Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 października 2018 r.

czwartek, 18 październik 2018 10:34

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

To prawdopodobnie nasze ostatnie spotkanie w tej 4-letniej kadencji. Mam przeświadczenie, że ten czas został przez nas dobrze wykorzystany. Do najważniejszych projektów inwestycyjnych lat 2014-2018 zaliczyć należy: termomodernizację budynków użyteczności publicznej - siemiatyckich szkół, przedszkoli, urzędu miasta, domu kultury i szkoły muzycznej; remont ulic na osiedlu Annopol; przebudowę ul. Nadrzecznej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy zalewie nr 1 wraz z oświetleniem; modernizację biblioteki miejskiej; przebudowę ul. A. Mickiewicza, Sportowej i J. Słowackiego; budowę ścieżki pieszo-rowerowej i chodników przy ul. Świerkowej; przebudowę nawierzchni ul. Bursztynowej; remont żłobka przy Przedszkolu nr 3 oraz utworzenie dwóch nowych placówek żłobkowych przy Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 5; budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy zalewie nr 2; budowę mieszkań socjalnych przy ul. Armii Krajowej; przebudowę ul. M. Konopnickiej; rewitalizację zieleni miejskiej, w tym parku przy domu kultury i szkole muzycznej; budowę skweru róg ul. Gen. W. Andresa i ul. Wysokiej. Wspólnie z miejską spółką Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. wybudowaliśmy biogazownię; elektrownię hybrydową; sieci ciepłownicze na osiedlach Sady, Wysokie, Górne i Tarasy; kanalizację sanitarną w kilkunastu ulicach: I. Gilewskiego, Polnej, Fabrycznej, T. Kościuszki, Grodzieńskiej, M. Konopnickiej, Sadowej, Plażowej, Słowiczej, Ogrodowej, Chabrowej, W. Lewandowskiego, 11 Listopada, F. Miłkowskiego, Letniej, Armii Krajowej, bez nazwy od ul. Górnej; wybudowaliśmy i przebudowaliśmy sieć wodociągową w ulicach: W. Lewandowskiego, Bursztynowej, Annopolskiej, Sadowej, Ogrodowej, Chabrowej, bez nazwy od ul. Górnej.

Dzięki naszym staraniom na terenie Siemiatycz wykonano remont ul. Grodzieńskiej i wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na ul. Górnej (obie drogi znajdują się w zarządzie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebudowała parkingi przy Placu Jana Pawła II. Stanowisko władz miasta w sprawie wyboru maksymalnie zachodniego przebiegu obwodnicy Siemiatycz zostało uwzględnione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego uchwalonego przez Sejmik Województwa Podlaskiego w maju 2017 r.

Ponadto: dzięki dobrej współpracy Miasta Siemiatycze z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zrealizowany został projekt Stowarzyszenia Abstynentów „IGNIS” - remont Domu Rycerza przy ul. 11 Listopada; w odpowiedzi na zgłoszoną przez Miasto Siemiatycze potrzebę modernizacji linii energetycznej na ul. Nadrzecznej - inwestycję w tym zakresie przeprowadziła PGE Dystrybucja S.A.; Miasto Siemiatycze udzieliło wsparcia finansowego Powiatowi Siemiatyckiemu na opracowanie dokumentacji dotyczącej ul. Słowiczyńskiej (12 tys. zł) - ulica ta znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg.

Dużym inwestycjom towarzyszyły drobniejsze, ale nie mniej istotne prace inwestycyjne. W tym zakresie zrealizowano m.in.: przebudowę Skweru Artystów przy ul. 11 Listopada; budowę placu zabaw na osiedlu POM, drogi wyjazdowej z SP ZOZ Siemiatycze na ul. Leg. Piłsudskiego; posągu i ławeczki Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej; budowę chodników łączących: ul. T. Kościuszki z os. Tarasy, ul. Nadrzeczną z ul. Słowiczyńską, ul. J. Słowackiego na odcinku od ul. Sportowej do ul. F. Chopina, budowę parkingu przy ul. Sportowej; budowę chodnika przy ul. J.I. Kraszewskiego, Sosnowej i Akacjowej; oświetlenie w ul. F. Miłkowskiego, Nadrzecznej, Obrońców Helu, Obrońców Westerplatte; oświetlenie kładki od ul. T. Kościuszki do osiedla Tarasy; przebudowę rowu melioracyjnego przy ul. 11 Listopada; usunięcie ponad 90 ton azbestu z gospodarstw domowych; przebudowę linii telekomunikacyjnej w ul. J. Słowackiego, Sportowej, A. Mickiewicza, Nadrzecznej; wymianę ogrodzenia i wykonanie chodnika od strony parkingu przy Przedszkolu nr 3; montaż nawiewników w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1; remonty budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej i Ks. Ściegiennego; budowę zielonych przystanków i edukacyjnych wiat śmietnikowych; montaż ławeczek solarnych; budowę parkingu przy ul. Gen. W. Sikorskiego i wiaty rekreacyjnej oraz miejsc parkingowych przy zalewie nr 2, instalację fontanny na zalewie nr 1; odnowę nawierzchni bitumicznej drogi dojazdowej do osiedla POM; budowę kanału deszczowego w ulicach: Sadowa, Annopolska, Kasztanowa w kierunku ul. Obrońców Westerplatte i Bohaterów Lenino, Nadrzeczna. Powstały nowe progi zwalniające, lustra drogowe i wyniesione przejścia dla pieszych.

Na projekty realizowane w latach 2014-2018 Miasto Siemiatycze otrzymało dofinansowanie o łącznej wartości ponad 24,2 mln zł. Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych otrzymało kilkadziesiąt projektów, w tym m.in. budowa krytej pływalni przy ul. Świętojańskiej w Siemiatyczach; termomodernizacja domu kultury, szkoły muzycznej; modernizacja biblioteki miejskiej czy nasadzenia roślinności.

Do ciekawszych projektów społecznych, realizowanych przez ostatnie lata należy zaliczyć: Rodzina 5+ - program wspierający rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące co najmniej 2 dzieci; wczesne wspomaganie dla przedszkolaków – projekt adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością; Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy – bezpłatne zajęcia raz w miesiącu na Politechnice Białostockiej dla uczniów szkół podstawowych; Młodzieżową Radę Miasta Siemiatycze; Uniwersytet Trzeciego Wieku; przeglądy zębów u dzieci i młodzieży z siemiatyckich szkół i przedszkoli; śniadanie w szkole – akcja promująca zdrowe odżywianie; przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – darmowy dostęp do Internetu oraz nowoczesny sprzęt komputerowy dla 200 siemiatyckich rodzin; hotspoty - 23 punkty dostępowe do Internetu na terenie miasta; rewitalizację Miasta Siemiatycze – program zawierający m.in. diagnozę i wskazanie obszarów problemowych oraz działania naprawcze dotyczące sfery społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej; utworzenie dwóch nowych żłobków przy Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 5; poprawę sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich – remonty budynków mieszkalnych; bezpłatne przejazdy na basen; bezpłatną gimnastykę dla seniorów; bezpłatne konsultacje z terapeutą uzależnień; Siemiatycki Klaster Energii - wielostronne porozumienie dotyczące wytwarzania i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł energii, którego liderem jest Miasto Siemiatycze; bezpłatne konsultacje ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podlaskiego; promocja funduszy dla firm - krajowe i europejskie środki finansowe dedykowane przedsiębiorcom, comiesięczne raporty o dostępnym wsparciu finansowym dla firm; kamerę termowizyjną dla mieszkańców.

Rozwój gospodarczy oraz turystyczny Siemiatycz w latach 2014-2018 doceniły instytucje zewnętrzne przyznając Siemiatyczom następujące wyróżnienia:
2015 rok - Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podlaskiego, wyróżnienie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
2015 rok – Miasto Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku, wyróżnienie w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”,
2016 rok – Lider Rozwoju Regionalnego, wyróżnienie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości;
2017 rok – Lider Wykorzystania Środków Unijnych, wyróżnienie Wydawnictwa Europa Press Media przy współudziale urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz Związku Powiatów Polskich;
2018 rok - Laureat Krajowej Nagrody Ekologicznej “EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”, wyróżnienie Krajowej Rady Ekologicznej przy współudziale m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Miast Polskich.

Te wszystkie osiągnięcia, które wymieniłem były możliwe dzięki dobrej współpracy między Radą a Burmistrzem. Za to chciałbym Państwu serdecznie podziękować.

Wróćmy jednak do spraw bieżących. Okres III kwartału bieżącego roku był niezmiernie intensywny ze względu na realizację przygotowywanych w poprzednich kwartałach inwestycji i projektów.

Przystąpiliśmy do realizacji przygotowywanej od dawna budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego udało się wyłonić wykonawcę: firmę ZAB-BUD Sp. z o. o. z Warszawy. Cena ofertowa budowy obiektu, wraz z 4-letnią gwarancją wyniosła 28 290 000 zł. Do inwestycji przyznane jest dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości ok. 6 mln zł. Planujemy również pozyskanie dodatkowego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Od czerwca br. w mieście realizowany był projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko związany z nasadzeniami roślinności. 20 września wykonawca nasadzeń - firma Marta Derkacz GARDEN DESINGERS z Lublina zgłosiła zakończenie prac związanych z wykonaniem zadania. Przystąpiono do odbioru prac realizowanych na obszarze ponad 5 ha na terenie miasta, w tym między innymi w lokalizacjach: Plac Jana Pawła II, ul. Leg. Piłsudskiego, teren przylegający do szkoły muzycznej, ul. Nadrzeczna, ul. Sportowa, ul. Chopina, ul. A. Mickiewicza, ul. J. Słowackiego, ul. Kasztanowa, ul. Świerkowa, ul. Słowiczyńska, ul. Gen. W. Andersa, ul. Górna, ul. Wysoka i okolice kotłowni, ul. I. Gilewskiego, ul. B. Głowackiego, ul. Jabłoniowa, ul. Wiśniowa, ul. A. Jabłonowskiej, ul. S. Żeromskiego, ul. Armii Krajowej oraz tereny przy ul. Żwirki i Wigury. Wcześniej w ramach realizowanego projektu wykonane zostały ciągi piesze przy szkole muzycznej. Całość zadania opiewa na wartość 1 794 379 zł brutto. W ramach tej kwoty założono między innymi: ponad 8 tys. m2 trawników, ponad 11 tys. m2 łąk kwietnych oraz nasadzono ponad 10,5 tys. drzew i krzewów.

W związku z oszczędnościami, w stosunku do zakładanych kosztów wymienionego projektu, jakie wystąpiły po wyłonieniu głównego wykonawcy, do dofinansowania dołączono dwa dodatkowe zadania: pierwszym jest budowa zielonego skweru przy ul. Andersa. Wykonawcą prac budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma „MAJKA” Maria Demiańczuk z Siemiatycz, która jako jedyna złożyła ważną ofertę. Wartość umowy wynosi 360 000 zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie ponad 200 000 zł. Zakończenie budowy, jednocześnie otwarcie skweru zaplanowane jest na 19 października. W ramach zadania powstanie kolejne estetyczne miejsce wypoczynku i relaksu dla mieszkańców. Tym razem w części miasta o bardzo dużym, jak nie największym, skupieniu zabudowy wielorodzinnej.

Drugim dodatkowym zadaniem, zrealizowanym w ramach wspomnianego projektu, była dostawa, montaż i rozruch technologiczny zestawu 8 fontann pływających na zalewie nr 1. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma „LPI Serwis Tomasz Grajek” z Konina, która jako jedyna złożyła ważną ofertę. Wartość umowy wyniosła 217 710 zł brutto, wartość dofinansowania ponad 120 000 zł. W ramach realizacji kontraktu wykonawca zapewni pięcioletni okres serwisowania, napraw oraz montaży i demontaży fontanny celem jej zabezpieczenia na okresy zimowe.

Kolejnym zrealizowanym w mieście projektem jest zadanie pn. „Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów C.O.” dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Z końcem sierpnia bieżącego roku ukończono montaż kotłów gazowych w 30 domach mieszkalnych. Wykonawcą zadania była firma PUH EKO-SAN Wiktor Ekonomiuk z Siemiatycz. Wartość zadania wyniosła 317 976 zł brutto, wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 188 463 zł. W obecnej chwili trwa proces rozliczania projektu. Dzięki wymianie źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne kotły kondensacyjne spodziewamy się osiągnąć roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości ponad 197 ton równoważnika CO2.

Równocześnie prowadzimy starania, by zrealizować drugi projekt dotyczący źródeł ciepła – montaż instalacji solarnych. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe, którego celem jest wyłonienie wykonawcy, który jeszcze w tym roku dostarczy i zainstaluje 80 zestawów instalacji. Jest to już trzecie postępowanie w tym przedmiocie. W ramach aktualnie trwającego przetargu otwarto już oferty, uzyskaliśmy korzystne ceny – najniższa proponowana cena dostawy, montażu oraz 5-letniego serwisu jednej instalacji wynosi ok. 10 800 zł brutto.

Z końcem sierpnia ukończono remont Domu Rycerza, który był jednym z pierwszych etapów termomodernizacji tego budynku. W ramach zadania ocieplono poddasze oraz wymieniono pokrycie dachowe, a także wyremontowano pomieszczenie socjalne. Przebudowę wykonała firma „MAJKA” Maria Demiańczuk z Siemiatycz za kwotę 62 000 zł brutto. Realizacja przebudowy była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tys. złotych, które otrzymało Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów „IGNIS” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Rok 2018 to kolejny rok, w którym otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Kwoty dofinansowania nie są wielkie, ale pozwalają na systematyczną poprawę warunków mieszkaniowych rodzin romskich zamieszkujących w Siemiatyczach. Otrzymana w bieżącym roku dotacja wynosi 11 659 zł. Środki te wykorzystano na wymianę stolarki okiennej z okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV oraz ocieplenie, płytami styropianowymi, ściany budynku przy ul. Ks. Ściegiennego 6.

W zakresie zarządzania gruntami przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Miasta Siemiatycze, o pow. 153 m2, położoną przy ul. H. Sienkiewicza, cena nieruchomości 8000 zł + 23% VAT. Planowanym celem sprzedaży będzie poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

W 7 września do zasobu gruntów miasta zostały nabyte 3 nieruchomości położone w przy ul. Armii Krajowej o nr geod.:
• 1000/116 o pow. 308 m2 za kwotę 4 357 zł brutto oraz 1000/124 o pow. 358 m2 za kwotę 5 064 zł brutto - dla polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Siemiatycze, oznaczonych działkami nr geod. 1031/1 i 1032/1,
• 1000/98 o pow. 4531 m2 za kwotę 64 091 zł brutto - na realizację celu publicznego.

Także we wrześniu 2018 r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działce o nr geod. 1209/15 położonej przy ul. Sadowej w Siemiatyczach należącej do Miasta Siemiatycze. Wpływ z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wyniósł 1 967 zł brutto.

Do 31 października zakończy się tegoroczna edycja akcji usuwania wyrobów zawierających azbest. 19 września podpisana została umowa z wykonawcą usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia tych wyrobów. Wykonawcą, wyłonionym w ramach zapytania ofertowego, jest firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Katowic. Wykonawca odbierze i unieszkodliwi ok. 22 tony wyrobów zawierających azbest z 16 nieruchomości na terenie naszego miasta. Wartość umowy to 10 454 zł brutto, z czego 6 500 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Po raz drugi w tym roku, w miesiącu sierpniu przyjmowane były wnioski producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Złożono 43 wnioski. Rolnikom zostaną przekazane środki finansowe w łącznej wysokości 21 325 zł.

W ramach kontynuacji działań związanych z projektem MIODEK nasze miasto przystąpiło do akcji „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”. Celem Manifestu jest zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół oraz aktywizacja gmin z całego kraju do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających. Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom to inicjatywa powstała w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz pszczół w Polsce. W ramach tej akcji miasto podjęło działania na rzecz pszczół, w tym m.in.: zakładanie miejsc przyjaznych pszczołom, promocję pszczelarstwa oraz organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci na temat ochrony owadów zapylających. Po realizacji wszystkich zaplanowanych działań na rzecz pszczół Miasto Siemiatycze otrzyma tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom.

Kolejny już rok Siemiatycze uczestniczyły w Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, ogólnoeuropejskiej akcji, której istotnym elementem jest Dzień bez Samochodu. 22 września w naszym mieście zorganizowany został Dzień bez Samochodu połączony z akcją Sprzątania Świata. Od godz. 16.00 w kilku lokalizacjach w mieście porządkowane były tereny zielone, okoliczne lasy i ulice osiedlowe. Worki ze śmieciami odebrało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach. Po wspólnej pracy na wszystkich uczestników czekało ognisko i drobny poczęstunek. Ognisko zostało zorganizowane w nowej wiacie, która powstała nad zalewem nr 2. Spotkanie było dobrą okazją do symbolicznego przecięcia wstęgi i oddania wiaty do użytku mieszkańców Siemiatycz.

Program Karta Seniora realizowany w naszym mieście zyskał kolejnych partnerów. W ostatnim miesiącu do programu przystąpili: Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Burzycki oraz Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ANDY z Siemiatycz. Siemiatyccy seniorzy - posiadacze Karty Seniora mogą skorzystać w kancelarii z 20% rabatu na porady prawne, 15% rabatu na sporządzanie pisma procesowego oraz 10% rabatu na zastępstwo/reprezentację procesową. Kancelaria świadczy usługi szeroko rozumianej pomocy prawnej i mieści się w Siemiatyczach przy Placu Jana Pawła II 17. Stowarzyszenie ANDY proponuje posiadaczom karty seniora 100% rabat na zajęcia z samoobrony, sztuk i sportów walki oraz bezpłatne korzystanie z salki rekreacyjnej. Zachęcam kolejne podmioty prowadzące działalność na terenie miasta, w tym przedsiębiorców, do przystępowania do Programu Karta Seniora.

Na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. Głównym celem Programu jest rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami. Jak pokazał ostatni piknik organizacji pozarządowych – współpraca to układa się modelowo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie. Konsultacje Programu odbyły się w dniach 14-28 września 2018 r. W czasie trwania konsultacji projektu Programu nie zgłoszono uwag ani żadnych propozycji zmian do Programu.

Chociaż możemy cieszyć się jeszcze ciepłymi dniami przygotowywane jest postępowanie przetargowe dot. zimowego utrzymania ulic w latach 2018-2021. Postępowanie zostanie przeprowadzone w październiku br.

W dniu 2 października 2018 r. niektórzy z Państwa byli świadkami podpisania listu intencyjnego między Miastem Siemiatycze a firmą Purella Food Sp. z o.o. z Warszawy w sprawie budowy w Siemiatyczach zakładu produkującego zdrową żywność. Zgodnie z projektem koncepcyjnym zaprezentowanym przez Purella Food Sp. z o.o., w zakresie inwestycji przewiduje się zatrudnienie kilkudziesięciu osób. Purella Food Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji naturalnej i pełnowartościowej żywności oraz tzw. super food. W ofercie posiada bogaty wybór zdrowych przekąsek, napojów, suplementów diety oraz energetycznych batonów. Projekt koncepcyjny zakładu produkcji spożywczej wraz z otoczeniem obejmuje budowę budynku produkcyjnego oraz zewnętrzną infrastrukturę techniczną. Założenia projektowe, dobór materiałów i planowany efekt estetyczny korespondują z filozofią firmy „Purella Food” - przywodzą na myśl skojarzenia z naturą, ekologią i zdrowiem. Realizacja tego projektu to nie tylko nowe miejsca pracy bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym lecz również możliwość zbytu szeregu produktów wytwarzanych przez miejscowych producentów rolnych.

I tą dobrą wiadomością zakończę dzisiejsze wystąpienie. Dziękuję za uwagę.

Czytany 1051 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 18 październik 2018 14:17