Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Oświadczenie o wartości sprzedaży i opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

czwartek, 13 styczeń 2022 11:24
Zdjęcie z widocznymi butelkami, napis: Oświadczenie o wartości sprzedaży i opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. Zdjęcie z widocznymi butelkami, napis: Oświadczenie o wartości sprzedaży i opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Przedsiębiorcy prowadzący w Siemiatyczach sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. powinni złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2021 oraz wnieść stosowną opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym wnoszona jest jednorazowo lub w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim wskazanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

do 4,5% alkoholu oraz piwa

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł,
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

powyżej 18% alkoholu

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2100 zł
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Niedotrzymanie tych terminów, albo wpłaty w niewłaściwej wysokości, skutkują koniecznością dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu, albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Siemiatycze (kasa jest czynna: w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00 w piątek w godz. 8:00 – 13:00) lub na rachunek Urzędu Miasta Siemiatycze nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

Druki oświadczeń można pobrać ze strony internetowej Miasta Siemiatycze/Urząd Miasta/Załatwianie Spraw/Referat Przedsiębiorczości Promocji i Turystyki - kliknij tutaj, aby pobrać druk oświadczenia. Formularze są także do pobrania w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki, pok. nr 10, telefon 85 65 65 818 lub 85 65 65 808. 

Czytany 76 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 styczeń 2022 16:36