Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy

Nawigacja

Najważniejsze projekty inwestycyjne w 2016 roku

wtorek, 03 styczeń 2017 12:52

 

 

 

"Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693" – wartość inwestycji - 1,4 mln zł w tym 700 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  W zakresie inwestycji wykonano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż zalewu wraz z oświetleniem, parkingi na 96 miejsc postojowych, zatokę autobusową. Przebudowano nawierzchnię asfaltową ul. Nadrzecznej na długości 487 mb oraz kanał deszczowy wraz z wymianą wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe. Na zmodernizowanym odcinku ulicy i ścieżce pieszo-rowerowej  wprowadzona została nowa organizacja ruchu.  

Nadrzeczna


„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1” - wartość projektu ok. 294 tys. zł. Lokalizacja pływalni przewidziana jest w miejscu placu apelowego pomiędzy zachodnim skrzydłem szkoły a halą widowiskowo-sportową. Zgodnie z założeniami do projektu obiekt krytej pływalni składa się z kilku zespołów funkcjonalnych: zespół wejściowy, szatniowo – sanitarny, basenowy, saunowy, zespół personelu i administracji oraz zespół techniczny. Konstrukcja hali basenowej pomieści: nieckę basenu pływackiego o wymiarach 25,03 na 12,5 m z sześcioma torami, basen rekreacyjny o powierzchni 56,57 m2 z atrakcjami wodnymi, dwie wanny do hydromasażu - jacuzzi wolnostojące oraz wodny plac zabaw dla dzieci z zagłębieniem w posadzce o powierzchni 15,48 m2 z urządzeniami tryskającymi wodą.

projekt basenu


 „Plac zabaw na osiedlu POM przy ul. Ciechanowieckiej” - wartość zadania ok. 34 tys. zł. Na nowym placu zabaw znajdują się m.in. huśtawki, bujaki (typu sprężynowiec), bocianie gniazdo dla małych dzieci, wiszący most i wieżyczka z dwoma podejściami, karuzela, równoważnia. Projekt budowy zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego.

plac zabaw

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siemiatycze” – wartość projektu – ok. 32 tys. zł, w tym 31 tys. zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach projektu z 49 nieruchomości położonych na terenie miasta usunięto ok. 91 ton wyrobów zawierających azbest.

„Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze” – wartość zadania - 20 tys. zł w tym ponad 13 tys. zł dofinansowania z Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014–2020. Wykonano remont elewacji zewnętrznej komunalnego budynku mieszkalnego, zamieszkałego przez 2 rodziny romskie przy ul. Krótkiej. Zakres prac obejmował wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV, obłożenie ścian zewnętrznych deską szalunkową oraz odnowienie cokołów i murowanej przybudówki.

ul. Krótka


„Maluch” – dotacja na funkcjonowanie żłobka miejskiego w wysokości ponad 158 tys. zł. W ramach programu w latach poprzednich wyremontowano sale żłobkowe, wejście i pomieszczenia na wózki, zainstalowano windę dla niepełnosprawnych oraz zakupiono stoliki, krzesła, leżaki, zabawki i szafki do szatni żłobkowej. W 2016 roku pieniądze przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki.

żłobek 1

żłobek 2

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” - wartość projektu realizowanego od 2014 r. to blisko 2,3 mln zł, miasto pozyskało 2,2 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu 200 gospodarstw domowych od 2014 r. korzysta z nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz darmowego dostępu do Internetu. 300 mieszkańców Siemiatycz ukończyło darmowe kursy komputerowe. W mieście utworzono  bezpłatne punkty dostępu do Internetu.
 
„Budowa dwuprzewodowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na Osiedlu „Sady" w Siemiatyczach" – wartość projektu ok. 1,5 mln zł. W ramach inwestycji zmodernizowano 691 metrów dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz wykonano 16 dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych. Inwestycja miała na celu polepszenie standardów dostawy energii cieplnej, jak również zmniejszenie strat przesyłowych ciepła.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 11 Listopada, Miłkowskiego, Letniej i Armii Krajowej w Siemiatyczach” – wartość projektu ok. 533 tys. zł. Na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w tej części miasta długo oczekiwali mieszkańcy. Rozbudowa sieci ograniczy proces przedostawania się do wody i gleby substancji zagrażających życiu i zdrowiu.

Remont skweru przy ul. 11 Listopada - wartość zadania ok. 71 tys. zł. Odrestaurowano fontannę, w otoczeniu pojawiły się nowe ławki, donice betonowe i punktowe oświetlenie kostki brukowej. Utwardzono działkę, zbudowano chodniki, schody, pochylnię dla wózków. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym.
skwer

 „Budowa chodnika łączącego ul. Nadrzeczną z ul. Słowiczyńską” – wartość zadania ok. 14 tys. zł. Chodnik z kostki brukowej o długości blisko 80 metrów powstał w miejscu wydeptanej przez mieszkańców ścieżki. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym.

chodnik
 
„Rewitalizacja i rekultywacja trzech zbiorników wodnych w Siemiatyczach polegająca na wykonaniu zabiegu wprowadzenia preparatu zawierającego efektywne mikroorganizmy” - wartość projektu – 72 tys. zł, w tym 43,2 tys. zł dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Do wód siemiatyckich zalewów wprowadzono 5000l preparatu zawierającego efektywne mikroorganizmy. Całkowicie nieinwazyjna, bezpieczna dla osób korzystających z kąpieli, środowiska, ryb i innych organizmów wodnych metoda przyczynia się do poprawy przejrzystości wody oraz zwiększenia przyjemności z kąpieli. Pieniądze na zastosowanie efektywnych mikroorganizmów zostaną wykorzystane także w 2017 roku.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach” – wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wyniesie ok. 1, 1 mln zł, 50 % to dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kolejna, ważna inwestycja w okolicy zalewów, planowana do realizacji w 2017r. W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinków ul. A. Mickiewicza, ul. Sportowej oraz ul. J. Słowackiego. Zakres zadania, poza przebudową nawierzchni, obejmie wymianę krawężników, budowę ścieżki rowerowej, chodników i zjazdów. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Sportowej, przebudowę skrzyżowania ul. F. Chopina z ul. J. Słowackiego na mini rondo, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, oznakowanie poziome i pionowe.

„Czytam więc jestem – biblioteka nowoczesna formą i stała treścią” – wartość projektu ok. 1,5 mln zł, w tym 1,1 mln zł dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Górnej przewiduje m.in. wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem. Biblioteka zyska dodatkową powierzchnię poprzez zabudowanie tarasów konstrukcją ze stali i szkła. W budynku powstaną funkcjonalne powierzchnie z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne oraz obsługę czytelników. Zakupione zestawy komputerowe, w tym zestaw do obsługi osób niewidomych, skaner do digitalizacji, rzutnik, ekran, poprawią komfort korzystania z usług biblioteki. Powstaną nowe pracownie, w tym dwie komputerowe oraz pomieszczenia wielofunkcyjne. Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność i estetykę budynku biblioteki, umożliwi organizowanie różnego rodzaju spotkań i wyeliminuje bariery architektoniczne, co zapewni łatwiejszy dostęp do instytucji osobom niepełnosprawnym. Projekt zakończy się w 2017 r.

wizualizacja biblioteki


„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” –wartość przedsięwzięcia szacuje się na ok. 1,7 mln zł. Projekt zakłada m.in. nasadzenia roślinności na terenie miasta,  w tym m.in. nasadzenia roślin ozdobnych (bylin, pnączy, krzewów i drzew, łąk kwietnych), wprowadzenie gatunków cennych pod względem ekologicznym, dających pożywienie czy schronienie ptakom oraz budowę chodnika przy szkole muzycznej. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w wysokości 85% wartości, złożony przez miasto do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeszedł wstępną weryfikację. Realizacja projektu przewidziana jest w 2017 r.

„Program rewitalizacji Miasta Siemiatycze” – wartość projektu  ok. 36 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 32 tys. zł. Projekt zakłada opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze przy czynnym udziale mieszkańców miasta. Dokument zawierać będzie m.in. diagnozę i wskazanie obszarów problemowych w mieście, działania naprawcze dot. sfery społecznej i infrastrukturalnej.

„Modernizacja źródeł ciepła w Siemiatyczach” – projekt zakłada uzyskanie dotacji na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wymiany starych kotłów C.O. zasilanych paliwem stałym na paliwo gazowe w budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Z dofinansowania skorzystają mieszkańcy Siemiatycz, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w 2016 r. 

kolektor

Czytany 1123 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 14:32

Kalendarz imprez

Październik 2017
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
×