Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

NGO Logowanie

Nawigacja

Dostępność w umowach o realizację zadań publicznych

piątek, 22 październik 2021 09:18
Zdjęcie przdstawiające podpisywanie dokumentu z napisem dostępność w umowach o realizację zadań publicznych Zdjęcie przdstawiające podpisywanie dokumentu z napisem dostępność w umowach o realizację zadań publicznych

Od 6 września 2021 r. obowiązują art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) – dalej u.o.z.d., zgodnie z którymi:

art. 4 ust. 3 - w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 u.o.z.d. - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach umowy, o której mowa w ust. 3 następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

Pojęcie uniwersalnego projektowania zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 4 u.o.z.d., który stanowi, że "Użyte w ustawie określenia oznaczają (…) uniwersalne projektowanie - uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13.12.2006 r. W art. 2 konwencji, uniwersalne projektowanie określono jako "projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Art. 5 ust. 2 u.o.z.d. - w przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

Czytany 41 razy Ostatnio zmieniany piątek, 22 październik 2021 09:34