Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zawierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk, prowadzenie spalarni zwłok

czwartek, 08 październik 2020 10:16
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI / PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT / PROWADZENIA GRZEBOWISK / PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK

Numer karty GK 14 wersja 1. z 31 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657)

Uchwała Nr XLIII/261/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2018 r. poz. 2079)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 2 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Opłata skarbowa, w wysokości:

1. 616 zł za wydanie zezwolenia,

2. 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej

pokój numer 2, telefon 85 65 65 826

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta Siemiatycze w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami / prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt / prowadzenia grzebowisk / prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.,   na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67); posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta Siemiatycze w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami / prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt / prowadzenia grzebowisk / prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.; Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta uslugi - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zawierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk, prowadzenie spalarni zwłok

wniosek

Czytany 215 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 12:29