Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742
Wydrukuj tę stronę

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

wtorek, 14 lipiec 2015 11:14

KARTA USŁUGI

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Numer karty USC 8 wersja 1. z dnia 30 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U z  2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1781z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numery PESEL (Dz.U z 2015 r. , poz. 1984 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • uzasadniony wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale, do wglądu ) w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • dokument tożsamości do wglądu

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz wniosku o  wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności do pobrania w pokoju 203  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł wnosi się na rachunek bankowy – Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 , nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 w następujących sytuacjach:

-za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwa”,

- za wydanie zaświadczenia z dopiskiem „zaświadczenie”.

Opłat można dokonać bez prowizji-w kasie Urzędu Miasta  kartą płatniczą bądź gotówką,

Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro, pok. 203
tel. 85 656 58 31

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

UWAGI:

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 3. Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia z ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo. Dane zgromadzone w formie formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia, natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach. Dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach. Dokumentacja spraw związanych  z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 W załączeniu:

 • karta uslugi - wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
 • pełnomocnictwo
Czytany 2789 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 grudzień 2020 15:05