Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Monday, 27 April 2015 11:58

Lepsze jutro - od bierności do aktywności 2010

Od 1 kwietnia 2010 r.do 31 grudnia 2010 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach realizował projekt systemowy  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności osób długotrwale bezrobotnych rekrutujących się spośród petentów ośrodka, w szczególności zagrożonych wykluczeniem w obszarze życia społecznego, zawodowego oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego.

W projekcie wzięło udział  30 osób (19 kobiet i 11 mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Wyłonieni w procesie rekrutacji beneficjenci objęci zostali szkoleniami a także  indywidualną opieką doradcy zawodowego oraz psychologa, szkoleniami zawodowymi w wybranych przez siebie specjalnościach (opiekunka osoby starszej, niepełnosprawnej i dziecka, brukarz lub kucharz- kelner- barman - organizator przyjęć okolicznościowych).

Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach część osób uczestniczących w projekcie objęta została ubezpieczeniem zdrowotnym. Wszyscy beneficjenci otrzymali także  wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych i celowych. Dodatkowo każdy z uczestników mógł w trakcie trwania projektu korzystać z pomocy radcy prawnego zatrudnionego w projekcie. Pracownicy socjalni  na bieżąco wspierali i motywowali  beneficjentów do udziału w działaniach projektu.

W sierpniu i wrześniu 2010 r. przeprowadzone zostały szkolenia oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Tematyka szkoleń z psychologiem obejmowała m.in. pokonywanie sytuacji trudnych, skuteczną komunikację interpersonalną, skuteczne radzenie sobie  ze stresem oraz asertywność. Przeprowadzono również indywidualne konsultacje z psychologiem oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.   Tematyka zajęć z doradcą zawodowym dotyczyła: integracji grupy, pracę w zespole, role grupowe, typy osobowości - preferencje zawodowe, planowanie ścieżki kariery zawodowej, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.

W ramach projektu przeprowadzono wybrane przez beneficjentów szkolenia zawodowe, w zakresie: opiekunka osoby starszej, niepełnosprawnej i dziecka oraz w zawodzie brukarz, kucharz- kelner- barman- organizator przyjęć okolicznościowych.  

Wartość projektu wniosła 242 413,65 zł, w tym wkład własny 31 800,00 zł. 

Read 4027 times Last modified on Monday, 27 April 2015 12:41