Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 kwietnia 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:01

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

        

Wraz z nadejściem wiosny i wzrostem temperatur zintensyfikowane zostały działania związane z miejskimi inwestycjami.

Pod koniec marca został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie planowanej budowy kompleksu sportowego z programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz zawiadomienie o planowanych odstępstwach związanych z adaptacją części pomieszczeń szkoły na zaplecze sanitarno-szatniowe zamiast proponowanych kontenerów wolnostojących. Przeprowadzono również procedurę związaną z wyborem oferty na wykonanie dokumentacji technicznej. Wpłynęła jedna oferta od Autorskiej Pracowni Projektowej – Architekt Marek Wojtecki z Białegostoku na kwotę 18 450 zł,- brutto. 3 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji, a termin wykonania został wyznaczony na 15 maja 2012 r. Obecnie kompletowane są niezbędne dokumenty do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Przygotowywany jest również wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę projektu „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach”. Do wniosku należy dołączyć pozwolenie na wycięcie drzew rosnących na terenie planowanej inwestycji oraz pozwolenie wodnoprawne, na które oczekujemy. Dokumentacja techniczna projektu została złożona do Urzędu miesiąc po terminie. Z tego tytułu miasto naliczy kary, które potrącone zostaną z wynagrodzenia wykonawcy.

Jak zapewne Państwo zauważyli rozpoczęte zostały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Podleśne” tj. ulicach: Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej, Lipowej, Leśnej, Krzywej, Klonowej, Brzozowej, Wierzbowej i Górnej w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”. Po przeprowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne przetargu wykonawcą zostało konsorcjum złożone z czterech firm. Przedstawicielem konsorcjum jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

Wkrótce rozpocznie się realizacja II etapu remontu Przedszkola Nr 1. Wykonawca – Zakład Usług Remontowo Budowlanych – Jerzy Wawryniuk został wyłoniony w drodze przetargu, do którego przystąpiło 5 firm. Zaoferowana cena za wykonanie prac wynosi 96 732 zł + podatek VAT. Zakres prac obejmuje termomodernizację ścian i pozostałej części fundamentów.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym w Siemiatyczach na profilowanie miejskich dróg gruntowych w okresie od 20 kwietnia do 30 listopada br. Stawki, jakie zostały ustalone za wykonanie tych prac, to 140 zł za godzinę oraz 50 zł za m3 uzupełniania kruszywem naturalnym i 200 zł za m3 uzupełniania kruszywem łamanym.

Remonty cząstkowe miejskich ulic wykonywać będzie w bieżącym roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Białej Podlaskiej. Planowana jest odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Zaszkolnej (od Krótkiej do Ks. Ściegiennego), Targowej i Sportowej od Mickiewicza do Stacji Ujęcia Wody.

Do końca maja odnowione zostanie oznakowanie poziome ulic. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowe „Budomost” z Białegostoku. Miasto zapłaci za wykonane prace według stawki 15 zł za m2 .

Wykonany został projekt zagospodarowania zieleńców południowo-zachodniej części Placu Jana Pawła II oraz Ronda Solidarności. Wkrótce przystąpimy do jego realizacji.

W zakresie gospodarki nieruchomościami ostatni okres związany był przede wszystkim z finalizowaniem prowadzonych wcześniej postępowań i zawieraniem aktów notarialnych.

Ostatecznie zostały zbyte z zasobu gminy 2 nieruchomości położone przy ul. Ciechanowieckiej:

- niezabudowana o pow. 7 907 m2,

- oraz zabudowana budynkiem byłej kotłowni. Z tytułu sprzedaży tych nieruchomości do budżetu Miasta wpłynęło 353 500 zł + należny podatek VAT.

W trybie bezprzetargowym na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej zbyte zostały dwie działki w rejonie ul. Górnej i Kasztanowej o łącznej powierzchni 200 m 2 za kwotę 14 680 zł. Zbyto również dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców przy ul. Wysokiej. Pierwszy z lokali zbyto za 19 826 zł, drugi 18 669 zł w obu przypadkach udzielono 80 % bonifikaty. Obecnie trwają czynności zmierzające do sprzedaży kolejnych 9 lokali: 6 przy ul. Wysokiej, i po jednym przy ul. Pałacowej,11 Listopada i Świętojańskiej

Niestety do dnia dzisiejszego nie udało się wyłonić operatora, który będzie realizował usługę miejskiego transportu zbiorowego. Na początku kwietnia został ogłoszony przetarg na świadczenie usług przewozowych. Nie wpłynęła jednak żadna oferta. Po ponownym przeanalizowaniu przygotowanej dokumentacji i założeń specyfikacji przetargowej zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Zlecone zostało opracowywanie dla naszego Miasta projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wykonawcą jest firma ARGOX Eco Energia z Warszawy wyłoniona w drodze przetargu. Koszt opracowania wyniesie 15 375 zł . Termin realizacji zlecenia określono do 22 maja 2012 r. Plan zaopatrzenia w ciepło jest dokumentem wymaganym przez ustawę prawo energetyczne. Powinien zostać opracowany co najmniej raz na 15 lat i aktualizowany co 3 lata.

Zamówiony został przystanek komunikacji miejskiej, który będzie usytuowany na osiedlu Wysokie. Montaż planowany jest w pierwszej połowie maja.

Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, do której stawili się mieszkańcy miasta urodzeni w 1993 r. Na miejskich listach znalazło się 119 mężczyzn i 5 kobiet. Przed komisją lekarską stawiło się 109 osób, spośród których 102 uznano za zdolne do służby wojskowej i przyznano im kategorię A. Osoby, które nie stawiły się przed komisją kwalifikacyjną przebywają za granicą. 

Ostatecznie ustalono skład grupy, która weźmie udział w 40 godzinnych warsztatach „Szkoły dla rodziców”. Grupa licząca 15 osób będzie spotykała się cyklicznie przez 10 tygodni w każdy poniedziałek. Koszt warsztatów wyniesie 5 000 zł. Obejmują one następujące bloki tematyczne:

- wyznaczanie granic,

- uczucia- rozpoznawanie i nazywanie,

- zachęcanie do współpracy z najbliższymi, komunikacja interpersonalna,

-stosowanie kar,

-rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie,

-zachęcanie do samodzielności,

-pomocna pochwała i zachęta,

- „wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od grania ról.

Staramy się o wprowadzanie w naszym mieście nowych form działań profilaktycznych. 26 maja 2012 r. w godz. 9.00-22.00 na hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach odbędą się regionalne warsztaty młodzieżowe Pod hasłem Profilaktyka a Ty.

Przewidywana liczba uczestników to 300 uczniów. Przystanek "PaT" to ogólnopolski program wpisany do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

Główne cele Przystanku "PaT" to tworzenie społeczności aktywnej lokalnie, przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz wyzwalanie i wzmacnianie postaw kreatywnych młodzieży. Siemiatycki „PaT” pozwoli na zintegrowanie młodzieży naszego powiatu. Z budżetu Miasta zostanie przeznaczone na ten cel 6 000 zł. Udział finansowy zapewniają też wójtowie gmin z naszego powiatu.

W związku z nikłym zainteresowaniem przedsiębiorców handlujących alkoholem, udziałem w szkoleniach organizowanych przez Urząd Miasta na temat świadomego i zgodnego z prawem handlu alkoholem przy współpracy z Zespołem Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach został opracowany szablon listu skierowanego do przedsiębiorców, w którym uwrażliwia się na zakaz sprzedaży napojów alkoholowych niepełnoletnim oraz prezentuje najnowsze dane statystyczne dotyczące niepokojącego wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży (w tym także destrukcyjnego picia „do utraty świadomości”). W liście zawarte są również informacje dające podstawę do legitymowania potencjalnych kupujących oraz dotyczące konsekwencji, jakie mogą dotknąć sprzedających alkohol niepełnoletnim. Powyższe listy wysyłane są razem z opinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawaną w toku postępowania o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W naszym mieście ruszyła ogólnopolska kampania społeczna skierowana do młodych użytkowników serwisów społecznościowych „Dbaj o fejs”. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem prywatności w sieci. Inspiracją do stworzenia kampanii „Dbaj o Fejs” była rosnąca liczba zgłoszeń trafiających do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży z prośbą o pomoc w sytuacjach zagrożenia podczas korzystania z Internetu - dotyczących nierozważnego publikowania informacji oraz zdjęć na portalach społecznościowych, jak również ustalenia badawcze, z których wynika, iż dynamicznie rośnie popularność tych serwisów.

Z końcem kwietnia kończy się realizacja projektu „Skuteczne NGO Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi”. W wyniku prac przedstawicieli organizacji z samorządem ukonstytuowała się Rada Pozarządowa Miasta Siemiatycze oraz opracowany został dokument Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017. Strategia wyznacza podstawowe kierunki współpracy miasta z organizacjami oraz zadania. Na dzisiejszej sesji Rady strategia ta zostanie poddana pod głosowanie Wysokiej Rady. Projekt został w całości sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniach 28-29 kwietnia br. miłośników piłki ręcznej zapraszamy do udziału w Podlaskim Festiwalu Piłki Ręcznej. Miasto jest współorganizatorem festiwalu, który wzbogaci tegoroczne imprezy sportowe wpisane w kalendarz imprez z okazji 470-lecia nadania praw miejskich Siemiatyczom. W trakcie meczu w niedzielę o godz. 17:00 odbędzie się mecz gwiazd – Drużyna Burmistrza Miasta Siemiatycze vs Reszta Świata. Zapraszam wszystkich do kibicowania.

Z tego miejsca pragnę również zaprosić na obchody 221 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczynamy nabożeństwem w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 9.30. O 10 rozpocznie się msza święta w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. Złożenie wieńców będzie miało miejsce ok. godz. 11.30.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2212 razy