Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Podział nieruchomości

środa, 15 lipiec 2015 10:14
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Numer karty IF 11 wersja 1. z dnia 21 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości / zatwierdzenie podziału nieruchomości.

Załączniki:

  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości; w szczególności oświadczenie określające tytuł prawny,
  • Wypis z ewidencji gruntów (katastru nieruchomości) i kopia mapy ewidencyjnej (katastralnej),
  • Decyzję o warunkach zabudowy jeżeli stanowi ona podstawę podziału,
  • Pozwolenie konserwatora zabytków na decyzję zatwierdzającą podział w przypadku strefy ochrony konserwatorskiej,
  • Wstępny projekt podziału nieruchomości,
  • Mapa z projektem podziału nieruchomości sporządzona przez geodetę uprawnionego,
  • Wykaz zmian gruntowych,
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów (katastrze nieruchomości) jest inne niż w księdze wieczystej.

Dokumenty o których mowa w punktach 6-8 należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zatwierdzenie podziału nieruchomości w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury

Pok. 1, Tel. 85 65 65 827

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

-poniedziałek od 7:30 do 17:00,

-od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30,

-piątek od 7:30 do 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości nie dotyczy przypadku podziału niezależnie od ustaleń planu miejscowego (na podst. art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z wydaniem decyzji o podziale nieruchomości, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcą Państwa danych będą strony postępowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o podziale nieruchomości. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta usługi - podział nieruchomości

wniosek - podział nieruchomości

 

 

Czytany 3810 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 11:52