Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742
Wydrukuj tę stronę

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

wtorek, 14 lipiec 2015 11:07

KARTA USŁUGI

Wymeldowanie z pobytu stałego  lub czasowego trwającego powyżej 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Numer karty USC 10 wersja 1. z dnia 30 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j Dz.U z  2019 r. poz. 1397 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2017 r. , poz. 2411)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (t.j Dz.U z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U z 2020 r., poz. 256  z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty

 1. Podanie z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia lokalu lub z żądaniem anulowania zameldowania jeżeli zameldowanie nastąpiło, a osoba zameldowana w lokalu nie zamieszkała.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Tytuł prawny do lokalu (w oryginale)
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz wniosku o wymeldowanie  w drodze decyzji administracyjnej  do pobrania w pokoju 203  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji

17 zł. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu  dziadkom i wnukom.

Opłatę skarbową  wnosi się na rachunek bankowy – Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 , nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917

Opłat można dokonać bez prowizji-w kasie Urzędu Miasta  kartą płatniczą bądź gotówką,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do jednego miesiąca.

Do dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu gminy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze, II piętro, pokój nr  203

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro, pok. 203
tel. 85 656 58 31

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
 2. W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu. Organ gminy w tym celu zbiera materiał dowodowy między innymi poprzez przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków i oględzin lokalu.
 3. W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności i bada czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania, po jego zakończeniu zostanie wydana stosowna decyzja.

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 3. Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo. Dane zgromadzone w formie formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia, natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach. Dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach. Dokumentacja spraw związanych  z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

 • karta usługi - wymeldowanie w drodze postępowania administracyjnego
 • wniosek o wymeldowanie w drodze postępowania administracyjnego
Czytany 3246 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 grudzień 2020 15:19