Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2015 r.

piątek, 30 październik 2015 07:32

Pani Przewodnicząca Wysoka Rado,

Zanim Rada Miasta przystąpi do debaty nad projektami uchwał skierowanymi na dzisiejsze obrady przedstawię krótką informację o aktualnym stanie realizowanych zadań. Jak zwykle zacznę od inwestycji.

Zakończono realizację zadania pod nazwą „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie obejmowało budowę ul. Sadowej i przebudowę ul. Annopolskiej o łącznej długości 852 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”. Wartość kontraktu wyniosła ok. 1 040 tys. zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne ok. 519 tys. zł.

Zadanie to było końcowym etapem przedsięwzięcia, w którym w ciągu 3 lat przebudowane zostało 4 112 mb ulic na osiedlu Annopol (ul. A. Jabłonowskiej, Żeromskiego, Ogrodowa, Jabłoniowa, Wiśniowa, Szpitalna, Sadowa i Annopolska). Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł niebagatelną kwotę 7 mln 740 tys. zł, w tym 3 mln 550 tys. zł dotacji z budżetu państwa.

1 września zakończono główne prace termomodernizacyjne miejskich budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu pracami termomodernizacyjnymi zostały objęte budynki siemiatyckich przedszkoli, Szkoły Podstawowej nr 1 i Urzędu Miasta. Zakres prac obejmował:
- we wszystkich przedszkolach modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, oraz dodatkowo w Przedszkolu Nr 3 docieplenie ścian, oraz wymianę   drzwi i 33sztuk okien,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 również modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, oraz docieplenie ścian , ocieplenie stropodachu i montaż 1 szt. drzwi,
- z kolei w Urzędzie Miasta docieplono ściany, ocieplono dach, który został pokryty blachą powlekaną trapezową, wymieniono 8 okien piwnicznych i drzwi do kotłowni, oraz dokonano wymiany kotła gazowego c.o. Prace termomodernizacyjne realizowała firma SATO Spółka z o. o. z Białegostoku.

Koszt zrealizowanej inwestycji w 2015 r. wyniósł 1 mln 95 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania uzyskanego z NFOŚiGW 652 tys. zł.

W połowie października przystąpiliśmy do wykonania chodnika z kostki brukowej ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Sportowej do ul. Chopina. Prace wykonywane są systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Miasta Siemiatycze.

Na początku października podpisano umowę z firmą Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe z Olsztyna na opracowanie założenia projektowego budowy basenu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji przetargowej oraz uczestniczenie w charakterze doradcy w procesie przetargowym i nadzorowanie prac projektowych. Przygotowanie dokumentów do przetargu przewidziane jest do 9 grudnia. Koszt usługi wyniesie 30 tys. zł + podatek VAT.

Mając na uwadze plany inwestycyjne na przyszły rok przygotowywany jest wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczący dofinansowania przebudowy ulicy Nadrzecznej. Przyjęta nazwa zadania to „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693”. Planujemy ubieganie się o środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W ramach planowanego zadania przewiduje się przebudowę odcinka ulicy Nadrzecznej o dług. 487 mb w zakresie: modernizacji nawierzchni bitumicznej, budowy kanału deszczowego, parkingów, chodników i zjazdów, ciągu pieszo-rowerowy z oświetleniem oraz oznakowania pionowego i poziomego. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 2 mln 575 tys. zł. Chcemy wnioskować o przyznanie dotacji w wysokości 50% kosztów zadania.  

Od 2013 r. w naszym mieście obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Obecnie dobiega końca umowa z aktualnym wykonawcą obsługującym system tj. MPO Białystok. W związku z tym ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Siemiatycze na lata 2016-2017. Termin składania ofert upływa 17 listopada br. o godz. 10.00.

W ramach gospodarowania nieruchomościami w ostatnim okresie sprzedano 2 miejskie działki położone przy ul. Szpitalnej. W przetargu sprzedano działkę o powierzchni 390 m2 za kwotę 39.400,00 zł + 23% podatek VAT. Natomiast w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedano działkę o pow. 97 m2. Wartość działki została ustalona na podstawie operatu szacunkowego na 9 700 zł netto.
          
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego miasto podpisało umowę na dowożenie 18 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w roku szkolnym 2015/2016. Zleceniobiorca Firma AKJOM Mariusz Sycewicz posiadający stosowne uprawnienia oraz samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, jest zobowiązany do ubezpieczenia uczniów oraz zapewnienia im opieki podczas przewozu. Godziny przejazdów są dostosowane do potrzeb uczniów, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły specjalnej. Dzienny limit nie może przekroczyć 48 km. Stawka za kilometr wynosi 7 zł łącznie z podatkiem VAT.

W ramach wyrównywania szans uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto, przyznane zostały stypendia szkolne o charakterze socjalnym. W bieżącym roku szkolnym ze stypendium w wysokości 85 zł,90 zł lub 95 zł miesięcznie, w zależności od sytuacji finansowej rodziny, będzie korzystało 190 uczniów.

Wkrótce uzupełniony zostanie księgozbiór w bibliotekach szkolnych. W ramach programu promującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży "Książka naszych marzeń" na ten cel miasto otrzymało dotację w wys. 4 340 zł.

Często na posiedzeniach Rady i komisji pojawia się temat realizacji zadań oświatowych i ich kosztu. Dlatego zlecony został audyt funkcjonowania szkół. Jestem już w posiadaniu raportu z tego audytu. Po jego analizie Radzie zostaną przedstawione wnioski i ewentualnie propozycje zmian do wprowadzenia.

Nowy rok szkolny to również zintensyfikowanie działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. W ostatnim czasie dużym problemem w naszym kraju są dopalacze. W piątek 25 września br. w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja poświęcona temu zagadnieniu.  Wzięli w niej udział przedstawiciele oświaty i zainteresowani tematem pełnoletni mieszkańcy miasta. W trakcie konferencji omówiony został temat dopalaczy zarówno od strony terapeutycznej, medycznej jak i prawnej. W spotkaniu uczestniczyły m.in. osoby pracujące z młodzieżą. Zwrócono uwagę zebranych na ważną rolę domu i panujących w nim relacji jako najważniejszych czynników chroniących przed uzależnieniami. Zaprezentowano także możliwości wsparcia rodzin osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi tj.: możliwość uczestnictwa dziecka w programie wczesnej interwencji wobec osób młodych które zostały przyłapane na używaniu narkotyków bądź alkoholu ( FreD goes net) lub w projekcie Candis - indywidualnym programie terapii dla osób mających problem z powodu używania marihuany lub haszyszu. Konferencję poprowadzili: Wojciech Powichrowski - terapeuta Stowarzyszenia „DROGA”, NZOZ Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP” prowadzący terapię w Siemiatyczach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; Marcin Usakiewicz - starszy ratownik medyczny, członek Polskiej Rady Ratownictwa Medycznego i Joanna Rzepniewska -  podkom. specjalista wydziału prewencji KWP w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział 51 osób.

Od 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna w ramach porozumienia z powiatem siemiatyckim realizuje zadania biblioteki powiatowej. Kwota jaką płaci za to powiat to 12 tys. zł w skali roku. We wrześniu zwróciłem się do zarządu powiatu o zwiększenie dotacji na prowadzenie biblioteki powiatowej w 2016 r. do 20 tys. zł. Niestety odpowiedź zarządu powiatu jest odmowna, a argumentem są bliżej nieokreślone uwarunkowania budżetowe.

22 września br. po raz pierwszy w naszym mieście został zorganizowany Dzień bez Samochodu. Wydarzenie zyskało poparcie i zainteresowanie mieszkańców. Przez cały dzień można było korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Przed godz. 16.00 pod Urząd Miasta przyjechały całe rodziny, grupy przyjaciół i znajomych. Wspólny przejazd ul. Pałacową, konkursy sportowe, tor ruchu drogowego, bezpłatny przegląd rowerów stanowiły tylko część programu. W akcję włączyły się również straż i policja. Oznakowanych zostało blisko 40 rowerów, dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny symulator zderzeń. Straż Pożarna prezentowała podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Nagrodę główną rower miejski, przyznano trzypokoleniowej rodzinie z Siemiatycz, która najliczniej uczestniczyła w przejeździe. Obchodom Dnia bez Samochodu towarzyszyło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku urzędu miasta z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego.

Za nami wyjątkowy sezon wakacyjny. Z końcem września zakończył działalność Punkt Informacji Turystycznej przy Placu Jana Pawła. W okresie od maja do września 2015 r. prowadzony przez Miasto Punkt IT odwiedziło 1197 osób. Wśród turystów zagranicznych Siemiatycze punkt IT odwiedziły osoby z Niemiec, Anglii, Norwegii, Białorusi, Ukrainy. Turyści poszukiwali w punkcie informacji o mieście, ale także o miejscowościach położonych na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dzięki inwestycjom, również nasze zalewy, poza miejscem w którym chętnie spędzają czas mieszkańcy, stają się miejscem przyciągającym turystów. Siemiatyckie zalewy wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną znalazły się wśród 10 najlepszych produktów turystycznych woj. podlaskiego w rankingu Podlaskiej Organizacji Turystycznej - 8 października w Suwałkach odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów i wyróżnień przyznanych przez Kapitułę Konkursu, podczas której miałem przyjemność odebrania wyróżnienia z rąk Wicemarszałka Województwa Anny Naszkiewicz.

Mam do przekazania Państwu jeszcze jedną miłą wiadomość, otóż Biogazownia Przedsiębiorstwa Komunalnego została nagrodzona w konkursie Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015. W konkursie wyróżniono projekty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, podniosły atrakcyjność i konkurencyjność regionu oraz podniosły jakość życia mieszkańców. W głosowaniu internetowym siemiatycka biogazownia uzyskała ponad 13 tys. głosów tj. więcej niż stadion w Białymstoku czy obwodnica Przemyśla. Biogazownia została również nominowana do tytułu Symbol 2015 w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję Monitora Biznesu – dodatku do Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego dodatku Dziennika Gazety Prawnej.

W ostatnich miesiącach miejską infrastrukturę sportowo–rekreacyjną wzbogaciła Trasa Zdrowia. 9 instalacji trasy wraz z opisami zostało rozmieszczonych wokół zalewu Nr 1. Trasa powstała dzięki wsparciu pozyskanym przez Miasto z Fundacji V4Sport, która jest głównym operatorem Programu PZU Trasy Zdrowia. PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks sportowo-rekreacyjny. Każdy punkt trasy zawiera tablicę z dokładnym opisem sugerowanych ćwiczeń dla dorosłych, dzieci i seniorów. To kolejna oferta miasta, która ma zachęcić mieszkańców do spędzenia wolnego czasu zdrowo i aktywnie.

W październiku rozpoczęły się bezpłatne przejazdy na basen do Parku Wodnego w Siedlcach. Dotychczas z wyjazdów skorzystało 100 osób. Zwykle zgłasza się więcej chętnych niż posiadamy miejsc w autobusie i tworzona jest lista rezerwowa. Kolejne wyjazdy zaplanowano na niedziele   8 i 22 listopada. Akcja będzie kontynuowana również w grudniu. Jej koszt miesięczny wynosi ok. 1200 zł. Bilety na basen zakupują sami zainteresowani.

Kontynuowane są działania mające na celu wsparcie przedsiębiorczości i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Raz w miesiącu w Urzędzie Miasta organizowane są spotkania ze specjalistą ds. funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego. To już końcówka tegorocznych konsultacji, dlatego warto skorzystać z fachowej wiedzy. Konsultacje są bezpłatne, najbliższy termin to 18 listopada br. Zainteresowane podmioty gospodarcze otrzymują również z Urzędu Miasta raporty o dostępnych środkach zewnętrznych na wsparcie działalności. Jeden raz w miesiącu raport przesyłany jest do blisko 200 osób.

W ostatnich miesiącach przeprowadzona została przez Regionalną Izbę Obrachunkową kompleksowa kontrola miasta. Natomiast na przełomie września i października w Urzędzie Miasta prowadzona była kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Kontrolowane były zagadnienia dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta (np. ilość zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania). Weryfikowane było również osiągnięcie zaplanowanego przez gminę wzrostu liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej. Jednym z kontrolowanych zagadnień było także egzekwowanie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie podłączenia ich do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Aktualnie oczekujemy na protokóły z obu kontroli.

Jak Państwo wiedzą Urząd Miasta jest posiadaczem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. W ramach obowiązującego Systemu przygotowany został opis procedur najczęściej realizowanych w Urzędzie - tzw. Karty Usług. We wrześniu dokonano przeglądu kart usług pod katem ich aktualności oraz przejrzystości przekazu. Raport z przeglądu kart usług obejmował okres od 01 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. Na dzień obecny katalog usług obowiązujących w Urzędzie Miasta Siemiatycze zawiera 71 kart. W miesiącach wakacyjnych dokonywano aktualizacji kart usług. Zmiany kart, były wynikiem zmiany obowiązujących przepisów. 33 wynikały ze zmiany podstawy prawnej, opracowano 20 nowych kart i 5 anulowano. Karty usług są dostępne w wersji papierowej w Urzędzie oraz w wersji elektronicznej na stronie miasta. Mam nadzieję, że opracowane karty ułatwiają mieszkańcom załatwianie spraw w naszym urzędzie.

We wrześniu wśród osób odwiedzających Urząd Miasta przeprowadzono badanie poziomu satysfakcji klienta. Ankietę wypełniło 197 osób. Ankietowani wysoko ocenili funkcjonowanie Urzędu Miasta. 100% badanych było zadowolonych z kontaktu z pracownikami Urzędu. Respondenci ocenili, że pracownicy są uprzejmi, udzielają konkretnych odpowiedzi oraz są stosownie ubrani. W 2015 r. najważniejsze dla klientów w zakresie obsługi były: uprzejmość pracowników, udzielanie konkretnych odpowiedzi oraz krótki czas oczekiwania na obsługę. Jednocześnie zostały zgłoszone uwagi do godzin pracy Urzędu. Większość osób wypełniających ankietę wskazywała na potrzebę wydłużenie godzin pracy urzędu. W związku z tym planuję w najbliższym czasie zmianę godzin pracy urzędu w czwartki od 9.00 do 17.00.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2311 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 14:24

Kalendarz imprez

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
×