Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12 marca 2014 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:15

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Od ostatniej sesji rady minęło 2,5 miesiąca, więc porządek dzisiejszej sesji jest dość bogaty. Zanim Rada przystąpi do rozstrzygania spraw skierowanych pod obrady przedstawię krótkie sprawozdanie z bieżącej działalności.

Tegoroczna łagodna zima sprawia, że wydatki na zimowe utrzymanie dróg w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego są znacznie niższe. W poprzednim sezonie wydatki do końca lutego wyniosły blisko 100 000 zł w bieżącym ok. 47 000 zł. Mimo łagodnej aury powstają uszkodzenia i ubytki w jezdni są one jednak w miarę możliwości na bieżąco likwidowane poprzez wypełnianie masą bitumiczną na zimno.

W połowie lutego ogłoszono i przeprowadzono przetarg na oczyszczanie miejskich ulic parkingów i chodników. Do przetargu zgłosiły się 4 firmy. Procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy jest na końcowym etapie.

Aktualnie prowadzone są procedury związane z wyborem wykonawcy na:

1) profilowanie i doziarnianie nawierzchni gruntowych i żwirowych ulic miejskich w bieżącym roku. Po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą rozpoczęte zostaną prace w miejscach, które już dzisiaj wymagają wykonania prac remontowych.

2) drogie zadanie to utwardzenie placu przy Bibliotece Miejskiej przy ul. Górnej. Do wykonania powyższego zadania zostały rozesłane zaproszenia ofertowe do czterech firm jako potencjalnych wykonawców. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa na wykonanie omawianego zadania.

Prowadzone są prace związane z przygotowaniem rozbudowy ul. Sikorskiego – odcinek łączący ul. Sikorskiego z ul. Górną. Wykonano projekt techniczny, po przeprowadzeniu tzw. rozpoznania cenowego rynku, podpisano umowę z geodetą na obsługę geodezyjną związaną z podziałem działek w trybie specustawy drogowej. Po wykonaniu projektu podziału nieruchomości złożony zostanie w Starostwie Powiatowym wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

31 stycznia złożony został wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do miasta, w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji”. W zadaniu ujęto 5 obiektów: budynek Urzędu Miasta, trzy budynki przedszkoli oraz Szkołę Podstawową Nr 1. Niemal połowę wartości całego zadania stanowią koszty już poniesione. Planowana dotacja stanowiąca 30 % wartości inwestycji wyniesie 733 tys. zł. Wkład własny Miasta Siemiatycze to 590 tys. zł. Wartość zadania ogółem wyniesie 2 583 tys. zł

14 lutego br. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła procedurę przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. W okresie 18 listopada do 5 grudnia ubiegłego roku rozpatrzono ponad 30 wniosków o przydział mieszkań socjalnych i komunalnych złożonych w latach 2012-2013. 27 wniosków przeszło pomyślnie weryfikację formalną przeprowadzoną zgodnie z zapisami obowiązującej uchwały Rady Miasta z 29 grudnia 2011 r. Kilka wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryterium dochodowego lub w związku z tym, iż okres zamieszkania wnioskodawców na terenie Miasta Siemiatycze był krótszy niż wymagane uchwałą 5 lat. Na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach o przydział lokalu mieszkalnego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządziła listę przydziałów która była wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przez okres 30 dni. Ostatecznie, po rozpatrzeniu odwołań, Komisja zakwalifikowała 5 wnioskodawców na listę przydziałów mieszkań komunalnych, 2 osoby na listę osób oczekujących na mieszkanie socjalne oraz 1 osobę na listę osób oczekujących na zamianę lokali wynajmowanych z zasobów komunalnych Miasta Siemiatycze.

W bieżącym roku sprzedano na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych położonych przy ulicy: Pałacowej 9 i 11, Ciechanowieckiej 29B, 11 Listopada 35 i Świętojańskiej 29. Dochód ze sprzedaży wyniósł 71 424 zł, z czego 16 580 zł , rozłożono na dwie raty płatne do 2016 r. W związku z tym, że wnioski o wykup mieszkań złożono jeszcze w 2013 r., zgodnie z uchwałami Rady Miasta, udzielono 80 i 90 % bonifikaty na kwotę 317 256 zł. Trwa postępowanie w sprawie sprzedaży kolejnych 10 lokali z uprawnieniem do bonifikaty gdyż wnioski dotyczące wykupu złożono przed 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z opracowaną strategią rozwoju Miasta, dążąc do zapewnienia wysokiego standardu życia lokalnej społeczności i wzmocnienia atrakcyjności miasta, w celu pozyskania inwestora, który realizując zamierzenia własne przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez poprawę sytuacji mieszkaniowej, 14 lutego br. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Wysokiej, o pow. 4001 m2, przeznaczonej do zabudowania 2 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami. Cena wywoławcza wynosiła 280 000 zł + podatek VAT. Przetarg wygrała MD Investments Spółka z o. o. spółka komandytowa z Łosic, która zaoferowała kwotę 282 800 zł netto. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić pierwszą opłatę w wysokości 25 % ceny osiągniętej w przetargu oraz wnosić opłaty roczne w wysokości 1% przez cały okres użytkowania wieczystego. W zamian ww. spółka zobowiązana jest do wybudowania 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ewentualnymi usługami o minimalnej liczbie 45 lokali. Podpisanie umowy notarialnej odbędzie się w najbliższych dniach.

Mamy za sobą okres ferii zimowych. Jak każdego roku, Siemiatycki Ośrodek Kultury podczas ferii zimowych przygotował dla najmłodszych zajęcia feryjne pn. „Zima w Mieście”. Każdego dnia od godziny dziesiątej do szesnastej, uczestnicy korzystali z różnych atrakcji przygotowanych przez ośrodek. W planie znalazły się m.in. zajęcia plastyczne, zabawy taneczne, warsztaty robotyki. Były również turnieje gry w warcaby. Podczas spotkań w bibliotece miejskiej uczestnicy zajęć wykonywali m.in. książkę obrazkową. Dzieci brały udział również w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Podczas ferii dzieci spotkały się też ze świeżo upieczonym absolwentem architektury na Uniwersytecie w Białymstoku – Tomaszem Marcinkiewiczem. Opowiadał on uczestnikom o projektach związanych z architekturą oraz swojej pasji motoryzacyjnej. Wraz z koleżanką ze studiów Moniką Bujnik pokazywali dzieciom m.in. jak rysować w perspektywie oraz przeprowadzili zabawy z plasteliną.

W zajęciach feryjnych zorganizowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury uczestniczyło ponad dwadzieścioro dzieci. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z siemiatyckimi szkołami oraz Pełnomocnikiem ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom zorganizował cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia dobywały się na salach gimnastycznych szkół oraz hali MOSiRu. Były to turnieje piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, mistrzostwa Siemiatycz w badmintonie. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz pracowników MOSiR. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek a najlepsi pamiątkowe medale i puchary. Ponadto w od 27 do 31 stycznia oraz od 3 do 7 lutego prowadzona była Zimowa Szkoła Narciarstwa Biegowego. W ramach prowadzonej szkoły codziennie 15 uczestników mogło bezpłatnie skorzystać z nart biegowych oraz zajęć z instruktorem narciarstwa biegowego.

Ze względu na duże zainteresowanie zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży organizowanymi przez miasto wyjazdami na basen zdecydowałem o kontynuowaniu wyjazdów w bieżącym roku. Zaplanowane zostały po 2 wyjazdy w miesiącu do końca roku z przerwą wakacyjną od czerwca do końca września. Łącznie 16 przewozów z możliwością zmiany pływalni. Działania mają charakter profilaktyczno-sportowy w ramach których promowane jest aktywne spędzanie wolnego czasu.

W lutym odbyło się I spotkanie warsztatowe w ramach trzeciego, ostatniego etapu projektu „Decydujmy Razem” Na spotkaniu przy licznym udziale młodzieży omówiono ideę istnienia i przedstawiono główne założenia funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz wyborów do niej w oparciu o przygotowany ostateczny projekt uchwały. Jeżeli uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta zostanie przyjęta na dzisiejszej sesji wybory do niej mogą odbyć się w czerwcu.

W związku realizowanym projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 22 stycznia rozpoczęto rekrutację do projektu. Umiarkowane zainteresowanie mieszkańców proponowaną formą wsparcia spowodowało konieczność przedłużenia procedury naboru wniosków z 19 lutego do 28 marca 2014 r.. Do 4 marca br. wpłynęło 111 wniosków.

 

W lutym i marcu do realizacji Programu Rodzina 5+ przystąpiły trzy nowe podmioty: RONDO Wiesław Gumieniak, Janusz Marciniak i Mieczysław Swajda Spółka Jawna, Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży "ANDY" oraz Salon Fryzjerski Damsko - Męski "OKSANA" Oksana Romaniuk.

Członkowie programu Rodzina 5+ otrzymają:

- 3% rabat na artykuły spożywczo-przemysłowe oprócz alkoholu i papierosów we wszystkich sklepach RONDO na terenie Siemiatycz i 10% rabat na konsumpcję i usługi w restauracji „Kresowiak”;

- 20% rabat na zajęcia sztuk walki oraz sportów walki i zajęcia aerobic-fitness prowadzone przez Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży "ANDY";

- 20% rabat na usługi dla pań i 10% rabat na strzyżenie męskie i dzieci w salonie fryzjerskim "Oksana".

 

15 lutego w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury odbył się kolejny koncert w ramach rozpoczętego z okazji jubileuszu nadania praw miejskich cyklu Muzyczna Strona Siemiatycz. Gwiazdą wieczoru była Gaba Kulka - pianistka, wokalistka i autorka tekstów, która w swojej twórczości łączy alternatywny pop, jazz czy folk.

W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 12 lutego w Gimnazjum nr 1 odbyła się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców ,, Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież” poprowadzona przez terapeutę - Elżbietą Powichrowską z Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji ,, ETAP” w Białymstoku. Podczas spotkania funkcjonował punkt informacyjno - diagnostyczny w którym rodzice mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych tj. pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz możliwości zrobienia testu uzależnienia od nikotyny. Wszystkim rodzicom zostały rozdane ulotki profilaktyczne w zakresie omawianej tematyki oraz informacja o możliwościach pomocy i wsparcia w związku z problemem uzależnień na terenie naszego regionu.

Rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu. Dotacje zostały przyznanie trzem podmiotom: Cresovii – 80 000 zł, Towarzystwu Sportowemu – 15 000 zł oraz MKS Kresowiak – Orion 13 000 zł.

Aktualnie trwa procedura rozpatrywania ofert które wpłynęły po ogłoszeniu 4 konkursów:

1) wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej,

2) wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej,

3) wsparcie realizacji programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży,

4) oraz wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.

Najwięcej ofert -14 wpłynęło na organizację wypoczynku i 11 na zagospodarowanie czasu wolnego.

Rozpoczęła się realizacja projektu Dla Siemiatycz – Razem! w którym działania skupiają się na rozwijaniu współpracy między siemiatyckimi organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi oraz podnoszeniu znaczenia tych organizacji w społeczności lokalnej. Pierwsze spotkanie odbyło się w lutym. Wzięło w nim udział 15 przedstawicieli organizacji i 10 pracowników miejskich jednostek. Projekt będzie realizowany 30 kwietnia 2015 roku. Jest finansowany w 100% przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2222 razy

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×