Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Dodatek osłonowy

środa, 05 styczeń 2022 10:54
Grafika promująca wypłatę dodatków osłonowych w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, napis: Aby otrzymać wypłatę dodatku, złóż wniosek do 31 stycznia 2022 r. Wypłatę otrzymasz w dwóch równych ratach (I rata wypłata do 31 marca, II rata wypłata do 2 grudnia). Jeżeli przekroczysz pierwszy termin składania wniosków, to wciąż możesz ubiegać się o dofinansowanie. Wniosek możesz złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie realizowana do 2 grudnia 2022 r., logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska  Grafika promująca wypłatę dodatków osłonowych w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, napis: Aby otrzymać wypłatę dodatku, złóż wniosek do 31 stycznia 2022 r. Wypłatę otrzymasz w dwóch równych ratach (I rata wypłata do 31 marca, II rata wypłata do 2 grudnia). Jeżeli przekroczysz pierwszy termin składania wniosków, to wciąż możesz ubiegać się o dofinansowanie. Wniosek możesz złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie realizowana do 2 grudnia 2022 r., logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Miasto Siemiatycze realizuje zadanie w ramach tarczy antyinflacyjnej związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego osobom zamieszkałym na terenie Miasta Siemiatycze.

Nowe świadczenie ma na celu zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności i przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

W Siemiatyczach wnioski przyjmuje i realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 35a.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wyżej wymienione wartości – kwotę wsparcia ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku jest niższa niż 20 zł, wsparcie finansowe nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się, z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób,
 • 1062,5 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób,
 • 1437,5 zł dla gospodarstwa składającego się, z co najmniej 6 osób.

Dodatek przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – kliknij tutaj, aby przejść do serwisu oraz w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35a.

Wniosek można złożyć przez Internet (posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany), złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35a, tel. 85 655 69 57.

Czytany 1019 razy Ostatnio zmieniany środa, 05 styczeń 2022 11:16