Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

poniedziałek, 31 sierpień 2020 14:55

Burmistrz Miasta Siemiatycze przypomina rodzicom, opiekunom oraz uczniom o możliwości składania wniosków o przyznanie:

  • stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic/opiekun ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni samodzienie. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
  • zasiłku szkolnego przyznawanego na podstawie wniosku, w którym należy uzasadnić trudną sytuację materialną ucznia o charakterze przejściowym z powodu zdarzenia losowego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  • stypendium samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Siemiatycze. Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczno - kulturalne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub rejonowym Wnioski mogą składać: dyrektorzy szkół; rodzice lub prawni opiekunowie uczniów; pełnoletni uczniowie; przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych. Wnioski należy złożyć w terminie do 20 września 2020 roku.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, parter - kancelaria ogólna. Szczegółowe informacje - Referat Spraw Społecznych, tel. 85 65 65 817.

 

Czytany 742 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 listopad 2020 14:04