Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

NGO Logowanie

Nawigacja

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności - edycja 2017

środa, 21 grudzień 2016 11:28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1. Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej
Cel nr 2. Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych
Cel nr 3. Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych

W bieżącym roku na realizację Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym. Podmioty uprawnione mogą złożyć tylko jedną ofertę, która dotyczyć będzie realizacji jednego z trzech celów szczegółowych Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27 stycznia 2017 r.

Oferty konkursowe (z dopiskiem na kopercie: “Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”) należy składać/przesyłać wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) - wzór oferty w załączeniu, do Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok do dnia 27 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę osobiście w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronach internetowych:
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-wspierajacego-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci-edycja-2017-/

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Informacje Wydziału Polityki Społecznej (razem ze wzorem karty oceny
konkursowej)
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+wspierający+rozwiązywanie+problemu+bezdomności+-+Edycja+2017.htm

- Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Open_category.aspx?ID=5857

Informacji szczegółowych na temat konkursu udziela pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Anna Mikielska pod numerem tel. 22 661 12 12.


29 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białystoku przy ul. A. Mickiewicza 3 odbędzie się spotkanie informacyjne
dla zainteresowanych osób.

Czytany 920 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 27 grudzień 2016 13:36
×