Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Print this page

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Friday, 18 September 2020 11:50

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok


Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Przedmiot konsultacji - projekt Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zwany dalej Programem.

Cel konsultacji - wymiana poglądów, poznanie opinii i uwag do Programu, nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a Miastem Siemiatycze prowadzące do pomyślnego przebiegu konsultacji społecznych Programu.

Termin konsultacji - od 18 września 2020 r. do 2 października 2020 r.

Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz zgłaszania opinii zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.

Propozycje lub uwagi do projektu Programu osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów mogą zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze, pok. 10, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze).

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi lub propozycje zmian do Programu prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub drogą pisemną na adres Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze do dnia 2 października 2020 r.

W załączeniu:
1) Projekt Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
2) Formularz zgłaszania opinii.

 

Read 269 times