Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21 marca 2018 r.

czwartek, 22 marzec 2018 12:23

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny co oznacza, że wkrótce przystąpimy do wykonywania prac inwestycyjnych zaplanowanych na bieżący rok. Realizację poszczególnych inwestycji poprzedza żmudna procedura, w tym wyboru wykonawcy zadania.

W ostatnim okresie, w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca budowy chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Świerkowej. Na ogłoszenie przetargu odpowiedziało dwóch lokalnych wykonawców, z czego korzystniejszą ofertę złożyła firma DIMEX z Siemiatycz. Zaoferowane warunki realizacji zamówienia to: cena - 500 935 zł brutto; gwarancja - 60 miesięcy oraz termin realizacji do 30 czerwca br. 19 marca została podpisana z wykonawcą. Jak już wcześniej informowałem, w ramach planowanego zadania przewiduje się: po jednej stronie ulicy, wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m natomiast po drugiej stronie przebudowę istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową. Długość ulicy objętej przebudową wynosi 635,90 mb.

W ramach postępowania, w formie rozesłanych zapytań ofertowych, wyłoniony został wykonawca budowy dwóch brakujących, długo oczekiwanych przez mieszkańców, odcinków oświetlenia ulicznego na ul. Obrońców Helu oraz ul. Obrońców Westerplatte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła lokalna firma EL-STAW z Siemiatycz, która zrealizuje zadanie za kwotę 53 505 zł brutto. Na zaproszenie ofertowe odpowiedziały dwie, z czterech zaproszonych firm wykonawczych. Planowany termin zakończenia inwestycji został określony do 30 maja br.

Prowadzone są również prace przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę części ulic: Kosynierów i Fieldorfa wraz z budową kanału deszczowego. Plany obejmują wykonanie w bieżącym roku kanału deszczowego na całej długości ulicy Kosynierów (158 m) i na odcinku (103 m) ulicy Fieldorfa oraz wykonanie nawierzchni na części ulicy Kosynierów (103 m) i ulicy Fieldorfa (90 m). Łączna długość ulic objętych przebudową wynosi 193 m, natomiast długość kanału deszczowego wynosi 261 m.

W bieżącym roku planowane są dalsze prace związane z zagospodarowywaniem terenów nad zalewami. W ramach zagospodarowania północnego nabrzeża zalewu nr 2 na początku marca ogłoszono przetarg na budowę drewnianej wiaty oraz prowadzącej do niej drogi dojazdowej, parkingu oraz chodnika. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin składania ofert zostały wyznaczony do 23 marca. Realizacja zadania ma nastąpić do końca czerwca br.

W bieżącym roku w mieście powstanie kolejne miejsce wypoczynku mieszkańców - skwer przy ul. Andersa. Stosowne zgłoszenie zostało przekazane do Starostwa Powiatowego. W ramach inwestycji została przygotowana dokumentacja techniczna, która zakłada wykonanie ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, ustawienie ławek, stojaków na rowery oraz ławki z zadaszeniem w sąsiedztwie przystanku autobusowego. Całość zostanie oświetlona stojącymi oraz wmontowanymi w murki lampami. Ponadto przewidziano również miejsca na posadzenie krzewów oraz małych roślin ozdobnych.

Kolejne prowadzone postępowanie dotyczy wyboru wykonawcy zagospodarowania ponad 5 ha terenów zieleni miejskiej w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Projekt obejmuje założenie trawników, łąk kwietnych, nasadzenia bylin, krzewów oraz drzew, a także wykonanie zabiegów związanych z pielęgnacją nasadzonej roślinności oraz wykonanie ciągów pieszych przy ośrodku kultury. Wpłynęły cztery oferty na realizację zadania. Aktualnie trwa ich ocena.

Po raz trzeci prowadzone jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy budowy krytej pływalni ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. Przewidywany termin otwarcia ofert został przesunięty z 14 na 26 marca w związku z pytaniami zadawanymi przez potencjalnych referentów. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Trwają również prace przygotowawcze związane z procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy dostawy i montażu instalacji kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych, realizowanej w ramach projektu „Słoneczne Dachy Miasta Siemiatycze” oraz zamówienia związanego z dostawą i montażem kotłów na paliwo gazowe w budynkach mieszkalnych realizowanego w ramach projektu „Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.” Istotną kwestią przy realizacji tych projektów jest ostateczne określenie zobowiązań beneficjentów docelowych, czyli mieszkańców Siemiatycz, którzy uczestniczą w powyższych projektach, wynikających z ustawy o podatku VAT. W tej kwestii pojawiły się rozbieżne opinie co do konieczności zapłacenia podatku VAT od dotacji. Na etapie składania wniosku i podpisywania umów z mieszkańcami nie było takiego problemu. Dopiero w tym roku pojawiła się interpretacja Ministerstwa Finansów, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Ewentualne zwiększenie udziału finansowego mieszkańców o podatek VAT będzie miało niewątpliwie wpływ na decyzje co do pozostania w projekcie. Ogłoszenie przetargu na solary planuje się do dnia 23 kwietnia, a przetargu na wymianę kotłów C.O. do dnia 30 kwietnia. Przypomnę, że projekty dotyczą dostawy i montażu 120 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz wymiany kotłów w 30 budynkach mieszkalnych o łącznej mocy zainstalowanej 618 kW. Zadania są dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach gospodarowania nieruchomościami odbyło się kilkanaście przetargów na zbycie nieruchomości. 13 lutego odbył się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0057 ha, położonej w rejonie ul. S. Moniuszki, skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania. Cena wywoławcza nieruchomości – 8 000 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8 080 zł netto plus podatek VAT.

20 lutego przeprowadzono również przetarg ograniczony, skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,2444 ha, położonej w rejonie ul. H. Sienkiewicza. Cena wywoławcza nieruchomości – 100 000 zł netto. Także ten przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 101 000 zł netto plus podatek VAT.

Pozostałe przetargi dotyczące działek na terenie miasta: o powierzchni 0,268 ha przy ul. F. Chopina, o powierzchni 0,6187 ha, o powierzchni 1,3084 ha i o powierzchni 2,1160 ha przy ul. T. Kościuszki oraz sześciu działek położonych w Anusinie o łącznej powierzchni 0,5935 ha, zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowanych ich nabyciem.

27 lutego podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na okres 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 - wartość umowy wynosi: 2 089 200 zł netto. Wykonawca został wybrany po powtórzeniu procedury przetargowej z powodu odwołania złożonego przez jednego z oferentów i ceny oferty złożonej w pierwszym przetargu przekraczającej kwotę, jaką miasto przeznaczyło na usługę.

W marcu rozpatrzono 44 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Producenci rolni we wnioskach zgłosili 283, 08 ha użytków rolnych położonych na trenie miasta. Kwota dotacji w pierwszym terminie wypłat ogółem wyniesie 18 064,68 zł.

20 marca odbyły się w Urzędzie Miasta ostatnie zajęcia edukacyjne organizowane wspólnie z Izbą Adwokacką w Białymstoku. Tematem kolejnych trzech bezpłatnych zajęć było: prawo rodzinne (rozwód, alimenty), odszkodowania za szkody w gospodarstwie rolnym oraz prawo spadkowe. Spotkania z mieszkańcami Siemiatycz prowadzone były w ramach akcji „Adwokat pomaga“.

Od marca do Brukseli wróciły dyżury pracowników Urzędu Miasta w ramach projektu Miasto Siemiatycze do Siemiatyczan. Dyżury odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem kwietnia i przerwy wakacyjnej). Pracownicy Urzędu Miasta dyżurują w Domu Polski Wschodniej w Brukseli w godzinach od 9.00 do 15.00. Pierwszy dyżur w 2018 r. odbył się 4 marca. Z pomocy pracowników skorzystało kilkanaście osób. Najbliższe terminy to: 6 maja i 3 czerwca br.

5 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisałem umowę, na podstawie której Miasto Siemiatycze otrzyma wsparcie finansowe na organizację letnich wydarzeń promocyjno-integracyjnych oraz wydanie albumu promującego Siemiatycze. Wartość projektu wyniesie 50 000 zł, w tym dofinansowanie – 26 810 zł. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na organizację mini koncertów i seansów w kinie plenerowym na plaży z okazji otwarcia i zamknięcia sezonu wakacyjnego 2018, cyklu pikników integracyjnych z programem zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych oraz wydanie publikacji poświęconej Miastu – jego historii, zabytkom i atrakcjom. Zadanie pn. „Organizacja letnich wydarzeń promocyjno-integracyjnych oraz wydanie publikacji promującej potencjał Miasta Siemiatycze” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego, wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu.

Sukcesywnie do miejskiego Programu Rodzina 5+ wspierającego rodziny wielodzietne dołączają kolejni partnerzy. Ostatnio dołączyły 3 nowe podmioty: INTERIOR DESIGN by Łukasz Pawluk, Anetta Niesterowicz FAMILY TEXTILES oraz Przedsiębiorca Leszek Niesterowicz. INTERIOR DESIGN by Łukasz Pawluk oferuje posiadaczom Karty Rodzina 5+ zniżki w punkcie sprzedaży przy ul. Grodzieńskiej 13: 15% rabat na tynki dekoracyjne (materiał) i usługę wykonania tynków dekoracyjnych, 10% rabat na farby wewnętrzne (materiał). Anetta Niesterowicz Sklep FAMILY TEXTILES przy ul. Grodzieńskiej 37 oferuje 10% rabat na odzież używaną i nową (od poniedziałku do piątku). Przedsiębiorca Leszek Niesterowicz wykonujący usługi remontowo-budowlane proponuje 5% rabat na wszystkie usługi (zniżka obowiązuje przy usłudze o wartości min. 2 000 zł). Obecnie w programie uczestniczy 23 przedsiębiorców.

Jak Państwo wiedzą dużą wagę przywiązuję do dialogu z mieszkańcami. Służą temu różne narzędzia, między innymi badania ankietowe. W trakcie realizacji jest kolejne, mające na celu poznanie opinii mieszkańców na temat jakości życia w mieście, problemów, oczekiwań i potrzeb. Udział w badaniu jest anonimowy, a jego wyniki będą wskazówką do realizacji konkretnych projektów w przyszłości. Badanie zakończy się 31 marca br.

W tym miesiącu pojawiły się w naszym mieście plakaty tajemniczo brzmiącą nazwą ODYSEJA. Jest to wstęp do projektu edukacyjnego pn. ODYSEJA, czyli Siemiatycki Festiwal Podróżniczy. Festiwal będziemy organizować po raz pierwszy, 14 kwietnia. Będzie to niepowtarzalne wydarzenie, dotyczące podróży i reportażu. Widzów festiwalu czekać będzie masa ciekawostek oraz drugie tyle zdjęć i filmów, dzięki którym będą mogli podróżować siedząc wygodnie w fotelach. W programie, poza występem gościa specjalnego – Jana Meli, sześciu podróżników zawalczy o tytuł najlepszej prezentacji festiwalowej. To widzowie będą oceniającymi i zdecydują, kto zwycięży w rywalizacji.

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie z jednostkami organizacyjnymi przygotowany został program miejskich obchodów rocznicowych. W kalendarz wpisane zostały nie tylko oficjalne uroczystości, ale także wydarzenia kulturalne i sportowe. Obchody zainaugurujemy już 12 kwietnia Siemiatyckim Biegiem Pamięci o Katyniu oraz konferencją „W drodze do niepodległości”. Hasło „Dla Niepodległej” będzie towarzyszyło m.in. festynom, koncertom oraz zawodom sportowym organizowanym w kolejnych miesiącach. Zachęcam do zapoznania się z programem dostępnym na stronie Miasta oraz do wspólnego świętowania 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dziękuję za uwagę.

 

Czytany 1282 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 marzec 2018 12:40

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×