Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Obowiązki związane z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych

piątek, 22 październik 2021 08:48
Na zdjęciu fragment dachu z kominem. Na zdjęciu fragment dachu z kominem.

Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin  będący  bardzo  istotnym  elementem  budynku,  chociaż zajmującym  tylko niewielką  jego  powierzchni,  może  tez  być  niezwykle  groźny.  Szczególnie  w  przypadku pożaru sadzy  w nieczyszczonym, źle eksploatowanym  kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan  jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa  Straż Pożarna  każdego  roku  odnotowuje  kilkanaście  tysięcy  pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W  roku  2020  odnotowano  15.737  pożarów  od  urządzeń  ogrzewczych  na  paliwa  stałe,  272 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 476 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: https://dane.gov.pl].

Oprócz  pożarów,  nieprawidłowa  eksploatacja  przewodów  kominowych  grozi  także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W  sezonie  ogrzewczym  2020/2021  (1.10.2020  r.  –  31.03.2021  r.)  Państwowa  Straż Pożarna odnotowała  2.758  zdarzeń  związanych  z  tlenkiem  węgla  (nr  ONZ  1016),  w  tym  1.231  osób poszkodowanych, z tego 43 ofiary śmiertelne. Dane statystyczne KG PSP [źródło: KG PSP, 31.08.2021].

Krajowa  Izba  Kominiarzy  popiera  kampanię  edukacyjno-informacyjną  „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej  kontroli oraz  czyszczeniu  przez  uprawnionego  kominiarza.  Profesjonalna kontrola  kominiarska  to  nie  tylko  formalność, lecz  główna  zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną Zaproś KOMINIARZA! www.ZaprosKominiarza.pl

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego  przewodów  kominowych  (dymowych,  spalinowych  i  wentylacyjnych)  osobie posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  –  mistrza  kominiarskiego. (Zgodnie  z  art.  62  ust.  1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku  są  obowiązani  w  czasie  lub  bezpośrednio  po  przeprowadzonej  kontroli,  usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,  które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub  zdrowia  ludzi,  bezpieczeństwa  mienia  bądź środowiska,  a  w  szczególności  katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od  palenisk  zakładów  zbiorowego  żywienia  i  usług  gastronomicznych  —  co  najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od  palenisk  opalanych  paliwem  płynnym  i  gazowym  niewymienionych  w  pkt  1  — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z  przewodów  wentylacyjnych  co  najmniej  raz  w  roku,  jeżeli  większa  częstotliwość nie wynika z warunków użytkownych.

(Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W  przypadku  pożaru  lub  zaczadzenia  brak  dokumentacji  terminowego  czyszczenia i kontroli  kominów  może  stanowić  podstawę odmowy  wypłaty  odszkodowania  przez  firmę ubezpieczeniową.

Źródło: Krajowa Izba Kominiarzy, Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022.

Czytany 91 razy Ostatnio zmieniany piątek, 22 październik 2021 09:17