Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Najważniejsze inwestycje i projekty edukacyjne 2021 roku - podsumowanie

czwartek, 30 grudzień 2021 14:57
Mozaika kolorowych zdjęć z realizacji projektów i wydarzeń 2021 roku Mozaika kolorowych zdjęć z realizacji projektów i wydarzeń 2021 roku

Drodzy Mieszkańcy Siemiatycz, Szanowni Państwo

wraz z końcem roku podsumowujemy mijający czas. Ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych, pandemia zmieniła świat, obostrzenia i rygory stały się codziennością. Doceniamy ponad wszystko spokój i zdrowie. Na 2021 rok planowaliśmy budżet w wysokości 85 mln zł. Był to jeden z najwyższych budżetów w historii miasta, co więcej kwota ta uległa zwiększeniu i wyniosła ponad 91 mln zł. Zakładaliśmy przeprowadzenie kilkunastu dużych inwestycji, większość z nich zakończyliśmy z sukcesem. To, czego nie udało się zrealizować zostawiamy na rok przyszły. Nasza praca, gospodarność i nasze pomysły zostały zauważone w kraju. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie pn. Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych miast w perspektywie 2035 roku, wskazał Siemiatycze jako „miasto dobrego życia” w woj. podlaskim, przyjazne mieszkańcom, zapewniające im dobre warunki życia, będące w dobrej sytuacji finansowej. Nasze Miasto znalazło się także na 2. miejscu w województwie podlaskim oraz na 37. miejscu w kraju w rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020, w kategorii miasta powiatowe. W tej grupie oceniano 267 jednostek samorządowych. To ogromny sukces. Pandemia nie zatrzymała inwestycyjnego pędu, który towarzyszy nam od dobrych dziesięciu lat. Zdecydowaną większość inwestycji zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych i z budżetu państwa. Prawie 14 milionów złotych to pozyskane w 2021 roku pieniądze z różnych funduszy i programów, które dzięki naszym staraniom i naszej pracy zasilą  bądź częściowo już zasiliły budżet Siemiatycz. Oby ta dobra passa towarzyszyła nam w kolejnych latach. Poniżej, najważniejsze inwestycje i projekty edukacyjne 2021 roku.

Z wyrazami szacunku oraz najlepszymi życzeniami na 2022 rok

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

INWESTYCJE

Budowa amfiteatru, pawilonów handlowych na targowisku Manhattan oraz utworzenie sieci monitoringu wizyjnego

Realizacja inwestycji zmieniła w sposób zasadniczy okolice mini targowiska przy ul. Grodzieńskiej oraz terenów rekreacyjnych przy amfiteatrze. Termin zakończenia budowy amfiteatru, pierwotnie planowany w 2021 r., został przesunięty na wniosek wykonawcy. W amfiteatrze z miejsc siedzących skorzysta 2000 osób. Stanowisko dla obsługi technicznej, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe ułatwią organizację wydarzeń o charakterze ponadloklanym. W okolicy pojawi się kilkanaście słupów oświetleniowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy. W ramach rewitalizacji części miasta przy zalewie nr 1 powstały także dwa zespoły pawilonów usługowych na targowisku Manhattan. Uzupełnienie zabudowy targowej stanowią pawilon sanitarny, altana śmietnikowa oraz otwarte wiaty handlowe. Pawilony są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Targowisko korzysta z energii słonecznej dzięki zamontowanej na pawilonach instalacji fotowoltaicznej. Miejsce do handlu zostało zabezpieczone w nowy parking. Do jednego z pawilonów wkrótce zostanie przeniesiony Punkt Informacji Turystycznej, tu także będzie zlokalizowany pawilon lokalnych organizacji pozarządowych. W ramach projektu rewitalizacji obszar miasta zasiliły 23 nowe punkty kamerowe. Całkowita wartość zadania to ponad 12 mln zł, większość tej kwoty – ok. 8,8 mln stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Plac Integracji Społecznej

Plac Integracji Społecznej to miejsce, które powstaje przy ul. Grodzieńskiej, w bliskim sąsiedztwie Klubu Juniora oraz Klubu Seniora. Plac ma być miejscem spotkań, zabawy i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród pierwszych urządzeń zamontowanych w nowym miejscu znalazły się drewniany wigwam, tunele, bujak, mała ścianka wspinaczkowa dla dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej. Specjalne nawierzchnie, trawniki, ścieżki chodnikowe i maty ochronne mają zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystających z instalacji. Docelowo w tej okolicy montowane będą kolejne elementy placu zabaw. Dzięki nowościom takim jak ogród zapachów i biblioteka społeczna cała przestrzeń zyska dodatkowe funkcje użytkowe jako miejsce wypoczynku i relaksu. Na realizację pierwszej części zadania Miasto otrzymało 392 tys. zł z funduszy unijnych. Całkowita wartość tego etapu wyniesie ok. 548 tys. zł.

Klub „Senior +”

Klub „Senior +” to świetlica osób starszych, która powstała przy ul. Grodzieńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu Juniora. Seniorzy, poza pomieszczeniami wielofunkcyjnymi i sanitarnymi, salą spotkań i szatnią, mają tam do dyspozycji także pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym. Budynek jest zasilany odnawialnymi źródłami energii dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym oraz pompie ciepła. Obecnie właśnie tutaj realizowane są różnorodne zajęcia z udziałem osób starszych. W celu ułatwienia komunikacji i lepszej integracji dzieci z seniorami, kluby juniora i seniora zostały połączone przejściem gospodarczym. Świetlica seniorów powstała przy wsparciu z budżetu państwa, z Programu „SENIOR+” w wysokości 147 tys. zł. Całkowita wartość zadania - 183 tys. zł.

Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej

Jednym z projektów realizowanych z myślą o rachunku ekonomicznym jak i potrzebie ochrony środowiska był montaż paneli fotowoltaicznych na miejskich budynkach użyteczności publicznej. Instalacja fotowoltaiczna powstała na Urzędzie Miasta Siemiatycze, budynku po byłym gimnazjum przy ul. Świętojańskiej, hali widowiskowo-sportowej, Szkole Podstawowej Nr 1, Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 3. W zależności od potrzeb instalacje mają różną moc, a każda z nich ma pokrywać do 100% zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Na realizację inwestycji Miasto otrzymało 920 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych. Całkowita wartość zadania – ok. 1,3 mln zł.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych

Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach projektu "Słoneczne Siemiatycze" na 85 budynkach mieszkalnych zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Mieszkańcy otrzymają dofinansowanie na zakup i montaż paneli, które wytworzą darmowy prąd ze słońca, a dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii zmniejszą obciążenie środowiska. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 1,3 mln zł. Koszt całkowity – ok. 2 mln zł.

Rozbudowa Żłobka Nr 2

Rozbudowa Żłobka Nr 2 to inwestycja realizowana przy ul. Gen. Władysława Andersa. Powstaje tam obiekt parterowy z częściowym podpiwniczeniem. Do dyspozycji dzieci i wychowawców będą dwie dodatkowe sale dziennego pobytu, dwie łazienki, szatnia, korytarz i pomieszczenie administracyjno-gospodarcze. Dzieci skorzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych tj. tablica multimedialna czy magiczny dywan. Za sprawą przebudowy wejścia głównego, nowego sprzętu ogrodowego oraz wymiany ogrodzenia zmieni się także zagospodarowanie terenu przy placówce. Rozbudowa Żłobka Nr 2 umożliwi zwiększenie ilości miejsc w żłobku o 50. Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu państwa, z Programu „MALUCH+” 2021 w wysokości 1,5 mln zł. Całkowita wartość zadania – ok. 2 mln zł.

Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim - Etap II

Prace zrealizowane w 2021 r. na osiedlu Ciechanowieckim to kontynuacja działań rozpoczętych w 2019 r. W pierwszym etapie przebudowy osiedla wykonano ok. 80% kanału deszczowego oraz przebudowano części ulic Kosynierów i E. Fieldorfa. W drugim etapie przebudowano pozostałą część ulicy Kosynierów, a także ulice L. Okulickiego, A. Grottgera, R. Traugutta,
E. Fieldorfa, Ks. S. Brzóski. Na ulicy L. Okulickiego powstał ciąg pieszo-rowerowy, a na ulicy W. Liniarskiego droga dla rowerów. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa, z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 453 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji - 768 tys. zł.

Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej z ul. Leśną

Przebudowa zmieniła organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Kasztanowej i Leśnej. W związku z budową ronda pierwszeństwo uzyskały pojazdy poruszające się po jezdni pierścieniowej. Prace uzupełniło oznakowanie pionowe oraz poziome w postaci linii i symboli na nawierzchni jezdni. Zadanie miało na celu uporządkowanie ruchu w tej okolicy, przeciwdziałanie wymuszeniom pierwszeństwa przejazdu, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa. Środki na finansowanie inwestycji w wysokości 50 tys. zł pochodziły w całości z budżetu Miasta Siemiatycze.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska – inwestycja współfinansowana przez Miasto Siemiatycze

W pierwszym etapie inwestycji drogowej na terenie Miasta Siemiatycze wykonano prace na odcinku ul. Słowiczyńskiej od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach było możliwe dzięki porozumieniu samorządów Miasta Siemiatycze, Powiatu Siemiatyckiego oraz Gminy Siemiatycze. Na jego realizację w 2021 r. Miasto Siemiatycze przekazało Powiatowi Siemiatyckiemu dotację celową w wysokości 583 tys. zł. W 2022 r. roku na ten cel  Miasto przeznaczy prawie 1,4 mln zł.  Powiat Siemiatycki na remont ul. Słowiczyńskiej otrzyma z budżetu Miasta Siemiatycze ok. 2 mln zł. W drugim etapie, w 2022 r. remontowane będą odcinki od ul. Kasztanowej do ul. C. K. Norwida oraz od ul. Słowiczej do granic miasta.

Modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25

W związku z planami przeniesienia szkoły muzycznej na ul. Świętojańską, nieruchomość po dawnym gimnazjum poddano dogłębnej modernizacji energetycznej. Zakres prac był wynikiem przeprowadzonego audytu energetycznego i objął wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian i dachu, wykonanie nowej elewacji, niezbędne obróbki i prace naprawcze, wykonanie instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, montaż kolektorów słonecznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, opraw oświetleniowych, montaż paneli fotowoltaicznych i systemu zarządzania energią. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła ponad 4 mln zł, dofinansowanie z funduszy europejskich - 2,3 mln zł. W listopadzie Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę pond 2,8 mln zł, dotyczący  realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach”. Wnioskowana kwota dofinansowania to prawie 1,3 mln zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w okolicy zalewu nr 1

Inwestycja w trakcie realizacji. Miasto uzyskało już pozwolenie na budowę ścieżki, której lokalizacja obejmie zachodnie nabrzeże zalewu nr 1, w rejonie ulicy Nadrzecznej. Projekt zakłada m.in. wykonanie robót przygotowawczych, roboty ziemne, drogowe (ścieżka rowerowa, chodnik, pobocza, elementy bezpieczeństwa ruchu), wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury. Długość trasy wyniesie ok. 600 m. Szerokość terenu pod budowę, od granicy działek do linii brzegowej, waha się od 10 do 12 m. Aby zachować jak największą możliwą ilość drzew, w określonych miejscach ścieżka piesza będzie oddzielona od funkcji rowerowej. Chodnik będzie posiadał liczne załamania, pomiędzy chodnikiem i ścieżką rowerową zaplanowano zieleniec. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,6 mln zł i częściowo zostanie sfinansowany z budżetu państwa, z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Lad.

Rewitalizacja terenów nabrzeży nad zalewem nr 1
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w okolicy zalewu nr 1 to jeden z elementów planu rewitalizacji terenów nabrzeży nad zalewem nr 1. W ramach zadania zostanie wybudowana kładka łącząca ciągi komunikacyjne po obu stronach zbiornika. W projekcie uwzględniono także rozbudowę kanalizacji deszczowej w tej części miasta, remont mostu na ul. Spacerowej; rozbudowę Placu Integracji Społecznej przy ul. Grodzieńskiej oraz zakup i montaż dodatkowych fontann pływających na zalewie nr 1. Na działania rewitalizacyjne Siemiatycze otrzymają 8,5 mln zł z budżetu państwa, z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozbudowa skweru przy ul. Gen. W. Andersa

Inwestycja w trakcie realizacji. Projekt zakłada powstanie nowych miejsc do wypoczynku pieszych i rowerzystów, wyposażonych m.in. w ławki, murki, stojaki i oświetlenie. Całość będzie dopasowana do naturalnego ukształtowania terenu wzdłuż ul. Gen. W. Andersa. Trawniki zostaną fragmentami wyniesione, pojawią się krzewy oraz rośliny ozdobne. Zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec maja 2022 r. Finansowanie będzie pochodzić w całości z budżetu Miasta Siemiatycze.

Budowa oświetlenia ulicznego

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Gen. W. Andersa (odcinek od ul. Wysokiej do ul. Górnej) zakłada wymianę starych słupów na nowe, energooszczędne. Dodatkowe oświetlenie pojawi się także przy przejściach dla pieszych. Koszt tych prac wyniesie około 120 tys. zł, ich zakończenie przewiduje się w styczniu 2022 r. Miasto przygotowało także dokumentację na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Sadowej oraz doświetlenie pięciu przejść dla pieszych na ul. 11 Listopada. Ulica 11 Listopada jest drogą krajową, dlatego też Miasto podjęło rozmowy z zarządcą drogi w kierunku zapewnienia realizacji działań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na tej ulicy.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół i przedszkoli

Inwestycja w trakcie realizacji. Cztery istniejące przejścia dla pieszych: dwa na ul. Gen. W. Andersa (przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Przedszkolu Nr 5) oraz dwa na ul. Ogrodowej (przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Nr 1) zostaną obustronnie doświetlone i dostosowane do obowiązujących standardów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość zadania - ok. 207 tys. zł, w tym 160 tys. zł to dofinansowanie z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021. Planowany termin realizacji - lipiec 2022 r. Cel - poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu.

Przebudowa ulicy Zaszkolnej

Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowa ul. Zaszkolnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Ks. P. Ściegiennego wraz z dodatkowym obustronnym oświetleniem dwóch przejść dla pieszych. Wartość zdania – 245 tys. zł, dofinansowanie w wysokości 184 tys. zł z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.

Inne zadania inwestycyjne

- utwardzenie części działki wraz z nawierzchnią z kostki brukowej w alejce na cmentarzu komunalnym przy ul. B. Głowackiego, wartość zadania – 82 tys. zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie ul. M. Konopnickiej; wartość zadania – 59 tys. zł
- przebudowa kotłowni na Os. Wysokie na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym, inwestycja Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.; w 2022 roku planowana jest przebudowa kotłowni na osiedlu Tarasy
- zakup desek eFoil - sprzęt do aktywnej rekreacji wodnej, wartość zadania – 70 tys. zł
- zakup platformy wypłycającej jeden tor basenu do głębokości ok. 0,8 m, wartość zadania - 141 tys. zł
- zakup 9-osobowego pojazdu do przewożenia osób z niepełnosprawnościami, w trakcie realizacji, wartość zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniesie ok. 144 tys. zł
- zakup 14-osobowego pojazdu elektrycznego, w trakcie realizacji, wartość zadania - 110 tys. zł, dofinansowanie z funduszy unijnych – 37 tys. zł
- przebudowa chodnika na ul. H. Sienkiewicza na odcinku prowadzącym na parking przy ul. Sportowej z budową zejścia w postaci serpentyny, wykonanie ogrodzenia części działki; wartość zadania – 49 tys. zł z budżetu miasta

 

WAŻNIEJSZE PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 Zajęcia rozwijające w przedszkolach

„Mały naukowiec”, „Przedszkolak mały, ale doskonały”, „Kreatywny przedszkolak” to tytuły projektów edukacyjnych realizowanych przez Miasto Siemiatycze w przedszkolach nr 1, 3 i 5. Dzięki dodatkowym zajęciom dzieci wzbogacają wiedzę i umiejętności na warsztatach i zajęciach takich jak:  język angielski, matematyka, przyroda, robotyka, zajęcia z elementami przedsiębiorczości czy nauka pływania. Wykorzystują przy tym nowoczesne programy i materiały edukacyjne oraz wiedzę zdobytą podczas wyjazdów m.in. na Uniwersytet w Białymstoku. Aby proces kształcenia dzieci był na jak najlepszym poziomie Miasto zadbało także o rozwój i podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez dedykowany im cykl szkoleń. Do przedszkoli trafiły nowe zabawki edukacyjne i wyposażenie. Magiczne ściany, tablice multimedialne, mikroskopy, kreatywne zestawy do zabawy i nauki to materiały, z których korzystają siemiatyckie przedszkolaki. Całkowita wartość projektów edukacyjnych realizowanych w przedszkolach miejskich to prawie 974 tys. zł, dofinansowanie z funduszy unijnych - 828 tys. zł.

Nowoczesna szkoła oknem na świat

Nowoczesna szkoła oknem na świat to projekt realizowany
w Szkole Podstawowej Nr 3. W grafiku dodatkowych zajęć pojawiły się zajęcia z doradztwa zawodowego, wyrównawcze i rozwijające, w tym pobudzające kreatywność oraz umiejętność przyswajania wiedzy. Nauczyciele korzystają z dedykowanego im cyklu szkoleń. W placówce odbywają się specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, szkoła realizuje indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ważnym elementem projektu jest pomoc stypendialna dla najzdolniejszych uczniów. Sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć i doposażenie pracowni to wartość dodana projektu edukacyjnego, na który Miasto Siemiatycze otrzymało unijne wsparcie w wysokości 762 tys. zł. Całkowita wartość zadania – ok. 846 tys. zł. Realizacja projektu zakończy się w 2023 r.

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt „Nauka pozaformalna - szansa na lepszą edukację” to przygoda edukacyjna, z której skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3. Na realizację zadania w całości szkoła otrzymała 198 tys. zł z funduszy unijnych. Uczniowie, w ramach międzynarodowej wymiany w Niemenczynie na Litwie, uczestniczyli w warsztatach artystycznych, filmowych i innych zabawach integracyjnych doskonaląc przy tym komunikację w języku angielskim.

Laboratoria przyszłości w szkołach miejskich

Projekt w trakcie realizacji zarówno w Szkole Podstawowej Nr 1 jak i w Szkole Podstawowej Nr 3. Celem zadania jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków takich jak technologia, inżynieria, sztuka czy matematyka. W katalogu wyposażenia, które wkrótce wzbogaci szkolne pracownie, znajdują się m.in. drukarki 3D z akcesoriami, sprzęt do nagrań i prezentacji osiągnięć uczniów (kamery, mikrofony, aparaty itd.) czy stacje lutownicze. Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny i praktyczny. Wartość zadania ogółem – ok. 325 tys. zł, finansowanie pochodzi w całości z budżetu państwa.

Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy 2021/2022

Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy jest najstarszym, zamiejscowym uniwersytetem, który funkcjonuje w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego od 2015 roku. W roku szkolnym 2021/2022 w zajęciach Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego uczestniczy w sumie 40 uczniów klas IV-VI miejskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3. Umowa o współpracy zawarta z Politechniką Białostocką zakłada realizację 15 spotkań edukacyjnych w formie stacjonarnej.

Młodzieżowa Rada Miasta Siemiatycze

Młodzieżowa Rada Miasta Siemiatycze IV kadencji obejmuje lata 2021-2023. Młodzi radni zostali wybrani podczas wyborów, które odbyły się 9 grudnia. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej wybrali w sumie 15 przedstawicieli. Radni reprezentują interesy siemiatyckiej młodzieży przed Burmistrzem jak i Radą Miasta Siemiatycze. Jest to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, który funkcjonuje w Siemiatyczach od 2014 r.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku 2021/2022

Siemiatycki Uniwersytet Trzeciego Wieku od dziewięciu lat cieszy się niezmiennie zainteresowaniem osób starszych. W roku akademickim 2021/2022 w zajęciach na UTW bierze udział 165 słuchaczy. Nadzór naukowo-merytoryczny nad działalnością uniwersytetu sprawuje Politechnika Białostocka. Wykłady odbywają się raz w miesiącu i prowadzi je kadra naukowo-dydaktyczna uczelni. Uzupełnieniem zajęć teoretycznych są warsztaty komputerowe, rękodzieła ludowego, kulinarne, literackie, historyczne i krajoznawcze. Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siemiatyczach jest przewidziane jako zadanie długofalowe, zależne od woli seniorów biorących udział z spotkaniach.

Klub Juniora - rozszerzenie oferty świetlicy środowiskowej

Kontynuacja projektu edukacyjnego, który rozpoczął się w 2020 r. W świetlicy środowiskowej przy ul. Grodzieńskiej dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach, w tym: plastycznych, teatralnych, kreacji multimedialnej, sportowych i matematycznych. Podopieczni klubu oraz ich najbliżsi (rodzice/opiekunowie prawni) są objęci pomocą terapeutyczną. Organizowane wyjazdy, pikniki i spotkania otwierają przed dziećmi nowe możliwości spędzania wolnego czasu poza domem rodzinnym. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych kwotą 179 tys. zł, koszt całkowity – ok. 189 tys. zł.

Klub Aktywnego Seniora

Zagospodarowanie części budynku przy ul. Grodzieńskiej na potrzeby środowiska osób starszych umożliwiło utworzenie właśnie tutaj Klubu Aktywnego Seniora. Jest to projekt adresowany do seniorów, w ramach którego osoby te korzystają z różnorodnej oferty zagospodarowania czasu wolnego. Znajdują się w niej zajęcia muzyczne, kulinarne, taneczne, plastyczne, warsztaty: zielarskie, informatyczne, z zakresu kosmetologii, o tematyce wolontariatu. Ważnym elementem są działania prozdrowotne – zajęcia z edukacji prozdrowotnej oraz poprawiające kondycję fizyczną m.in. gimnastyka na basenie. Wyjazdy do kina, teatru, opery oraz spotkania integracyjne są realizowane dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych w kwocie - 374 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi 394 tys. zł.

Twórcze zajęcia z bibliotece

"Biblioteka ogrodem słów i obrazów" to projekt, na który składają się różnorodne działania z obszaru edukacji, kultury, życia społecznego, animujące i integrujące społeczność lokalną realizowane w miejskiej bibliotece. Głównym założeniem jest kreowanie biblioteki jako nowoczesnego centrum informacji, nauki i kultury oraz miejsca odpoczynku, zabawy i relaksu, skupiającego lokalną społeczność. W bibliotece mieszkańcy mogą wziąć udział w warsztatach poetyckich i literackich, zdobyć wiedzę z podstaw grafiki komputerowej czy fotografii. Zadanie przewiduje również doskonalenie kompetencji pracowników, w tym organizację warsztatów i szkoleń w zakresie badania potrzeb kulturowych społeczności, umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, animacyjnych, integracyjnych, budowania i gruntowania partnerstwa na rzecz czytelnictwa i bibliotek; także badania, analizy, spotkania i kampanie na rzecz rozwoju czytelnictwa. Wartość całkowita zadania 123 tys. zł. Projekt jest dofinansowany z funduszy unijnych kwotą 110 tys. zł.

Pasieka miejska - nowe ule

Siemiatycka pasieka miejska to projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany od 2019 r. W 2021 r. pasiekę zasiedliło pięć nowych pszczelich rodzin, w sumie jest ich już dziewięć. Efektem ostatniego miodobrania było prawie 500 słoiczków zdrowego miodu. Rodzimy produkt jest przekazywany jako materiał promocyjny, który jak się okazuje wywołuje nie tylko uśmiech na twarzy tych, do których trafia, ale także słowa uznania za pomysłowość w realizacji proekologicznej polityki samorządowej.

Rabaty przyjazne pszczołom

Żurawki, hortensje, hosty, lipy na pniu, jadalna jarzębina, a także mieszanka ziół takich jak bazylia, tymianek, lawenda czy szałwia – to tylko niektóre z roślin przyjaznych pszczołom, które zostały posadzone w ramach projektu „Ogrody przyjazne pszczołom” na skwerze przy ul. Gen. W. Andersa oraz w okolicy zalewu nr 1. Siemiatycze wzięły udział w pożytecznej akcji dzięki dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu, które było pomysłodawcą cennej inicjatywy.   Miododajnych roślin będzie w mieście przybywać.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Innowator w budownictwie energooszczędnym – za budowę krytej pływalni w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. Konkurs pn. "Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem do sukcesu" organizowało Województwo Małopolskie we współpracy z Politechniką Krakowską.

2. miejsce w województwie podlaskim oraz 37. miejsce w kraju w rankingu pisma Wspólnota dot. wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020 – za odpowiednio realizowaną politykę inwestycyjną, w kategorii miasta powiatowe. Wspólnota to jedno z najpoczytniejszych, ogólnopolskich pism o tematyce samorządowej.

 Wyróżnienie w ramach XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." – za inwestycjęBudowa krytej pływalni w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód” w kategorii Budownictwo Niskoemisyjne PLUS OZE. Wyróżniono także wykonawcę inwestycji Zab-Bud Sp. z o.o. oraz biuro projektowe ArchitekciPL Jerzy Hnat. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Związku Powiatów Polskich oraz Polskiej Izby Budownictwa.

Perły Samorządu Samorządowy Lider Komunikacji i Promocji 2021 - wyróżnienie w obszarze komunikacji pandemicznej za kampanię "Chcesz maseczkę, wywieś wstążeczkę" realizowaną przez Miasto w 2020 r. Konkurs zorganizował Dziennik Gazeta Prawna.

Miasto dobrego życia w woj. podlaskim w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego pn. Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych miast w perspektywie 2035 roku – ocenie poddano czynniki społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne, odnoszące się do wartości oraz prawne obowiązujące w danej jednostce samorządu.

Czytany 175 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 styczeń 2022 11:42