Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

OZE na potrzeby własne Miasta Siemiatycze

Tuesday, 10 November 2020 07:42

logooze2020

W dniu 10 września 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Miasta Siemiatycze”. W ramach niniejszego projektu zakłada się budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych do lokalnego zaopatrzenia w energię. Inwestycja polega na wybudowaniu 8 instalacji PV dla budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta do produkcji energii elektrycznej w oparciu o energetykę słoneczną, na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. Zaprojektowano montaż instalacji PV o różnej mocy w zależności od potrzeb i warunków budynków wchodzących w skład zasobów Miasta:

 • Gimnazjum Publiczne nr 1 - 37,5 kWp (po zmianie Szkoła Muzyczna),
 • Hala Widowiskowo-Sportowa - 47,5 kWp,
 • Przedszkole nr 1 - 20,0 kWp,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - 37,5 kWp,
 • Przedszkole nr 3  - 37,5 kWp,
 • Przedszkole nr  5 - 25 kWp,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 Jana Pawła II - 47,5 kWp,
 • Urząd Miasta Siemiatycze - 19 kWp.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Zwiększenie skali wykorzystania energii słonecznej w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach Miasta,
 • Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł pierwotnych,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej,
 • Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

 1. Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 8 sztuk
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 187,5 MgCO2
 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI): 0,27 MWe
 4. Moc zainstalowana ze źródeł odnawialnych: 271,5 kWp

oraz następujący wskaźnik rezultatu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 231 MWhe/rok

W wyniku zastosowanych rozwiązań technologicznych i rodzaju instalacji (PV) redukcja CO2 wyniesie aż 68%.

Dodatkowo, w długookresowej perspektywie, przedsięwzięcie przyniesie następujące korzyści społeczno-ekonomiczne:

 • obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pozytywny wpływ na koszty utrzymania w mieście,
 • redukcja emisji lokalnych zanieczyszczeń powietrza (CO2, SO2, NOx, pyły, metale ciężkie) i zmniejszenie przez to strat ekonomicznych (które obecnie tylko po części rekompensowane są poprzez opłaty za emisję) spowodowanych: degradacją ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, przyśpieszoną korozją elementów budowli, maszyn i urządzeń, niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, itp.,
 • korzystne oddziaływanie na lokalne rynki pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w firmach działających w dziedzinie dystrybucji i instalacji urządzeń do wytwarzania energii z OZE,
 • wzrost prestiżu politycznego (i to zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak i całego kraju) w związku z troską o środowisko przyrodnicze i zrównoważony rozwój gospodarczy oraz stworzenie możliwości zmniejszenia luki cywilizacyjnej pomiędzy obszarami wiejskimi i peryferyjnymi a regionami zurbanizowanymi,
 • łatwiejsze wywiązanie się kraju ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych (głównie CO2), a przez to zmniejszenie kosztów działań, które muszą być podjęte dla osiągnięcia wymaganych przez odpowiednie konwencje limitów emisji w skali kraju,
 • podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 864 333,78 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosło: 1 384 412,83 zł.

Read 525 times Last modified on Tuesday, 10 November 2020 07:51