Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Monday, 27 April 2015 11:57

Lepsze jutro - od bierności do aktywności 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w okresie od 01 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. realizował projekt systemowy  pt. „Lepsze jutro – od bierności do aktywności – II edycja” w ramach w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII -  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności osób długotrwale bezrobotnych rekrutujących się spośród petentów ośrodka, w szczególności zagrożonych wykluczeniem w obszarze życia społecznego, zawodowego oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego. Wśród celów szczegółowych należy wymienić: zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy, prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, aktywizującym, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Projekt objął wsparciem grupę 31 beneficjentów ostatecznych. W ramach aktywnej integracji przewidziano działania w sferze aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

Zorganizowano i sfinansowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi umiejętności psychospołecznych, zorganizowano wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie kompetencji życiowych, umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy. W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli również w wybranych szkoleniach zawodowych w zakresie:

1) Podstawy obsługi komputera, Word, Exel, Internet - 7 osób

2) Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej i dziecka – 8 osób

3) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 8 osób,  

4) Kucharz – 8 osób

Wszystkie osoby objęte zostały wsparciem finansowym.

Wartość całkowita projektu wyniosła - 207 631,08 zł, wkład własny - 27 000,00 zł.

Read 4270 times Last modified on Monday, 27 April 2015 12:40