Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta 27 listopada 2019 r.

poniedziałek, 09 grudzień 2019 12:33

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Zaledwie miesiąc temu przedstawiałem Państwu sprawozdanie z bieżących spraw miasta, dzisiejsze więc, będzie zdecydowanie krótsze.

Na początek bardzo dobra informacja dotycząca pozyskania kolejnych środków, w wysokości 15 mln. zł, na budowę pływalni. Nie ukrywam, nie było łatwo. Problem polegał na tym, że Urząd Marszałkowski miał problem z właściwą oceną  naszego wniosku. Przyjęte przez nas rozwiązania były chyba zbyt innowacyjne. Batalia o przyznanie dofinansowania była długa i wyczerpująca. Zakończyła się sukcesem i jest to powód do radości i satysfakcji. W sumie na budowę pływalni pozyskaliśmy 21 mln. zł środków zewnętrznych i jest to najwyższe dofinansowanie w historii miasta. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w podejmowanych działaniach dobrym słowem, pozytywną energią i wiarą w sukces. Już za rok będziemy mogli oddać inwestycję do użytkowania, ku uciesze dzieci, młodzieży i dorosłych.

Miesiąc temu informowałem Wysoką Radę o zakończeniu prac remontowych związanych z adaptacją budynku przy amfiteatrze na świetlicę środowiskową – Siemiatycki Klub Juniora. W ostatnim okresie zakupione zostało wyposażenie placówki i zbliżamy się do terminu jej uruchomienia.

Zakończona została budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie ulicy Gen. Władysława Andersa. Dzięki budowie tego odcinka w mieście jest już blisko 3 km ścieżek rowerowych, z których chętnie korzystają mieszkańcy.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek miasta o rozszerzenie zakresu robót w ramach pogłębionej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 o wymianę pokrycia dachowego części sportowej budynku i remont dachu na części dydaktycznej. Wykonanie tych dodatkowych robót poprawi stan techniczny budynku, a przede wszystkim zapewni trwałość zakładanych parametrów termomodernizacyjnych.

7 listopada ogłoszony został  przetarg na remont części pomieszczeń parteru budynku byłej synagogi. Głównym założeniem remontu jest dostosowanie budynku do potrzeb funkcjonowania Klubu Senior +, a przy okazji odnowienie sali która jest również wizytówką naszego miasta. Zakres prac obejmuje między innymi rozebranie boazerii, remont ścian i filarów sali głównej oraz hallu, przebudowę instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z wymianą opraw, częściową wymianę i remont posadzki na parterze, renowację drzwi wewnętrznych. Zakupione zostanie również wyposażenie klubu : stoły, krzesła, kanapa, fotele, komputer i telewizor. Dodatkowo pomieszczenie socjalno-gospodarcze zostanie wyposażone w: lodówkę, zmywarkę, meble kuchenne, umywalkę i przepływowe podgrzewacze wody. Prace remontowe poprawią dostępność budynku dla  osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie w schodołaz i rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich oraz obniżenie progów. Zaplanowany zakres usunięcia barier architektonicznych nie jest w pełni satysfakcjonujący jednak należy pamiętać, że jest to budynek zabytkowy i planowany zakres prac musi odbywać się za zgodą Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wprowadzone rozwiązania mające zwiększyć dostępność budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych są więc kompromisem między zachowaniem substancji zabytkowej a dostosowaniem do bieżących potrzeb. Inwestycja będzie realizowana dzięki otrzymanej dotacji z Wieloletniego Programu „Senior +” w wysokości 150 tys. zł. Zakończenie prac jest planowane do końca grudnia br.  Tak więc  sesja Rady na zakończenie roku odbędzie się, z dużym prawdopodobieństwem, w odnowionej już sali.

Prace remontowe związane z utworzeniem Klubu Seniora nie wyczerpują potrzeb w zakresie remontów obiektów Siemiatyckiego Ośrodka Kultury stąd też, złożone zostały dwa kolejne wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1) na zabezpieczenie substancji zabytku - dawnej Synagogi, poprzez zakończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach bocznych. Wartość zadania szacowana jest na 165 127 zł , z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 82 241 zł.

2) drugi wniosek dotyczy rewaloryzacji budynku dawnej oranżerii. Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę posadzki na sali głównej. Wartość zadania została oszacowana została na 369 247 zł, z czego wnioskowana kwota wynosi  183 147 zł.

Poza tymi wnioskami przygotowany jest wniosek na wymianę C.O. w budynku oranżerii oraz zakup wyposażenia do budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w tym sali koncertowej. Wartość zadania oszacowano została na 607 467 zł. Wnioskujemy o dofinansowanie zadania w  80 % tj. o kwotę dotacji 485 974 zł.

W dalszym ciągu oczekujemy na decyzję w sprawie wniosku pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”. Wniosek został złożony w lipcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę amfiteatru (pow. ok. 1760 m2 na 2000 miejsc siedzących), wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi komunikacyjne, budynek sanitarny), przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Grodzieńskiej oraz montaż monitoringu wizyjnego na rewitalizowanym terenie. Przebudowa targowiska miejskiego zakłada wykonanie pawilonów handlowych w technologii modułowej oraz wiaty do handlu warzywami wraz z instalacją wodociągową, sanitarną, linią zasilającą oraz oświetleniową. Koszt inwestycji łącznie z wykonaniem dokumentacji oraz nadzorem budowalnym wynosi 12 538 337 zł, z czego Miasto stara się o uzyskanie dofinansowania w kwocie 8 861 446 zł.

Niestety nie udało się pozyskać środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekt „Szlakiem bioróżnorodności „Nad Zalewem” zakładający zagospodarowanie terenów od zachodniej części zalewu nr 1, od amfiteatru do skateparku przy stadionie, wraz z budową kładki na rzece. Koszt wykonania projektu oszacowano na 2 061 943 zł , z czego miasto starało się o dofinasowanie w kwocie w wysokości 1 784 016 zł.  Zagospodarowanie tego fragmentu miasta  stanowi istotne uzupełnienie istniejących terenów rekreacyjnych dlatego też w miarę pojawiających się możliwości będą podejmowane dalsze starania o dofinansowanie tej inwestycji.         

Zakończono prace nad dokumentacją do przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze” na okres marzec-grudzień 2020 roku. W ogłoszonym przetargu uwzględnione zostały wszystkie lipcowe zmiany wprowadzone w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym sposób rozliczania z wykonawcą usługi tj. za każdą tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Termin składania ofert upłynął w ostatni piątek. Została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak ze względu na cenę przekraczającą tzw. próg unijny w procedurze zamówień publicznych, przetarg został unieważniony.

Miesiąc listopad to przede wszystkim obchody naszego Święta Narodowego. Przedłużony weekend sprzyjał organizacji szeregu imprez w których licznie uczestniczyli mieszkańcy. Poza oficjalnymi uroczystościami, 101 rocznicy odzyskania niepodległości, z udziałem pocztów sztandarowych, obchody uświetniły:  koncert niepodległościowy "Myśląc Ojczyzna", niepodległościowy turniej brydża, Biegi i Sztafeta Niepodległości,  koncert pt. „…mnie ta ziemia od innych droższa…”, wystawa plenerowa na placu Jana Pawła II. To wszystko nie byłoby możliwe, bez zaangażowania wielu osób, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję za wspaniale wykonaną pracę.

W listopadzie świętowaliśmy także 35-lecie działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Podlasie". W jubileuszowym koncercie zaprezentowali się tancerze zespołu, a także ci, którzy już zakończyli swoją przygodę z tańcem, bądź kontynuują ją w innych formacjach. Jubileusz zespołu zbiegł się z 20-leciem działalności Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie". Stowarzyszenie jest jedną z najbardziej aktywnych grup w naszym sektorze pozarządowym. Zrzesza przyjaciół i rodziców członków zespołu. Jest głównym organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich "O Podlaską Szyszkę". Doceniając wkład "Małego Podlasia" w kultywowanie tradycji ludowych, w czasie uroczystości w imieniu mieszkańców podziękowałem 34 zasłużonym dla organizacji osobom, w tym twórcy zespołu Krzysztofowi Szyszko, za wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą.

Dwa miejskie przedszkola Nr 3 i Nr 5, zostały docenione na arenie wojewódzkiej. Znalazły się bowiem w gronie laureatów konkursu "Europo Jesteśmy z Tobą - 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych". Nasze przedszkola promują nowe formy przeżywania świąt narodowych i państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Do udziału w wydarzeniach często zapraszani są także rodzice i mieszkańcy miasta. Integracji sprzyjają także inne akcje, w tym np. wspólnego sadzenia roślinności, jak to miało ostatnio miejsce w Przedszkolu Nr 5, gdzie posadzonych zostało blisko 200 drzewek. To także zasługa wolontariuszy, osób spoza placówek szkolnych czy przedszkolnych, które włączają się w różnorodne projekty.

Właśnie o pracy społecznej i wolontariacie będziemy mówić w czasie  Gali Wolontariatu, która odbędzie się w Siemiatyczach po raz pierwszy, już 3 grudnia. Podczas Gali zostaną rozdane między innymi nagrody w Konkursie na Najaktywniejszego Wolontariusza. Gala będzie doskonałą okazją do spotkania osób, które łączy wolontariat oraz chęć niesienia pomocy innym. Miasto jest partnerem tego wydarzenia.

Nasze Miasto często przystępuje do ogólnopolskich czy nawet międzynarodowych inicjatyw.  Ostatnio włączyliśmy się w obchody 30. rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada w przedszkolach i szkołach przeprowadzone zostały pogadanki i lekcje tematyczne.  W godzinach porannych, w budynku dawnej synagogi, spotkałem się z liczną grupą 6-latków z trzech miejskich przedszkoli. Tego dnia wszystko zostało przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych – nie zabrakło miękkich materacy i poduszek, strefy odpoczynku przygotowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., fabryki cukierków, zajęć plastycznych i profesjonalnej sesji zdjęciowej. Przewodnim kolorem wydarzenia był niebieski, który wyraża zaangażowanie w obronę praw najmłodszych, dlatego też uczestnicy projektu ubrani byli w niebieskie barwy. Najważniejszym punktem całego spotkania  była rozmowa z dziećmi, na temat ich praw. W tej części pojawiały się także pytania dodatkowe, dotyczące dzieciństwa, ulubionych zabaw, sportu czy mojej pracy. Przedszkolaki przygotowały także „występy niespodzianki”, a po wykonaniu wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z radością korzystały z przygotowanych zabaw.

Szczegóły dotyczące wydarzeń planowanych jak również tych, które zostały już zrealizowane wraz z materiałem fotograficznym znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta. By być na bieżąco zachęcam do regularnego odwiedzania portalu.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 722 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:28