Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji

poniedziałek, 08 marzec 2021 16:31
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

WYDANIE WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ NA POJAZD NIEZGŁOSZONY WE WNIOSKU O UDZIELENIE LICENCJI

Numer karty PR 15 wersja 2. z dnia 8 lipca 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 2377).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 916 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w  zakresie przewozu osób taksówką na pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji

Załączniki:

  • wykaz pojazdów
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z licencji taxi

Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu)

  • dowód rejestracyjny z wpisem: TAXI
  • prawo jazdy

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 10 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji: za licencję ważną do 15 lat - 22 zł, za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł, za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł.

Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki, pokój numer 10, telefon 85 65 65 818 (808)

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Nie dotyczy.

UWAGI

Kierowca pojazdu samochodowego wskazanego w wypisie jest obowiązany mieć przy sobie i  okazywać niniejszy wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w  zakresie przewozu osób taksówką na żądanie uprawnionego organu kontroli.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta usługi wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji

wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji

wykaz pojazdów

Czytany 205 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 lipiec 2021 11:29