Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta w dniu 25 listopada 2015 r.

wtorek, 01 grudzień 2015 09:33

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Niespełna miesiąc temu odbyła się ostatnia sesja Rady na której przedstawiałem informacje dotyczące realizacji uchwał oraz bieżącej działalności. W związku z tym dzisiejsze wystąpienie będzie krótsze.

W chwili obecnej miasto zakończyło już planowane inwestycje i prowadzone prace mają raczej charakter remontowy i porządkowy. Na początku listopada firma TRANSBET z Białej Podlaskiej wykonała remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich o łącznej powierzchni 80 m2 zużywając 10 ton masy. Remont wykonano na ulicach: Fabryczna, Asnyka, Bolesława Prusa, Żwirki i Wigury, Ks. Ściegiennego. Wykonano też naprawę nawierzchni asfaltowej w ulicy Świętojańskiej w ramach obowiązującej gwarancji.
Trwają prace związane z budową chodnika z kostki brukowej ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Sportowej do ul. Chopina. Roboty wykonywane są systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Miasta i niestety są przerywane bądź niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi bądź potrzebą wykonania innych pilnych prac. Sądzę jednak, że budowę uda się zakończyć do końca listopada.

Przed okresem zimowym planujemy jeszcze wykonanie profilowania dróg miejskich o nawierzchni żwirowej i gruntowej w szczególności na terenach zabudowanych i zamieszkałych osiedli.

Na ostatniej sesji Rady wspominałem o przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie modernizacji ulicy Nadrzecznej w ramach wieloletniego programu „ Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 2 575 tys. zł, a wielkość wnioskowanej dotacji 50%. Wniosek został złożony w ostatnich dniach października do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Lista rankingowa złożonych i zakwalifikowanych wniosków powinna być znana na początku grudnia.

W okresie ostatnich kilku lat większość budynków użyteczności publicznej należących do miasta została poddana gruntownej termomodernizacji. Pozostałe obiekty będą stopniowo termomodernizowane zgodnie z przyjętymi założeniami w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze na lata 2014-2020. 6 listopada do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Projekt został złożony w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Celem projektu jest oszczędność energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Zakres projektu obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i kondygnacji nadziemnych, docieplenie niewentylowanych stropodachów nad salą gimnastyczną i klatkami schodowymi, docieplenie stropodachu wentylowanego nad częścią dydaktyczną, wymianę starych okien i drzwi zewnętrznych w budynku, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. - usunięcie starej instalacji c.o. w budynku i zastąpienie jej nową pompową instalacją centralnego ogrzewania, modernizację wentylacji - zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej współpracującej z instalacją fotowoltaiczną o mocy 5 Kilo Watt-pików (kWp). Dzięki realizacji projektu będzie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, nastąpi redukcja kosztów ogrzewania co pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły. Budynek Zespołu Szkół jest największym kubaturowo budynkiem użyteczności publicznej na terenie miasta, który nie został do tej pory gruntownie poddany termomodernizacji. Jedyne prace, jakie zostały dotychczas wykonane by ograniczyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną to wymiana części stolarki okiennej. Z racji swojej wielkości i przestarzałej technologii wykonania, budynek generuje bardzo duże straty energii oraz wysokie koszty bieżącego utrzymania. Działania zmierzające do optymalizacji kosztów, minimalizacji strat ciepła i zapotrzebowania na energię, jak również ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania budynku na środowisko naturalne są konieczne. Składając powyższy wniosek o mamy szansę uzyskać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów inwestycji.

Zakończona została aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. Zadanie to dofinansowane jest w 80% ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu „Azbest 2015”. Aktualizację wykonała firma Laboratorium Wiedzy z Rudnika nad Sanem, która w ramach współpracy opracowała również aktualizację obecnego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siemiatycze na lata 2007-2032”. Całkowity koszt zadania to 11.000 zł, w tym dofinansowanie – 8.800 zł i wkład własny – 2.200 zł.

Pod koniec października br. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ukazała się informacja skierowana do jednostek samorządu terytorialnego o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone działania realizowane na obiektach, których właścicielami są: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych obejmuje: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest. Widząc możliwość uzyskania środków finansowych na ten cel, 9 listopada na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń urzędu zamieszczone zostało ogłoszenie skierowane do mieszkańców o możliwości składania wniosków na tego typu zadania. Termin na składanie wniosków przez mieszkańców upływa 15 stycznia 2016 r. Do 16 listopada do Urzędu Miasta wpłynęło ich 15.

W listopadzie złożone zostały wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji, które w przypadku otrzymania dofinansowania będą realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1. Wnioski zostały złożone w ramach konkursów ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego  Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnego konkursu Zarządu Województwa w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wnioski zostaną złożone w terminie do 31 grudnia br.

Po raz trzeci miasto przystąpiło do programu Ministerstwa Sportu "Umiem pływać". Na terenie naszego województwa program jest realizowany przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Jest on skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Z naszego miasta weźmie w nim udział 60 dzieci podzielonych na 4 grupy. Zajęcia nauki pływania rozpoczną się w styczniu 2016 r. Koszt programu to 20 tys. zł w tym 5 tys. zł stanowią środki z budżetu miasta.
Poza nauką pływania dla dzieci, kontynuowane są, cieszące się dużą popularnością, finansowane z budżetu miasta, wyjazdy na basen dla wszystkich mieszkańców. W listopadzie z tej formy rekreacji skorzystało blisko 100 osób. Najbliższe wyjazdy na basen odbędą się w 5 i 12 grudnia.

W ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień na potrzeby terapii grupowej prowadzonej przez Poradnię Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach została zakupiona wielofunkcyjna drukarka laserowa. Drukarka została przekazana na ręce dyrektora ZOZ– Adama Grzegorza Dębskiego.

W ramach poszukiwania parterów, zainteresowanych wspólną realizacją projektów z programu Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 uczestniczyłem w spotkaniach w przedstawicielami władz białoruskiej miejscowości Świsłocz. Jedno ze spotkań odbyło się w urzędzie miasta, drugie zaś na Białorusi. Strona białoruska jest bardzo zainteresowana wspólną realizacją projektu transgranicznego. Również naszemu miastu ta współpraca może przynieść wymierne korzyści.

Jak Państwo wiedzą jesteśmy w trakcie wyborów zarządów osiedli. Dotychczas nowe zarządy zostały wybrane w osiedlach Nr 1, 3 i 4. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie osiedla Nr 5. Kolejne spotkania to:
- 7 grudnia osiedle Nr 6,
- 9 grudnia osiedle Nr 7
i 10 grudnia osiedle Nr 8. Zapraszam do udziału w spotkaniach zarówno mieszkańców jak i radnych.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2223 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 14:56