Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Print this page

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2016 r.

Thursday, 13 April 2017 11:08

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy oraz podmioty odbierające odpady komunale z terenu danej gminy na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, zobowiązani są osiągnąć za 2016 rok następujące poziomy:

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. - TR – nie więcej niż 45%;
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - Ppmts – co najmniej18%;
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowanych i rozbiórkowych - Pbr – co najmniej42%.

Za 2016 rok Miasto Siemiatycze osiągnęło następujące poziomy:

- TR – 0,04%
- Ppmts – 53,2%
- Pbr – 44,9%


Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Siemiatycze osiągnęli za 2016 rok następujące poziomy:

 

Nazwa przedsiębiorcy

TR

Ppmts

Pbr

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

0,04%

55,68%

-

MPO Sp. z o.o. w Białymstoku

0,04%

18,73%

100%

MPO-J Przedsiębiorstwo Usługowe w Siemiatyczach

0,04%

61,34%

-

PU-A „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku

0,02%

18,41%

-

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce

3,785%

76,058%

-

 

Wszystkie odebrane z terenu Miasta Siemiatycze w 2016 r. zmieszane odpady komunalne (odpad 20 03 01) zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Hajnówce, gdzie poddano je mechaniczno – biologicznemu przetworzeniu (proces R12) w celu wysortowania odpadów, które następnie poddano recyklingowi lub odzyskowi.

Odpady zielone odebrane w 2016 roku przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, gdzie poddane zostały procesowi kompostowania (R3), a odpady powstałe po tym procesie przekazano do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów lub do ich rekultywacji.

Odpad 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) poddany został procesowi R12 w instalacji do sortowania odpadów MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, a powstały po sortowaniu odpad 19 12 12 (pozostałość przeznaczona na składowisko odpadów) został przekazany na składowisko przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (proce unieszkodliwiania D5).

Read 1901 times Last modified on Thursday, 13 April 2017 12:12