Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

NGO Logowanie

Nawigacja

Kawiarenka Obywatelska

czwartek, 21 maj 2015 13:16

O budżecie partycypacyjnym, inicjatywie uchwałodawczej i nie tylko 20 maja br. ponad 50 mieszkańców Siemiatycz rozmawiało podczas kawiarenki obywatelskiej podsumowującej kilkumiesięczne prace zakończone wprowadzeniem nowych aktów prawnych.

W pierwszej części spotkania dr Katarzyna Sztop-Rutkowska – pomysłodawczyni i prezeska zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – przybliżyła zebranym proces partycypacji społecznej w województwie podlaskim. Podkreśliła przy tym, iż Miasto Siemiatycze jest jednym z nielicznych samorządów na Podlasiu, gdzie tak wiele narzędzi wzmacnia udział mieszkańców w decydowaniu o ważnych sprawach dla miasta.  Budżet partycypacyjny, inicjatywa uchwałodawcza, zmiany zasad i rozliczania dotacji dla organizacji z budżetu miasta oraz regulamin konsultacji społecznych – to wszystko DLA MIESZKAŃCÓW SIEMIATYCZ, tak aby każdy z nas miał realny wpływ na to co się dzieje. 

W trakcie spotkania Agnieszka Olender i Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przybliżyły narzędzia wypracowane podczas projektu „Dla Siemiatycz. Razem!".

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty, a następnie oddają na nie swoje głosy. Na realizację Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Siemiatyczach zostanie przeznaczona kwota 100 tys. zł, z czego 80 000 zł przeznaczonych będzie na projekty inwestycyjne, a  20 000 zł na projekty społeczne. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Siemiatycz, mający prawo wybierania do Rady Miasta Siemiatycze. Wystarczy przygotować swoje zgłoszenie na formularzu, zdobyć poparcie co najmniej 10 mieszkańców Siemiatycz  i złożyć wniosek w Urzędzie Miasta od 15 czerwca do 5 lipca 2015 r. Projekty będzie można skonsultować z pracownikami urzędu, następnie zostaną poddane ocenie formalnej. O ostatecznym wyborze projektów zdecydują mieszkańcy Siemiatycz w październiku 2015 r.

Budżet Partycypacyjny 2016 w Siemiatyczach został przyjęty Uchwałą nr VII/42/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Siemiatyczach
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Prawo_lokalne/uchwala_s/uchw_r_0429_vii_42_15.htm?&lsid=uchwala_s&lvl=MjAxNSUlMDQlJQ%3D%3D&llvl=

Więcej informacji na temat Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Siemiatyczach
http://siemiatycze.eu/pl/budzet-partycypacyjny.html

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Siemiatycz jest mechanizmem umożliwiającym zgłaszanie projektów uchwał przez grupy mieszkańców. Dotychczas prawo to przysługiwało radnym, Burmistrzowi, klubom, komisjom Rady. Obecnie posiada je również grupa co najmniej 100 mieszkańców Siemiatycz, którzy mają prawo wybierania do Rady.  

Inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączność inicjatywy uchwałodawczej na rzecz innych organów (np. przygotowanie projektu budżetu miasta leży w kompetencji burmistrza).

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej może złożyć „grupa inicjatywna” (co najmniej 5 mieszkańców Siemiatycz), która reprezentuje mieszkańców zainteresowanych projektem.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Siemiatyczzostała przyjęta Uchwałą nr VII/41/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Prawo_lokalne/uchwala_s/uchw_r_0429_vii_41_15.htm?&lsid=uchwala_s&lvl=MjAxNSUlMDQlJQ%3D%3D&llvl=

Więcej informacji na temat Inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Siemiatycz
http://siemiatycze.eu/pl/inicjatywa-uchwalodawcza-mieszkancow-siemiatycz.html

Zarządzeniem nr 52/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 18 maja 2015 r. zostały przyjęte zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Siemiatycze udzielanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/zarzadzenie_s/zarz_0518_52_15.htm?&lsid=zarzadzenie_s&lvl=MjAxNSUlMDUlJQ%3D%3D&llvl=

Trwają prace również nad nowym regulaminem konsultacji społecznych opracowywanym w ramach kawiarenek obywatelskich.

Kawiarenka obywatelska zrealizowana została w ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Czytany 3276 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 czerwiec 2015 14:01
×