Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Thursday, 08 June 2017 14:29

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 14 lipca 2017 r. w formie:


1. Spotkań z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag.

 

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2 w dniach:

• 19.06.2017 r. godz. 17.00
• 21.06.2017 r. godz. 10.00
• 23.06.2017 r. godz. 10.00
• 26.06.2017 r. godz. 17.00
• 28.06.2017 r. godz. 10.00

 

2. Ankieta dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze:
a) Drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
b) Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
c) osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.

 

3. Formularz zgłaszania uwag można składać:
a) drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.
c) osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.

 

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Miasta Siemiatycze, pok. nr 2 parter (wejście od Pl. Jana Pawła II), w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemiatycze, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze pod adresem https://siemiatycze.eu/pl/ (wejście przez zakładki: „Projekty UE”, „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

                                                                                                                             Burmistrz Miasta Siemiatycze

                                                                                                                             Piotr Siniakowicz

Załączniki:
1) Diagnoza wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze.
2) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze.
3) Mapa: obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Siemiatycze - dostępna tutaj
4) Ankieta
5) Formularz uwag

pasek rewitalizacja

 

Read 1593 times Last modified on Monday, 12 June 2017 16:01