganizator Województwo Podlaskie zakupi:
- 4 ule wielkopolskie,
- 1 ul demonstracyjny, ze szklanymi ściankami,
- oraz pszczoły łagodnych ras.
Pasieka zlokalizowana będzie na miejskiej działce przy wiatraku na ulicy 11 Listopada. Część działki pod pasiekę została już ogrodzona. Szklany ul pozwoli na podglądanie zachowania pszczelej rodziny bez nadmiernego przeszkadzania. Fachową opiekę nad pasieką będą sprawowali siemiatyccy pszczelarze, którzy wykonywać będą prace pasieczne w ciągu roku. To oni, jako specjaliści zadbają o: rozwój rodzin pszczelich, odbieranie miodu, kontrolę zapasów pokarmu w ulu i pierzgi w plastrach, przygotują rodziny pszczele do zimy, dokarmią, przeprowadzą zabiegi zwalczania warrozy oraz bieżącą kontrolę obecności chorób. Miód z miejskiej pasieki będzie umieszczany w słoiczkach i stanie się produktem promującym miasto, przekazywanym mieszańcom i osobom przyjezdnym. Miodobranie, czyli wydobywanie miodu z plastrów przeprowadzą specjaliści w swoich pracowniach pszczelarskich. Kolejnym etapem projektu „Miodek” będzie zakup kamery umożliwiający podglądanie codziennego życia pszczół on-line na stronie miasta. Kamera będzie umieszczona na zewnątrz ula.

W sezonie letnim miasto realizowało projekt pn. „Organizacja letnich wydarzeń promocyjno-integracyjnych oraz wydanie publikacji promującej potencjał Miasta Siemiatycze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach działań zorganizowano trzy spotkania na plaży miejskiej z okazji rozpoczęcia, półmetka oraz zakończenia wakacji. Mieszkańcy i turyści wzięli udział w integracyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz dwóch kameralnych koncertach muzyki na żywo. Dodatkowo we wrześniu w ramach projektu odbędzie się wydarzenie promujące wolontariat i potencjał naszych organizacji pozarządowych: Piknik Organizacji Pozarządowych. Powstała także bogato ilustrowana publikacja poświęcona Miastu – jego historii, zabytkom i atrakcjom. Całkowita wartość projektu to 50 000 zł, zaś dofinansowania – 26 810 zł.

W kalendarzu miejskich wydarzeń wakacyjnych nie mogło zabraknąć przejazdu na czymkolwiek, który odbył się 27 lipca br. Tegoroczna edycja imprezy o nazwie "Biało-Czerwoni na ulicach Siemiatycz – dla Niepodległej" została zrealizowana ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w ramach konkursu „Lokalne projekty kulturalne” (program "Pomost dla Niepodległej"). W przejedzie udział wzięło ponad 250 osób.

Po raz 13 w naszym mieście odbyły się Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza połączone z VII Międzynarodowym Festiwalem Kultura bez Granic. W ramach współpracy z Siemiatyckim Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych, Miasto od lat wpiera wydarzenie udzielając niezbędnego wsparcia techniczno-organizacyjnego. Ponadto Miasto było fundatorem nagrody za Najlepsze Stanowisko w Kategorii Spożywczej.

5 sierpnia br. na plaży, odbyły się Miejskie Obchody Przeciwdziałania Uzależnieniom. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli liczyć na moc wrażeń i atrakcji, które zapewnili animatorzy z grupy "Ogarnij bazę". Na nieco starszych, czekało stanowisko informacyjne przygotowane przez Pełnomocnika do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, członków Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów "Ignis" oraz policję. Wszyscy chętni mogli bezpłatnie dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi. Na zakończenie spotkania odbył się plenerowy pokaz filmu "Najlepszy" w reż. Ł. Palkowskiego.

W dniach 16-17 sierpnia nasze miasto gościło Naukobus - objazdową wystawę Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odwiedzający wystawę - przede wszystkim dzieci - mogli samodzielnie korzystać z blisko 20 mobilnych eksponatów, zminiaturyzowanej wersji tych, które na co dzień znajdują się w Centrum Nauki Kopernik. Eksperymenty odbywały się przy wsparciu edukatorów z Centrum. Zajęcia miały na celu pobudzenie ciekawości, zachęcenie do uważnego obserwowania świata oraz rozwoju zainteresowań różnymi dziedzinami nauki. Wstęp na wystawę był bezpłatny. Naukobus odwiedziło ponad ok. 450 mieszkańców Siemiatycz i okolic.

Po wakacyjnej przerwie wracają do Urzędu Miasta Siemiatycze dyżury specjalisty do spraw funduszy europejskich. Najbliższy dyżur odbędzie się w środę 19 września w godz. 9.30-12.30 w sali konferencyjnej urzędu. Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na realizację projektów.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców i przedsiębiorców cieszy się Program Karta Seniora, przyjęty przez Radę Miasta w czerwcu br. Na chwilę obecną mamy wydanych blisko 70 kart i czterech partnerów, którzy przystąpili do programu są to:
AUDIOFON Sp. z o.o. sp. k., FIRMA OPTIMED Danuta Sierocka, KOŁOWROTEK Piotr Jurczuk oraz MKS Cresovia Siemiatycze. Wszystkim posiadaczom Karty Seniora AUDIOFON Sp. z o.o. sp. k. w punkcie przy ul. 11 Listopada oferuje m.in.: bezpłatną diagnostykę słuchu i konsultacje, bezpłatne dopasowanie aparatów słuchowych, pięcioletnią, bezpłatną opiekę audioprotetyczną i przeglądy aparatów słuchowych po zakupie oraz bezpłatne wizyty domowe. Członkowie Programu Karta Seniora w punkcie OPTIMED przy ul. 11 Listopada mogą korzystać z 15% rabatu na oprawy korekcyjne oraz na szkła korekcyjne. KOŁOWROTEK Piotr Jurczuk oferuje w sklepie przy ul. Wesołej 10% rabat na cały asortyment. Z kolei MKS Cresovia, w ramach Programu Karta Seniora, zaoferowała bezpłatny wstęp na mecze rozgrywane przez klub na stadionie miejskim. Mam nadzieję, że program będzie się dynamicznie rozwijał z korzyścią zarówno dla seniorów jak i przystępujących do niego partnerów.

Czytany 1327 razy Ostatnio zmieniany środa, 05 wrzesień 2018 12:50

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×