Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

NGO Logowanie

Nawigacja

Zasady współpracy pozafinansowej Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi (Zarządzenie nr 59/15)

czwartek, 25 czerwiec 2015 09:16

Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad współpracy pozafinansowej Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/zarzadzenie_s/zarz_0612_59_15.htm


Zasady współpracy pozafinansowej Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi

I. Wstęp

Celem współpracy pozafinansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie działań zmierzających do rozwoju gminy i społeczeństwa obywatelskiego. Niezwykle ważną rolę w tym procesie pełni wzajemne informowanie się obu stron współpracy o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Niniejsze zasady współpracy oparte są na wzajemnym pozytywnym postrzeganiu się partnerów, budowie zaufania, prymacie dobra publicznego nad innymi celami, partnerskim dialogu społecznym oraz na umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot. Głównym celem przyjęcia zasad współpracy pozafinansowej jest utworzenie kompleksowego systemu informacji, odznaczającego się wysoką jakością i dostępnością, która umożliwi wzajemne i efektywne informowanie się obu stron współpracy.

II. Zasady

1. Zasada suwerenności oznacza, że informacja posiadająca charakter publiczny, tzn. mieszcząca się w granicach obowiązującego prawa, podlega obowiązkowi udostępnienia, pozostałe informacje przekazywane są dobrowolnie. Żaden z partnerów nie może być zmuszony do ujawniania informacji podlegających ochronie lub informacji, których nie ma obowiązku ujawniać.

2. Zasada partnerstwa oznacza wzajemną wymianę posiadanych informacji przydatnych do tworzenia i realizacji polityk publicznych. Partnerzy wspierają się w upowszechnianiu tych informacji.

3. Zasada pomocniczości oznacza, że samorząd i organizacje dysponujące odpowiednim potencjałem wspierają oddolne ruchy, inicjatywy i małe organizacje w dostępie do informacji.

4. Zasada efektywności oznacza, że system wymiany informacji zapewnia jak najwyższą ilość adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej w sposób skuteczny do jak najliczniejszej grupy odbiorców za pomocą najtańszych metod dystrybucji. Za skuteczne poinformowanie odpowiedzialny jest nadawca informacji.

5. Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że dostęp do informacji jest równy dla wszystkich podmiotów niezależnie od ich statusu i potencjału. W skład systemu wymiany informacji wchodzi wiele zróżnicowanych kanałów dystrybucji.

6. Zasada jawności oznacza, że wszelkie istotne dokumenty i informacje przydatne dla tworzenia i realizacji polityk publicznych są dostępne dla zainteresowanych.

III. Działania i wskaźniki

Działania/Narzędzia Opis Wskaźniki
Ogólnodostępna baza danych o organizacjach pozarządowych Miasto Siemiatycze sporządza i udostępnia bazę danych organizacji pozarządowych.

Wskaźnik minimalny:

Baza danych organizacji pozarządowych dostępna na stronie internetowej Miasta.

Wskaźnik rekomendowany:

Baza danych organizacji pozarządowych dostępna na stronie internetowej Miasta będzie aktualizowana co roku lub na bieżąco według potrzeb zgłaszanych przez organizacje. Za aktualizację odpowiada osoba wyznaczona przez Burmistrza.

Formalne spotkania branżowe lub problemowe z organizacjami pozarządowymi

Miasto Siemiatycze organizuje formalne spotkania branżowe lub/i problemowe z organizacjami pozarządowymi oraz w miarę możliwości i chęci ze strony NGO wspiera rozwój grup branżowych i/lub tematycznych.

Jednocześnie Miasto Siemiatycze, będzie w miarę swoich możliwości, udostępniać organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym wsparcie merytoryczne i organizacyjne związane z procesem ich integracji.

Wskaźnik minimalny:

Organizacja spotkań branżowych i/lub tematycznych dla organizacji pozarządowych przynajmniej raz w roku, w których uczestniczyć będą przedstawiciele samorządu.

Wskaźnik rekomendowany:

Organizacja spotkań branżowych i/lub tematycznych dla organizacji pozarządowych częściej niż raz w roku – według potrzeb zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.

Nieformalne spotkania organizacji pozarządowych Miasto Siemiatycze współorganizuje nieformalne spotkania dla organizacji pozarządowych według potrzeb zgłaszanych przez organizacje.

Wskaźnik minimalny:

Współorganizacja nieformalnego spotkania organizacji pozarządowych, np. targów, pikników, festynów i innych przynajmniej raz w roku.

Wskaźnik rekomendowany:

Zapis w Roczny Programie współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi o współorganizacji nieformalnych spotkań.

Wspólne działania promocyjne organizacji pozarządowych w ramach określonych wydarzeń lokalnych Miasto Siemiatycze promuje trzeci sektor poprzez włączanie go w wydarzenia lokalne.

Wskaźnik minimalny:

Informowanie i zachęcanie organizacji pozarządowych do udziału i/lub współorganizacji wydarzeń lokalnych organizowanych przez samorząd, mających na celu promocję trzeciego sektora. Organizacja przynajmniej jednego wydarzenia przy współudziale organizacji pozarządowych.

Wskaźnik rekomendowany:

Zapis w Roczny Programie współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi umożliwiający udział lub współorganizację przez NGO wydarzeń lokalnych.

Utworzenie wspólnego kalendarza imprez.

Pomoc w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych Miasto Siemiatycze przekazuje organizacjom pozarządowym informacje o ogłaszanych konkursach i naborach wniosków oraz wspiera merytorycznie organizację w przygotowywaniu wniosków.

Wskaźnik minimalny:

Informowanie, m.in. droga mailową organizacji pozarządowych o możliwościach udziału w konkursach. Udzielenie wsparcia przy wypełnianiu wniosków dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych. Za przekazywanie informacji i pomoc merytoryczną dla NGO odpowiada osoba wyznaczona przez Burmistrza.

Wskaźnik rekomendowany:

Organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych przynajmniej raz w roku.

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Miasto Siemiatycze przekazuje organizacjom pozarządowym do konsultacji w formach dostępnych dla zainteresowanych projekty aktów prawa miejscowego

Wskaźnik minimalny:

Konsultacje obejmują formę tradycyjną: prezentowanie projektów działań i regulacji prawnych na stronie internetowej Miasta i na BIP-ie

Wskaźnik rekomendowany:

Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega konsultacjom co najmniej dwojakiego rodzaju, np. konsultacjom pisemnym i wysłuchaniu.

IV. Procedura weryfikacji

Osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi przygotowuje analizę funkcjonowania zasad współpracy. Analiza przedstawiana jest do zatwierdzenia Burmistrzowi. Analiza może też być przedstawiana Radzie Miasta, organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym podmiotom.

Czytany 1810 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 marzec 2016 14:22

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×