Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Hala widowiskowo-sportowa

czwartek, 16 kwiecień 2015 17:51

Kierownik - Maciej Goniewicz

 

ul. Świętojańska 25

17-300 Siemiatycze

tel. 85  655 04 66  


 

 

Opłaty za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej:

 

1) wynajem hali głównej wraz z całym niezbędnym zapleczem

na całą dobę (imprez komercyjna, biletowana ) – 2500 zł

2) wynajem całego boiska hali głównej z szatniami

na 1 godzinę – 70 zł

3) wynajem całego boiska hali głównej z szatniami na jednostkę treningową 

1 godz. 20 minut – 90 zł

4) wynajem 1/3 boiska hali głównej z szatniami

na jednostkę treningową – 40 zł

5) wynajem sauny

na 1 godzinę (maksymalnie 5 osób) – 50 zł

6) wynajem małej sali gimnastycznej wraz z całym niezbędnym zapleczem

na całą dobę (impreza komercyjna, biletowana) – 750 zł

7) wynajem małej sali gimnastycznej z szatniami

na 1 godzinę – 30 zł

8) wynajem małej sali gimnastycznej z szatniami na jednostkę treningową

1 godz. 20 minut – 35 zł 

Wysokość opłat, o których mowa w &1 pkt. 2, 3, 4, dla wejść indywidualnych w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień jest obniżona o 50%.

Opłaty za wynajem dokonać można w formie gotówkowej w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach lub w formie bezgotówkowej na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 41 1240 5211 1111 0010 3201 7873

Na wniosek zainteresowanych podmiotów istnieje możliwość odstąpienia od opłat. 

   

Uchwała Nr XVI/82/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej w Siemiatyczach.


Uchwała Nr V/26/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania hali widowiskowo-sportowej w Siemiatyczach

 

Regulamin korzystania

z hali widowisko-sportowej

w Siemiatyczach

Rozdział 1.

Tytuł

I.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania hali widowiskowo-sportowej położonej w Siemiatyczach przy ul. Świętojańskiej 25a, zwanej w dalszej części regulaminu halą, służącej do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i wystawienniczych.

2. Właścicielem hali jest Miasto Siemiatycze.

3. Zarządcą hali jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.

4. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

5. Hala jest czynna:

    1) od poniedziałku do soboty w godz. 800 – 2200 ;

    2) w niedzielę w godz.1000 -2200 .

II.

1. Najem pomieszczeń hali obejmuje powierzchnię użytkową zgodną z zawartą umową.

2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowę najmu.

3. Pomieszczenia hali mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowuje harmonogram wynajmu pomieszczeń.

6. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali powinny zgłaszać się do dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który przygotowuje umowę najmu.

7. Wejście na halę i korzystanie z pomieszczeń odbywa się na podstawie podpisanej umowy najmu.

III.

1. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, powinna zostać wpłacona na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach w terminie zgodnym z umową najmu pomieszczeń hali lub gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sprawy rozliczeń finansowych kar i odszkodowań będzie regulowała dana umowa najmu.

3. Ustala się minimalny czas wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali na gry zespołowe – 1 godzinę (60 minut).

IV.

1. Korzystający z hali zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego na podeszwie niebrudzącej nawierzchni boiska (podeszwa halowa).

  

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

    1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć;

   2) utrzymania czystości w obiekcie;

   3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;

   4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;

    5) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi.

3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów (kierownicy grup), imprez sportowych i innych.

4. Zabrania się wnoszenia na halę:

    1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem;

     2) środków odurzających lub substancji psychotropowych;

     3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału;

     4) napojów alkoholowych.

5. Na terenie hali obowiązuje zakaz:

    1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu;

    2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających;

    3) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

7. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

8. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

9. W razie łamania regulaminu przez grupy korzystające z hali dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ma prawo wykreślić grupę z harmonogramu na czas nieokreślony.

Czytany 3007 razy

Kalendarz imprez

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
×