Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta 26 czerwca 2015 r.

środa, 28 październik 2015 08:51

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Dzisiejsza sesja Rady poświęcona jest podsumowaniu funkcjonowania miasta w 2015 roku oraz obowiązkowej procedurze absolutorium. Zanim przystąpimy do omawiania tego zagadnienia chciałbym krótko przedstawić realizację bieżących zadań miasta.

Od 13 kwietnia realizowane jest zadanie pod nazwą „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III” współfinansowane ze środków Skarbu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. Częścią zadania jest budowa ul. Sadowej i przebudowa ul. Annopolskiej o łącznej długości 852 mb. Wykonano już kanalizację deszczową w obu ulicach wraz ze studzienkami ściekowymi i wpustami. Na ulicy Sadowej wykonano przeważający zakres robót drogowych i kanalizacyjnych brakuje jedynie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej. Na ul. Annopolskiej trwają prace drogowe: ustawiany jest krawężnik, wykonywany chodnik z kostki brukowej oraz wykonywana jest podbudowa.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”. Wartość umowy wynosi ok. 1 040 tys. zł. Dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa wyniesie ok. 519 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót upływa 30 września. Obecnie realizowane zadanie jest końcowym etapem dużego przedsięwzięcia, w ramach którego w ciągu 3 lat objęto przebudową 4 112 mb ulic na osiedlu Annopol (ul. A. Jabłonowskiej, Żeromskiego, Ogrodowa, Jabłoniowa, Wiśniowa, Szpitalna, Sadowa i Annopolska) na wartość 7,74 mln zł, w tym 3,55 mln zł stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wkrótce rozpocznie się urządzanie tzw. trasy zdrowia w rejonie zalewu nr 1. Nasze miasto zostało wybrane spośród szeregu gmin które zgłosiły się do projektu realizowanego przez Fundację V4sport ze środków PZU. Trasa rozpocznie się nieopodal skateparku, a zakończy za basem kąpielowym. Pojawi się na niej 10 drewnianych instalacji do ćwiczeń, obok nich umieszczone zostaną tablice informacyjne. Na budowę trasy pozyskaliśmy blisko 34 tys. zł oraz 3 tys. zł dla MOSIR-u z przeznaczeniem na plan animacji. Wkład miasta wynosi 10 tys. zł i może mieć charakter niefinansowy (np. w postaci pracy zaangażowanych pracowników przy przygotowaniu terenu). Obecnie opracowywane są stosowne dokumenty, gdyż instalacja wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania stosownych pozwoleń od konserwatora zabytków.

W mieście sukcesywnie prowadzone są prace związane z poprawą estetyki oraz pielęgnacją zieleni miejskiej. Wykonano nasadzenia kwiatowe w donicach na Placu Jana Pawła II oraz na ulicy Grodzieńskiej. Na ulicy Pałacowej zamontowano stojak rowerowy. Równolegle prowadzono prace remontowe wnętrza szaletu miejskiego – uzupełnienie tynków oraz malowanie, a także wykonano i ustawiono przy skrzyżowaniu ul. Wysokiej i ul. Andersa betonowy słup ogłoszeniowy.

W pierwszych dniach czerwca zakończono prace przy budowie zieleńca położonego między parkingiem a ciągiem komunikacyjnym ulicy 3 Maja. Wykonano podłoże z kamieni oraz kory drzewnej, utworzono również nową kompozycję zieleni wokół pomnika księżnej Anny Jabłonowskiej na Placu Jana Pawła II, przed „flagami” oraz w 4 innych kwartałach zieleni zlokalizowanych przy południowej i wschodniej pierzei Placu. Koszt zakupionych roślin wieloletnich to -11 624 zł. W dwóch przeciwległych częściach Placu Jana Pawła II ustawiono małe wieże kwiatowe, które uzyskano w zamian za donicę gianto – nagrodę w konkursie na ukwiecenie miasta organizowanym przez firmę TERRA.

W bieżącym roku planowana jest modernizacja skweru położonego obok siedziby Zarządu Mienia Komunalnego. W związku z tym zakupiono zestaw ławek i donic betonowych, które po wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej zostaną rozmieszczone na terenie skweru. Całość zostanie uzupełniona zielenią – rośliny wieloletnie wokół skweru i jednoroczne w donicach. Jednocześnie, wraz z wymienionymi ławkami i donicami zakupiono 15 koszy betonowych do rozstawienia wzdłuż ciągów komunikacyjnych w mieście – koszt zakupionego asortymentu wyniósł 19 255 zł.

W ramach kontynuowania pomocy miejscowym przedsiębiorcom po raz kolejny zorganizowano konsultacje w sprawie funduszy europejskich. Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku udzielali porad w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Kolejne dyżury odbywać się będą w każdą trzecią środę miesiąca.

Zakończyły się, planowane na 2015 r., kontrole podmiotów w zakresie wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrolę przeprowadzono w 3 punktach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W przyszłym roku planowane są kolejne postępowania kontrolne.

Od czerwca rozpoczęto kontrole właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji publicznych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotychczas skierowano 77 wystąpień z prośbą o przedstawienie zawartych umów. Przeważająca większość przedsiębiorców ma zawarte umowy i regularnie opróżniane są pojemniki na odpady. W przypadku nieruchomości, w których wynajmowane są lokale pod działalność gospodarczą zwykle umowę, na odbiór odpadów, ma zawartą właściciel nieruchomości. Wystąpienia będą sukcesywnie kierowane do kolejnych przedsiębiorców tak, by dokonać przeglądu całego miasta w tym zakresie.

Miniony okres był czasem intensywnych prac związanych z organizacją roku szkolnego 2015/2016. Po raz pierwszy od kilku lat liczba uczniów w szkołach wzrośnie. W porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 jest to wzrost o 61 uczniów. Powoduje to utworzenie dodatkowo dwóch oddziałów. Jest to spowodowane objęciem obowiązkiem szkolnym 6-latków. Tym samym liczba dzieci w przedszkolach spadnie i powstaną o 2 oddziały przedszkolne mniej. Zmiana ta jest, z punktu ekonomicznego, korzystna dla miasta, ponieważ dzieci 6-letnie w szkołach będą uwzględnione w subwencji oświatowej.

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego szkoły złożyły wstępne zapotrzebowanie na darmowe podręczniki podając prognozowaną liczbę uczniów w poszczególnych klasach. Ostateczna liczba uczniów zostanie zgłoszona pod koniec wakacji. Według szacunkowych danych podręczniki dostanie około 609 uczniów w tym: ok. 198 uczniów klas I, 168 uczniów klas II, 105 uczniów klas IV szkół podstawowych oraz 138 uczniów klas I Gimnazjum.

W maju został złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowe wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Wniosek złożono na kwotę 14 815 zł głównie na zakup: mebli, leżanek, parawanów, lodówek, wag i innego niezbędnego sprzętu medycznego.

Zmiany w systemie oświaty nałożyły na gminy obowiązek zapewnienia już w 2015 r. miejsc w przedszkolach wszystkim zgłoszonym 4-latkom, a od roku 2017 wszystkim zgłoszonym 3-latkom. W tym roku przyjęliśmy do przedszkoli wszystkie zgłoszone dzieci i przewidujemy, że w następnych latach też nie będzie problemu z brakiem miejsc w przedszkolach.

Placówka dla najmłodszych dzieci, czyli żłobek zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, tj. na 67 miejsc. 10 czerwca br. podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 262 107 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka w ramach programu MALUCH – edycja 2015 r.

Koniec roku szkolnego to dobry okres do podsumowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Poza wsparciem finansowym organizacji pozarządowych realizujących swoje cele statutowe skierowane do dzieci i młodzieży w połączeniu z działaniami profilaktycznymi od września do czerwca zorganizowano w sumie 44 spotkania z uczniami podczas których zajmowano się tematyką uzależnień, między innymi: od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, od telefonów komórkowych, przemocą, agresją, i bezpieczeństwem w Internecie, realizowano również warsztaty asertywności. Podsumowaniem działalności profilaktycznej były Miejskie Obchody Przeciwdziałania Uzależnieniom podczas których omówiono zagrożenia związane ze zjawiskiem handlu ludźmi, zrealizowano profilaktyczną miejską grę terenową oraz przygotowano wiele dodatkowych atrakcji.

W bieżącym roku obchodzimy 25 lat istnienia samorządu terytorialnego. Jest to ważny jubileusz dla wszystkich lokalnych społeczności. Z tej okazji zaplanowano szereg działań, które mają przybliżyć ideę samorządności oraz zaprezentować potencjał miasta.

2 czerwca br. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Siemiatycze. 13 czerwca Urząd Miasta zorganizował Dzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca w urzędzie, poznać jego pracowników i zwiedzić urząd. Atrakcją szczególnie dla młodych siemiatyczan było zrobienie zdjęcia w gabinecie Burmistrza. Pod hasłem 25. lecia samorządu terytorialnego odbył się też piknik samorządowy oraz targi organizacji pozarządowych połączone z obchodami Dni Siemiatycz. W tym miejscu chciałbym wyrazić słowa uznania zarówno w stosunku do prezentujących się organizacji jak i naszych jednostek. Wszyscy włożyli wiele serca i wysiłku by zaprezentować się z jak najlepszej strony.

Od niedawna funkcjonuje nowa strona www miasta - dynamiczna, dostosowana do nowych wymagań i potrzeb użytkowników. Serwis powstał bez ponoszenia kosztów z budżetu miasta, w ramach projektu Dla Siemiatycz. Razem! Strona wzbogacona została o nowe moduły i przygotowana w taki sposób, aby zapewnione było jej prawidłowe wyświetlanie na ekranach komputerów przenośnych, tabletów i smartfonów. Podstrona poświęcona organizacjom pozarządowym umożliwi współtworzenie strony przez organizacje, co zapewni możliwość wymiany informacji. Strona jest systematycznie rozbudowywana i uzupełniana o nowe treści.

Jesteśmy w przededniu wakacji wzorem lat ubiegłych został uruchomiony Punkt Informacji Turystycznej przy Placu Jana Pawła. W ramach działalności punktu można otrzymać bezpłatne materiały (mapki, foldery, ulotki itp.), uzyskać informacje o noclegach, punktach gastronomicznych, imprezach kulturalnych i sportowych oraz inne informacje dotyczące możliwości wypoczynku i spędzenia czasu w mieście. Punkt będzie działał do końca września.

Z myślą o mieszkańcach i turystach również podczas tegorocznych wakacji w każdy wakacyjny weekend będzie funkcjonowało plenerowe kino nad zalewem. Pierwsza projekcja zaplanowana jest ostatni weekend czerwca. Mieszkańcy w głosowaniu wybrali filmy, które zostaną wyświetlone w tym roku. Seanse rozpoczynać się będą o godz. 21.00. W przypadku niekorzystnej pogody, odbędą się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Świętojańskiej lub w sali SOK przy ul. Zaszkolnej.

Ofertę wakacyjną przygotowały również miejskie jednostki:

W bibliotece zaplanowano:
- I Miniturniej Scrabble dla dzieci wieku 10-11 lat,
- oraz Puzzle w bibliotece – zawody w układaniu puzzli na czas dla dzieci klas I-III:

Ogłoszono również konkursy.

Konkurs literacki: moje bezpieczne wakacje (klasy IV-VI) oraz dwa konkursy plastyczne:

- na pracę pt. „Moje bezpieczne wakacje”, w dwóch kategoriach wiekowych: - przedszkolaki; i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- i zagrożenia w Internecie: plakat lub prezentacja.

Dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat pozostających w mieście Siemiatycki Ośrodek Kultury proponuje od 6 do 17 lipca półkolonie podczas których przewidziano szereg interesujących warsztatów, gier oraz wyjazd do Białegostoku do Teatru Lalek na spektakl i warsztaty oraz do parku jurajskiego w Jurowcach.

Ponadto z myślą o wszystkich mieszkańcach zaplanowano 4 imprezy plenerowe: 19 lipca VII Siemiatycki Przegląd Kapel, 26 lipca IV Międzynarodowy Festiwal Kultura Bez Granic połączony z X-tymi Międzynarodowymi Siemiatyckimi Targami Pogranicza, 15 sierpnia XI Siemiatycze Blues Festiwal i 29 sierpnia Pożegnanie Wakacji – Siemiatycze Flow Festiwal.

W czasie wakacji udostępnione będą obiekty sportowe i rekreacyjne miasta: boiska Orlik, boiska przy hali widowiskowo sportowej, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej oraz oczywiście plaża z miejscem do kąpieli i odkryty basen. Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował szereg turniejów i konkursów a na zakończenie wakacji festyn rekreacyjno-sportowy pod hasłem „W dobrej formie do szkoły”. Szczegółowe informacje o ofercie wakacyjnej znajduję się na stronach internetowych poszczególnych jednostek oraz na stronie miasta. Mam nadzieję, że przygotowana bogata oferta wakacyjna pozwoli spędzić wszystkim ciekawie i bezpiecznie czas wakacji w naszym mieście.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2308 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 14:35