Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

NGO Logowanie

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Mapa aktywności NGO

środa, 09 marzec 2016 12:49

Lp.

Nazwa
organizacji

Dane teleadresowe

Forma prawna

OPP

KRS

Data rejestracji / powstania

Charakterystyka organizacji

1.

Fundacja „Ratujmy”

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 3
tel. 85 656 65 13
fax 85 655 25 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fundacja.siemiatycze.org

fundacja

tak

0000172005

12.09.2003

Fundacja działa na rzecz siemiatyckiego szpitala. Poza pozyskiwaniem środków finansowych i wsparciem finansowym szpitala, dokonuje zakupu wyposażenia medycznego, prowadzi działalność wspierajacą w zakresie organizacji szkoleń pracowników szpitala oraz działa w obszarach promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych. Fundacja udziela także pomocy osobom potrzebującym oraz osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki aktywności osób zaangażowanych w działalność fundacji pomoc otrzymały także inne instytucje, między innymi: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich; Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach; Zespół Szkół w Drohiczynie; przedszkola i szkoły. Wśród zakupionego sprzętu wymienić można: kardiomonitor z wyposażeniem, elektrokardiograf, analizator elektrolitów, kolonofiberoskop, aparat EEG, inhalator ultradźwiękowy, inkubator laboratoryjny i wiele innych.

2.

Fundacja „Donum”

17-300 Siemiatycze
ul. Jana Kilińskiego 8
tel. 85 655 27 78
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fundacja

nie

0000324006

24.02.2009

Fundacja niesie pomoc osobom potrzebującym, znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych: rodzinom zagrożonym trudnościami wynikającymi z ubóstwa, braku zaradności życiowej, rodzinom i osobom borykającym się z problemami uzależnień, osobom doświadczającym przemocy, niepełnosprawnym. Podejmuje także działania mające na celu wyrównywanie szans życiowych osób pochodzących z terenów wiejskich oraz z małych miejscowości. Jest propagatorem informacji o problemach wynikających z ubóstwa i patologii oraz zagrożeniach jakie niosą te zjawiska. Promuje pozaszkolne działania wychowawcze i edukacyjne, zdrowie oraz jego ochronę.

3.

Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 1
tel. 85 655 25 54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stowarzyszenie KRS

nie

0000131561

19.09.2002

Organizacja skupia w swoich szeregach miłośników i przyjaciół Miasta Siemiatycze. Podstawowym celem działalności towarzystwa jest promocja miasta i historii Siemiatycz. Równie ważne są: działalność edukacyjno-wychowawcza; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej poprzez rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; dążenie do zwiększenia ilości członków, w tym działaczy społecznych zajmujących się upowszechnianiem kultury. Prowadzone działania obejmują m.in.: organizację spotkań tematycznych oraz uroczystości rocznicowych związanych z historią miasta i Polski.

4.

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”

17-300 Siemiatycze
ul. Leg. Piłsudskiego 1
tel. fax 85 655 26 75
tel. kom. 607 121 787
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.malepodlasie.pl

stowarzyszenie KRS

nie

0000303270

08.04.2008

Historia stowarzyszenia jest nierozerwalnie związana z Zespołem Pieśni i Tańca "Małe Podlasie". Organizacja działa w celu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz popularyzowania polskich tańców narodowych i regionalnych. Skupia w swoich szeregach rodziców i wychowanków zespołu, instruktorów oraz sympatyków i miłośników tańca. Działalność organizacji i  ZPiT "Małe Podlasie" umożliwiają rozwój różnych form artystycznych w środowisku dzieci i młodzieży; integrację środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich; promocję miasta; organizację festiwali oraz konkursów tańca, w tym Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Turnieju Tańców Polskich "O Podlaską Szyszkę”; kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych. Wychowankowie ZPiT "Małe Podlasie" są wielokrotnymi mistrzami krajowych i zagranicznych konkursów tanecznych.

5.

Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 35A
tel. 668 484 930
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.skig.pl

stowarzyszenie KRS

nie

0000256625

09.05.2006

Stowarzyszenie realizuje zadania mające na celu reprezentowanie i popieranie interesów gospodarczych i społecznych członków; wspieranie inicjatyw gospodarczych; oddziaływanie na kształtowanie rynku pracy oraz lokalnej polityki gospodarczej i społecznej; inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców Siemiatycz. SKIG jest organizatorem jedynej w mieście imprezy gospodarczej o charakterze targowo-wystawienniczym pod nazwą Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza. Targi rokrocznie przyciągają do miasta liczne grono gości i wystawców, nie tylko z kraju. W trakcie imprezy firmy, usługodawcy i rzemieślnicy prezentują swoje produkty i usługi. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczenia oraz nawiązania kontaktów gospodarczych.

6.

Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów „IGNIS”

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 44

stowarzyszenie KRS

nie

0000130929

16.09.2002

Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność w sferze społecznej, głównie w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki alkoholowej, wsparcia osób potrzebujących w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Osoby potrzebujące mają możliwość uczestnictwa w otwartych mitingach w siemiatyckim klubie AA. Siemiatycki klub AA czynny jest codziennie. Z inicjatywy stowarzyszenia organizowany jest w mieście Bal Abstynenta, w balu uczestniczą osoby z klubów abstynenta z terenu województwa i kraju.

7.

Stowarzyszenie „KLUB AMAZONKI”

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 1
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stowarzyszenie KRS

nie

0000404714

12.12.2011

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze ochrony zdrowia i profilaktyki. Podstawowe cele organizacji: wszechstronna działalność na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi; organizowanie wzajemnego wsparcia i pomocy; podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości korzystania z profesjonalnej rehabilitacji psychicznej i fizycznej; upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku. Otwarte spotkania członków klubu oraz osób borykających się z problemem choroby nowotworowej oraz ich bliskich odbywają się raz w miesiącu w siedzibie organizacji. W 2013 r. klub realizował na terenie Siemiatycz projekt pt. „Walczmy razem z rakiem – Amazonki na rzecz społeczności lokalnej”.

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

17-300 Siemiatycze
ul. Bartosza Głowackiego 70/2
tel. 85 656 15 26

stowarzyszenie KRS

tak

0000387562

26.05.2011

Stowarzyszenie prowadzi działalnosć w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Podejmuje działania na rzecz humanitarnego traktowania i poszanowania praw zwierząt, objęcia ochroną i otoczenia zwierząt opieką. Przeciwdziała wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, prowadzi działalność edukacyjną (m.in. akcje poświęcone zagadnieniu sterylizacji zwierząt), propaguje idee ochrony świata zwierząt i kształtowania właściwego stosunku do zwierząt. Dzięki zaangażowaniu miłośników zwierząt wiele psów z miejskiego schroniska znalazło swoich opiekunów i nowych właścicieli.

9.

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych
z Chorobą Alzheimera
i Zaburzeniami Pamięci „Otwórz Oczy”

17-300 Siemiatycze
ul. Polna 26

stowarzyszenie KRS

nie

0000407708

10.01.2012

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń pielęgniarskich, leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Cele: niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pamięci, osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom; zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych; zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny; doradztwo w zakresie pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych niezbędnych dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich aktywności fizycznej; organizacja szkoleń, kursów warsztatów dla członków osób niepełnosprawnych oraz kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji; działalność edukacyjna; wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. W  2012 r. organizacja zrealizowała projekt, w ramach którego w Siemiatyczach utworzony został punkt poradnictwa Otwórz Oczy. Kolejny projekt Klub Siemiatyckiego Seniora został zrealizowany w 2013 r. 

10.

Ochotniczy Szwadron Kawalerii Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 44

stowarzyszenie KRS

nie

0000410221

02.02.2012

Stowarzyszenie zostało zawiązane dla kultywowania tradycji „Jazdy Polskiej”, edukacji historycznej, propagowania i rozwoju sportów hippicznych i hipoterapii. Zakładane cele realizowane są poprzez organizację spotkań tematycznych, wystawy i pogadanki, udział w uroczystościach związanych z historią kraju i regionu, realizację projektów edukacyjnych. W 2013 r. stowarzyszenie zrealizowało projekt edukacyjny pt. „Namalujmy Naszą Historię” 1863 – Bitwa Pod Siemiatyczami.

11.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 43
tel. 85 655 21 26

stowarzyszenie KRS

 

0000144620

03.01.2003

Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Cele - krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych; rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku osób niepełnosprawnych; upowszechnienie wśród nich kultury fizycznej i sportu; pomoc doraźna, rzeczowa w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego; wsparcie psychologiczne; promocja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja wspiera działalność jedynej na terenie powiatu siemiatyckiego placówki kształcenia specjalnego jaką jest Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Jest współorganizatorem wielu imprez integracyjnych m.in. I Podlaskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz wyjazdów rekreacyjnych, turystycznych, krajoznawczych i rehabilitacyjnych. 

12.

Stowarzyszenie „Klub Literacki”

17-300 Siemiatycze
ul. Górna 23A
tel. 85 655 64 70

stowarzyszenie KRS

nie

0000094846

11.03.2002

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach miłośników poezji i twórców amatorów z terenu miasta i okolic Siemiatycz. Cele organizacji - upowszechnianie piękna języka polskiego i kultury polskiej, promocja twórczości literackiej i twórców z terenu miasta Siemiatycze, rozbudzanie miłości do języka polskiego, poradnictwo w doborze poezji do imprez literackich i spotkań z młodzieżą, organizacja spotkań literackich i autorskich, upowszechnianie wiedzy o swoim regionie poprzez poezję, literaturę i muzykę, pielęgnowanie tradycji regionalnych. Od 1995 r. klub wydaje tomiki wierszy poetów, amatorów pt. „Ścieżki literackie”. 

13.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 31
tel. 85 65 65 200

stowarzyszenie KRS

nie

0000025729

05.07.2001

Umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt organizacja, której celem działania jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi lokalnymi zagrożeniami. OSP uczestniczy w akcjach ratowniczych działając na rzecz społeczności lokalnej miasta i okolic oraz prowadzi działalność kulturalną i oświatową. Siemiatycka orkiestra OSP od lat bierze czynny udział w ważnych uroczystościach miejskich, reprezentuje także miasto podczas przeglądów orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych.

14.

Podlaskie Zrzeszenie Motorowo-Turystyczne

17-300 Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 11

stowarzyszenie KRS

nie

0000273716

06.02.2007

Stowarzyszenie działa w obszarze i na rzecz turystyki motorowej. Główne cele: promocja i wsparcie turystki motorowej, ochrona praw i interesów zmotoryzowanych oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym.

15.

Nadbużański Klub Motorowy w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 11
tel. 85 655 28 34

stowarzyszenie KRS

nie

0000125087

29.07.2002

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwijania wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej, organizacji imprez motorowych i popularyzowania masowego oraz wyczynowego sportu motorowego, promocji turystyki motorowej i podnoszenia poziomu sportu motorowego. NKM jest organizatorem motorowych Rajdów Enduro. Dzięki działalności klubu Siemiatycze stały się ważnym ośrodkiem sportów motorowych, nie tylko w województwie, ale również w kraju.

16.

Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci
i Młodzieży „ANDY”

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 37/20
tel. 85 655 38 46
tel. kom. 600 201 211
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.andy-academy.com

stowarzyszenie KRS

nie

0000438555

31.10.2012

Stowarzyszenie działa w obszarze sportu. Prowadzi zajęcia sztuk i sportów walki, a także zajęcia fitness, samoobrony i zajęcia rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sportowcy "Andy" są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski, Europy i świata.

17.

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 3
tel. fax 85 655 59 19

stowarzyszenie KRS

nie

0000205634

28.04.2004

Stowarzyszenie działa w sferze edukacji i oświaty. Cele organizacji: tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych; podejmowanie i wspieranie inicjatyw spoleczno-edukcyjnych wpływających na poprawę jakości życia, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

18.

Siemiatyckie Stowarzyszenie Miłośników Gołębi Pocztowych, Rasowych
i Drobiu Ozdobnego

17-300 Siemiatycze
ul. Adama Mickiewicza 10 b

stowarzyszenie zwykłe

 -

 -

17.11.2010

Stowarzyszenie zrzesza hodowców i miłośników gołębi pocztowych, rasowych i drobiu ozdobnego. W działalności uwagę koncentruje na wytyczaniu głównych kierunków i celów hodowlanych oraz podnoszeniu i doskonaleniu poziomu hodowli. Dodatkowo organizacja m.in. wydaje obrączki i prowadzi ich rejestr, organizuje loty gołębi, prowadzi szkolenia tematyczne.

19.

Stowarzyszenie "Rycerz"

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 44
tel. 504 291 292

stowarzyszenie zwykłe

 -

 -

10.09.2014

Stowarzyszenie postało w celu wspierania aktywności społecznej poprzez tworzenie i promowanie różnorodnych  projektów integrujących mieszkańców.  Do podstawowych zadań organizacji należą: promocja regionu, kultury, tradycji i atrakcji lokalnych, wsparcie inicjatyw społecznych i gospodarczych, a także działalności dobroczynnej i humanitarnej, ochrona środowiska naturalnego, promocja zdrowego stylu życia, działalność w obszarach kultury fizycznej i sportu, działalność prorodzinna, wsparcie dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu problemów, promocja integracji międzypokoleniowej, budowanie świadomości w temacie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych technologii.

20.

Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Nadrzeczna 29
tel. fax 85 655 26 65
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cresovia.com.pl

stowarzyszenie kultury fizycznej

nie

0000155667

24.03.2003

Miejski klub sportowy piłki nożnej. Cele organizacji - prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja i tworzenie warunków dla rozwoju sportu w sekcjach; udział w obowiązującym systemie zawodów i rozgrywek oraz w imprezach sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego i poza nim; tworzenie warunków dla doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej na potrzeby klubu; popularyzacja zajęć, zawodów sportowych i imprez o charakterze masowym; upowszechnianie wśród młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednym z największych sukcesów organizacji był awans drużyny do III ligi w 2008 r. 

21.

Towarzystwo Sportowe
w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. Kasztanowa 41
tel. kom. 601 24 00 05
fax 85 655 22 08
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ts-siemiatycze.ovh.org

stowarzyszenie kultury fizycznej

nie

0000189234

21.01.2004

Organizacja założona w 1991r. przez siemiatyckich nauczycieli wychowania fizycznego w celu promocji i rozwoju sportu i rekreacji, prawidłowych zachowań zdrowotnych, społecznych i wychowawczych wśród dzieci i młodzieży. Od 1999 r. działalność organizacji kojarzona jest głównie z piłką ręczną. Od tego czasu Towarzystwo organizuje największe zawody sportowe w Polsce wschodniej w tym Podlaski Festiwal Piłki Ręcznej w Siemiatyczach.

22.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. Ogrodowa 2
tel. fax 85 655 23 79

stowarzyszenie kultury fizycznej

nie

0000230434

15.03.2005

Głównym celem działalności organizacji jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej.

23.

Uczniowski Klub Sportowy „DANEX”

17-300 Siemiatycze
ul. Gen. W. Andersa 4
tel. 606 871 023
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ukaesik.webnode.com

uczniowski klub sportowy

 -

 -

 1996-05-28

Klub działa w sekcji siatkówki. Cele - działalność w sferze szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu; planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, promocja różnorodnych form aktywności ruchowej, uczestnictwo w imprezach sportowych.

24.

Uczniowski Klub Sportowy „KANGUR” Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Gen. W. Andersa 4
tel. fax 85 655 67 71
tel. kom. 508 55 70 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

uczniowski klub sportowy

 -

 -

03.07.1996

Klub działa w sferze szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu planując i organizując pozalekcyjne życie sportowe uczniów oraz promując różnorodne formy aktywności ruchowej, w tym uczestnictwo w imprezach sportowych.

25.

Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Ogrodowa 2
tel. fax 85 655 23 79
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

uczniowski klub sportowy

 -

 -

17.06.1998

Podstawowym celem działalności klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz edukacja poprzez sport. W ramach klubu prowadzone są następujące rodzaje zajęć: ogólnorozwojowe z akcentem na siatkówkę i koszykówkę dla dziewcząt i chłopców; zajęcia z piłki nożnej dla chłopców oraz zajęcia z lekkiej atletyki dla dziewcząt i chłopców. 

26.

Uczniowski Klub Sportowy „PROMYK” Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 43
tel. 85 655 21 26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zsssiemiatycze.edupage.org

uczniowski klub sportowy

 -

 -

14.06.1999

Klub działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Zrzesza uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków, prowadzi działalność sportową z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Cele - kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez naukę i zabawę; rozwijanie u uczniów zdolności takich jak siła, szybkość, koordynacja oraz wytrzymałość; zapoznanie z przepisami obowiązującymi w sporcie oraz zasadami gry fair play; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. Klub organizuje i wspiera różnorodne turnieje sprawnościowe oraz wyjazdy i spartakiady sportowe tj. Podlaska Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży.

27.

Katolicki Klub Sportowy  „ORZEŁ”

17-300 Siemiatycze
ul. 3 Maja 2
tel. 502 159 708
fax 85 655 23 79
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kksorzelbobola.futbolowo.pl

uczniowski klub sportowy

 -

 -

11.07.2003

Klub prowadzi działalność w sferze sportu i kultury fizycznej. Cele organizacji - planowanie i organizowanie działalności sportowej w postaci pozalekcyjnych zajęć sportowych, współzawodnictwa sportowego oraz wypoczynku letniego i zimowego w celu wszechstronnego rozwoju fizycznego i umysłowego; udział w imprezach sportowych krajowych i zagranicznych; wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport do życia bez używek i propagowanie abstynencji; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. Klub prowadzi zajęcia sportowe - treningi piłki nożnej w 3 grupach wiekowych (trampkarze – r. 1997 i młodsi, żaki – r. 2002 i młodsi,  r. 2004 i młodsi), uczestniczy w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podlaski ZPN i turniejach organizowanych przez inne stowarzyszenia; organizuje wypoczynek zimowy i letni dla zawodników (obozy zimowy i letni). Wychowankowie klubu grają w drużynach piłkarskich w kraju i poza granicami.

28.

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINTER” Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Nadrzeczna 29
tel. 608 664 369

uczniowski klub sportowy

 -

 -

09.03.2011

Klub prowadzi zajęcia sportowe z lekkiej atletyki tj. biegi, skoki, rzuty dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zawodnicy klubu są wielokrotnymi zwycięzcami krajowych zawodów lekkoatletycznych.

29.

Dzielnicowy Klub Sportowy Łojki

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 124

uczniowski klub sportowy

 -

 -

09.08.2004

Głównym celem działalności klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej oraz upowszechnianie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.

30.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział Siemiatycze przy parafii
pw. Wniebowzięcia NMP

17-300 Siemiatycze
ul. 3 Maja 2
tel. 85 655 24 02

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Oddział katolickiej organizacji charytatywnej. Wolontariusze Caritas prowadzą świetlicę środowiskową, podejmują okresowe akcje charytatywne i udzielają pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Angażują się w akcje takie jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozdawanie żywności, z której korzystają najubożsi, docierają do najbardziej potrzebujących. Oddział Caritas przy parafii pw. WNMP organizuje kolonie letnie i zimowe dla dzieci z najuboższych rodzin i niepełnosprawnych. Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych wykorzystywana jest do realizacji projektów na rzecz osób i środowisk najbardziej potrzebujących, takich jak doroczny Rodzinny Piknik Integracyjny.

31.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział Siemiatycze przy parafii
pw. św. Andrzeja Boboli

17-300 Siemiatycze
ul. Kościelna 1
tel. 85 655 62 21

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Oddział katolickiej organizacji charytatywnej. Wolontariusze Caritas podejmują okresowe akcje charytatywne i udzielają pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Angażują się w akcje takie jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozdawanie żywności, z której korzystają najubożsi, docierają do najbardziej potrzebujących.

32.

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

17-300 Siemiatycze
ul. Bartosza Głowackiego 2
tel/fax 85 655 11 78
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kierownik: 790 77 11 21

inna - warsztat terapii zajęciowej

 -

 -

 -

Jednostką prowadzącą warsztaty terapii zajęciowej w Siemiatyczach jest Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Warsztaty mają na celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestnictwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową, w ramach której prowadzone są róznego rodzaju zajęcia  m.in. artystyczne, komputerowe, plastyczne, muzyczne oraz różnego rodzaju prace ręczne. Warsztaty rozwijają umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej; przygotowują do życia w środowisku społecznym. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. 

33.

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej

17-300 Siemiatycze
ul. Powstania Styczniowego 1
tel.fax 85 655 26 63
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.parafia.siemiatycze.org/
dekanalny-instytut/o-instytucie

inna - instytut kultury prawosławnej

 -

 -

28.09.1999

Instytut prowadzi działalność kulturalno-oświatową, której celem jest pielęgnowanie i promocja tradycji i kultury prawosławnej; pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej oraz przeciwdziałanie wszelkim antagonizmom i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Realizowane działania obejmują organizację imprez artystycznych o charakterze religijnym, koncertów, przeglądów, festiwali takich jak Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich, spotkań tematycznych, sympozjów i wystaw.

34.

Polski Związek Wędkarski
Okręg Białystok
Koło
w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 20
www.siemiatycze.wedkuje.pl

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Koło PZW w Siemiatyczach liczy około 450 członków. Do siemiatyckiego koła należą różne grupy społeczne i zawodowe, uczniowie, studenci i emeryci.Cele organizacji - upowszechnianie wiedzy na temat wędkarstwa i propagowanie wypoczynku nad wodą niezależnie od pory roku; promocja sportu poprzez organizację zawodów wędkarskich; propagowanie ochrony wód i przyrody oraz kultury łowienia; ochrona środowiska; promocja i upowszechnianie akcji sprzątania okolicznych akwenów oraz terenów wokół nich. Dzieki aktywności symaptyków i działaczy koła wędkarskiego od wielu lat organizowane są w mieście zawody wędkarskie m.in. O Puchar Burmistrza, Nocne Łowienie, Spinningowanie oraz Zawody Integracyjne. Z roku na rok wzrasta liczba ich uczestników, zawody te stają się okazją do rodzinnego piknikowania nad wodą.

35.

Polski Związek Niewidomych
Koło Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 3
tel. 85 657 51 11

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Organizacja zrzesza osoby niewidome i słabowidzące. Działalność siemiatyckiego koła obejmuje m.in. reprezentowanie społeczności niewidomych i słabowidących wobec władz oraz innych instytucji i organizacji; doradztwo; organizację spotkań integracyjnych, warsztatów i szkoleń; pomoc w uzyskaniu dostepu do sprzętu rehablitacyjnego oraz świadczeń medycznych i turnusów rehabilitacyjnych.

36.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 3

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Koło organizacji komabatanckiej, zrzesza osoby, które walczyły o wolność Polski w formacjach wojska polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Cele - kształtowanie aktywnych postaw członków i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich; umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą; reprezentowanie i obrona interesów i uprawnień kombatanckich; otaczanie opieką członków i pozostałych po nich wdów i wdowców zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych; popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych.

37.

Związek Harcerstwa Polskiego
33 Drużyna Harcerska Adept

17-300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 44
tel. 85 655 22 73
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, które jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich, wychowawczym, patriotycznym i dobrowolnym. Misją działalności organizacji jest wychowanie młodziezy oraz kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań, upowszechnianie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń; propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii; stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz umożliwianie nawiązywania kontaktów ponad podziałami. Hufiec jest organizatorem spotkań tematycznych, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Promuje wolontariat i chętnie włącza się w różnorodne akcje i wydarzenia organizowane w mieście.

38.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 3

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Jednostka terenowa stowarzyszenia, której celem jest poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie ich interesów oraz ochrona ich praw. Prowadzone działania obejmują głównie działalność kulturalną, organizację czasu wolnego, popularyzowanie problemów grupy wśród społeczności lokalnej oraz inne inicjatywy integrujące pokolenia takie jak organizacja uroczystych obchodów Dnia Seniora.

39.

Związek Sybiraków
Koło
w Siemiatyczach

b/d

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 

 -

 -

Jednostka terenowa Związku Sybiraków. Głównym celem działalności organizacji jest reprezentowanie interesów oraz ochrona praw członków, a także otaczanie opieką miejsc pamięci, opieka nad grobami i upamiętnianie losów zesłańców. Działacze koła podejmują działania popularyzujące wartości partriotyczne, kulturę, wartości i tradycje narodu polskiego, uczestniczą w spotkaniach i pogadankach w jednostkach edukacyjnych i kluturalnych miasta. Z inicjatywy Koła rokrocznie w Siemiatyczach organizowany jest Dzień Sybiraka.

40.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Oddział Terenowy w Siemiatyczach

b/d

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Jednostka terenowa najstarszej polskiej organizacji humanitarnej,  zajmująca się głównie propagowaniem idei krwiodawstwa. 

41.

Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej
Oddział Parafialny przy parafii
pw. WNMP w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. 3 Maja 2

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

Odział parafialny organizacji kościelnej. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka może prowadzić działalność w szczególności oświatowo-wychowawczą, kulturalną i informacyjno-wydawniczą, naukową, charytatywną, w zakresie ochrony zdrowia, turystyczno-sportową, gospodarczą. Z inicjatywy działaczy organizacji w Siemiatyczach od wielu lat organizowane są bale charytatywne. Akcja Katolicka w Siemiatyczach jest także głównym organizatorem miejskiego Orszaku Trzech Króli.

42.

Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej
Oddział Parafialny przy parafii
pw. św. Andrzeja Boboli
w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. Kościelna 1

inna - jednostka terenowa bez osobowości prawnej

 -

 -

 -

j/w

43.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach WOKALIZA

17-300 Siemiatycze
ul. Leg. Piłsudskiego 1
tel. 85 65 6 03 03

stowarzyszenie KRS

 

0000582396

26.10.2015

Stowarzyszenie skupia przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach. Organizacja działa w sferze kultury i edukacji muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

44.

Fundacja Wychowawców Verbum

17-300 Siemiatycze
ul. Kościelna 1

fundacja

 

0000612007

12.04.2016

Krzewienie wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego. Wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych w osiąganiu dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka, rodziny i społeczeństwa. Prowadzenie działalności edukacyjnej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działalność charytatywna. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Promocja i organizacja wolontariatu.

45.

Klub Sportowy Cresa Siemiatycze

17-300 Siemiatycze
ul. Słowiczyńska 58

stowarzyszenie KRS

 

0000707096

12.12.2017

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z różnych środowisk społecznych możliwości uprawiania sportu. Przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnienia, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi.

46.

Podlaska Grupa Rowerowa

17-300 Siemiatycze
ul. Nadrzeczna 29

stowarzyszenie KRS

 -

0000735419

07.06.2018

Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Siemiatyckiego. Propagowanie sportów rowerowych, a w szczególności wszystkich odmian kolarstwa górskiego i sportów ekstremalnych. Integrowanie środowiska rowerowego. Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wiedzy o kolarstwie. Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych propagujących wiedzę o regionie powiązanych z czynną turystyką rowerową.  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu przestrzegania zasad sportowej rywalizacji. Działalność w zakresie oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.

47.

Stowarzyszenie zwykłe o nazwie
IN MEMORIA

17-300 Siemiatycze
ul. Ciechanowiecka 29

stowarzyszenie zwykłe

 -

 -

29.08.2018

Promocja wiedzy o życiu i dokonaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego i II Rzeczypospolitej. Promocja takich wartości jak: patriotyzm, służba Ojczyźnie i bliźniemu, ofiarność, odwaga, wiara, prawda, odpowiedzialność za losy kraju. Integracja społeczeństwa wokół idei budowy pomnika oraz integracji środowisk pro patriotycznych. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. Wspomaganie młodzieży w planowaniu jej kariery zawodowej i wyborze kierunku dalszego kształcenia. Działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, kreowanie więzi międzyludzkich i lokalnego partnerstwa. Ochrona dóbr lokalnej kultury, tradycji i obyczajów. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także wspomaganie rozwoju demokracji.

48.

Stowarzyszenie "Nasza tradycja"

17-300 Siemiatycze
ul. Powstania Styczniowego 1
stowarzyszenie.naszatradycja
@gmail.com

stowarzyszenie KRS

 -

0000786806

2019

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działanie na rzecz integracji europejskiej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie turystyki oraz organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne organizacji charytatywnych, rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz organizowanie i wspieranie wolontariatu, działania proekologiczne i propagowanie ochrony środowiska.

49.

Fundacja "Niebieski Parasol"
w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze
ul. E. Fieldorfa 16

fundacja

 -

0000832802

05.03.2020

Pomoc dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Udzielanie wsparcia rodzinom, opiekunom osób z autyzmem, a także terapeutom, pedagogom, nauczycielom pracującym z takimi osobami. Działania mające na celu ochronę, promocję, profilaktykę zdrowia lokalnej społeczności. Prowadzenie kompleksowej terapii, edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja problemu autyzmu i potrzeb osób nim dotkniętym, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej. Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży, osób dorosłych z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Realizacja zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Promocja turystyki i krajoznawstwa. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Działalność charytatywna. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 "Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

50.

Stowarzyszenie SĘKALIK

17-300 Siemiatycze
ul. Gen. W. Andersa 3/19

stowarzyszenie KRS

 -

0000837217

08.04.2020

Stowarzyszenie prowadzi m.in. działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji regionu Podlasia, w szczególności miasta Siemiatycze i okolicznych miejscowości. Zajmuje się zwłaszcza pielęgnowaniem tożsamości narodowej i kulturalnej, oraz promowaniem historycznych aspektów rolnictwa wraz z edukacją i prezentacją dotyczącą dawnych metod uprawy ziemi i prowadzenia gospodarstw w tym hodowli, promowaniem bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, w tym wschodniego szklaku rowerowego, oraz wszelkich ośrodków turystycznych, organizacją imprez historycznych promujących i przedstawiających wydarzenia historyczne, które miały miejsce w tym rejonie na przestrzeni dziejów.

51.

 

Stowarzyszenie motocyklowe MotoBiker’s Siemiatycze

 17-300 Siemiatycze
ul. Gen. W. Sikorskiego 2/3
stowarzyszenie KRS  -  0000906256  25.06.2021 Stowarzyszenie zajmuje się m.in. organizowaniem spotkań i zlotów motocyklistów z całej polski, krzewieniem świadomości kultury jazdy na motocyklu, podejmowaniem działań na rzecz rozwoju turystyki i sportu motocyklowego, popularyzacją polskich motocyklistów na łamach prasy, organizowaniem współzawodnictwa sportowego oraz zawodów motocyklowych, pomocą chorym lub poszkodowanym motocyklistom oraz ich rodzinom, promocją bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkoleniami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, integracją środowiska motocyklowego, promocją sportów motorowych, pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

52.

Siemiatycka Organizacja Społeczna

 

 

17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 16/5
stowarzyszenie KRS  -  0000129347  03.09.2002  

S.O.S. realizuje cele naukowe, oświatowe, wychowawcze i kulturalne. Celem S.O.S. jest także integracja i rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych. Ponadto S.O.S. może zajmować się udzielaniem pomocy społecznej oraz propagowaniem kultury fizycznej i sportu.

53 TYTAN SIEMIATYCZE 17-300 Siemiatycze
ul. Nadrzeczna 29
stowarzyszenie zwykłe - - 19.01.2022 Działalność w zakresie sportu, turystyki i kultury fizycznej. Działanie w upowszechnianiu umiejętności pływania a w szczególności nauka pływania dzieci, młodzieży i dorosłych. Popularyzacja, upowszechnianie oraz rozwój sportu pływackiego, kultury, aktywności fizycznej. Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz uprawiania sportu. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych. Prowadzenie podstawowej nauki pływania, prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji promujących zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie, prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, organizowanie prelekcji i spotkań z ludźmi sportu i kultury, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży.
Ostatnio zmieniany czwartek, 27 styczeń 2022 10:37